Bostaden är såld

Ivarsbjörke 35Sunne, Sunne

Gård med sjönära läge

Jord o skogsfastighet med sjönära villa vid Fryken om 32 ha fördelat på ett stort hemskift samt ett lite utskifte. Perfekt för familjen som letar efter sin gård med stora möjligheter till djurhållning och att kunna förverkliga sina drömmar. Beräknat virkesförråd om 7162 m³sk, en bonitet om 7,7 och 5978 m³sk inom S1-S3 klass. Nyupprättad skogsbruksplan. Jakträtt för älg och småvilt inom Ivarsbjörke VVO om 1801 hektar.