Bostaden är såld

Blåmesvägen 5Flen

Stora möjligheter med den här obebyggda tomten med VA betald. Tomten är lätt kuperad vilket skapar möjligheter att få en spännande tomtlösning. Fina Orrhammar med flertalet bad och båtplatser. Möjlighet till fiske inklusive kräftor. Elanslutning och tele i tomtgräns. Fiber finns i området.