Sälja
Köpa
Bo i Portugal
Hitta mäklare PortugalTill Salu
Bostadsmarknad Spanien Portugal

Frågor och Svar

Så påverkas bostadsmarknaden i Spanien och Portugal av Corona.

Hela världen befinner sig i en mycket speciell och utmanande situation, och givetvis påverkas även bostadsmarknaden. Här berättar vi om läget i Spanien och Portugal, hur vi på Fastighetsbyrån anpassat vårt arbetssätt och möjligheterna att göra en bostadsaffär i länderna idag.

2021-02-17

Vilka effekter har spridningen av Corona haft på bostadsmarknaden i Spanien och Portugal hittills?

Hela samhället har påverkats enormt mycket, speciellt i Spanien som var ett av de första länderna att drabbas. I pandemins början var det mycket som stannade av som en effekt av reserestriktioner och karantän. För bostadsmarknaden innebar det till exempel att visningar inte kunde genomföras som planerat och att nybyggnationer pausades. I takt med att turister åter välkomnas och delar av samhället försiktigt öppnar upp igen, blir även möjligheterna flera. Det förekommer dock lokala utbrott som kan medföra temporära restriktioner. Om du är osäker på vad som gäller i de olika områdena - rådgör med oss.

Hur tror ni bostadsmarknaden i Spanien och Portugal kommer att påverkas långsiktigt?

Det är väldigt svårt att förutspå och beror naturligtvis på hur långvarig och djup den här krisen blir. Vi ser idag ett ökat intresse från både säljare och köpare. Det prisras som många förutspådde för 2020 har inte skett och nu ser vi även en återhämtning i antal bostadsköp. Med stor sannolikhet kommer dock nyproduktioner fortsätta att vara pausade och minska i omfattning framöver.

Precis som i Sverige så vill man satsa på sitt boende, ha större ytor inne som ute. Nya siffror från spanska inskrivningsmyndigheten visar att både priserna och antal bostadsköp steg i landet under slutet av 2020.

Hur anpassar ni er verksamhet?

Vi har som alltid en tät dialog med våra kunder och utgår från deras behov och funderingar. Vi håller oss till myndigheternas rekommendationer och vidtar försiktighetsåtgärder för att minska riskerna för smittspridning. Finns möjligheten kan vi besöka bostäder och visa dem för personer som är på plats och digitalt för personer på distans. Mycket fokus ligger på digitala möten med våra kunder och spekulanter för att informera och förbereda så mycket som möjligt. Till exempel kan vi erbjuda digitala visningar. Detta har lett till att vi den senaste tiden sålt flera bostäder på distans.

Hur skiljer sig restriktionerna åt i olika delar av Spanien och Portugal?

Efter julhelgerna ökande smittspridningen något i Spanien, men ser ut att avta mer och mer. Det finns idag ingen avrådan från att resa till vare sig Spanien eller Portugal från UD. Med reservation för att lokala utbrott fortfarande kan förekomma, något som kan innebära att det införs temporära karantäner. I flera städer finns till exempel begränsningar för barer och restauranger, eller hur många personer som får samlas tillsammans. Fråga gärna din lokala mäklare om vad som gäller i området du är intresserad av. Det går att flyga till både Spanien och Portugal men avgångarna är färre och du behöver visa upp negativt Pcr-test. Ta kontakt med ditt flygbolag för mer information.

Vågar jag påbörja en bostadsaffär i Spanien eller Portugal?

Absolut, ge inte upp din dröm om en bostad i solen. Just nu kan det vara lite svårare än normalt att genomföra vissa delar av bostadsaffären men det går såklart att köpa och sälja i Spanien och Portugal. Passa på att förbereda så mycket som möjligt hemifrån. Kontakta gärna våra kontor tidigt i processen. De kan hjälpa dig med råd och tips kring vad du ska tänka på och göra redan nu. Ni kan tillsammans boka in privata digitala visningar av olika bostäder. Det är ett mycket bra tillfälle att förbereda det man kan på distans. Tänk på att även om du köper på distans så har du alltid undersökningsplikt, här finns möjlighet att få hjälp av en arkitekt eller besiktningsman på plats, prata med ditt lokala kontor.

Om en affär redan är påbörjad, kan den fullföljas?

Ja, om du är på plats eller har upprättat en fullmakt kan och ska affärer fullföljas, även om det kan finnas vissa praktiska begränsningar. Till exempel är de flesta notariekontor öppna men administrationen är lite långsammare än vanligt.

Får man hoppa av en affär som är påbörjad?

Har du skrivit på ett kontrakt måste du respektera det. Principen heter Pacta Sunt Servanda, som är latin för att "avtal måste hållas", och grundläggande i civil- och internationell rätt. Många köpare eller säljare frågar om coronapandemin likt en “Force majeure” kan vara en giltig anledning att bryta ett kontrakt. Det måste analyseras från fall till fall men leder oftast bara till ett uppskov med avtalets förpliktelser till dess att force majeure-orsaken upphör. I de flesta fall innebär det att corona-situationen kan skapa förseningar i transaktionen, inget mer.

Om jag redan köpt en bostad, vad kan Corona-situationen få för konsekvenser?

Om du köpt nyproduktion, räkna med ett senare tillträdesdatum. Bostadsutvecklare vill sannolikt vidta försiktighetsåtgärder, exempelvis på grund av problem med underleverantörer, som påverkar tillträdesdatum. Ta gärna kontakt med din mäklare för mer information om just ditt projekt. Om du köpt en bostad på begagnatmarknaden är det påskrivet avtal som gäller.

Kontakta oss

Frågor om att köpa och sälja bostad, om bostadsmarknaden i Portugal eller kanske om oss?

Vi svarar gärna på dina frågor! Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.