Bostaden är såld

Litslena-Tibble 13Skolsta, Enköping

I vacker landsbygdsmiljö, mellan Enköping och Skolsta ligger denna välskötta gård med anor från 1800-talet. Gården består av en renoverad mangårdsbyggnad med intilliggande gästhus och ekonomibyggnader. Till förfogande finns cirka 3,3 ha mark där goda möjligheter finns att hägna in betesmark för djurhållning. På gården finns ladugård med loge, maskinhall, f.d. hönshus, magasin, garagebyggnad, och f.d. smedja. Utöver detta finns generösa förrådsutrymmen för bland annat jordbruksredskap och vedförvaring. Gården ligger cirka 15 minuter från Enköping med ett centralt läge i Mälardalen, cirka 30 minuter till Uppsala och på cirka 40 minuters avstånd nås Stockholm. Välkommen att anmäla ditt intresse för denna fina gård!