Sök bostad eller innehåll

Sälja

Säljarens ansvar

Vad händer om köparen upptäcker fel och brister i den egendom du just har sålt?

Som säljare kan du vara ansvarig för ersättning för så kallade "dolda fel" om en domstol efter försäljningen reglerar att egendomen var i avsevärt sämre skick än köparen hade anledning att förvänta sig och att detta påverkar bostadsmiljö eller skulle ha påverkat köpeskillingen. Det faktum att fastigheter säljs "as viewed" (cuerpo cierto) begränsar dock köparens möjligheter att stämma framgångsrikt för ersättning.

Bostadens skick
Spansk lag kräver att köparen, så gott som möjligt, utför en noggrann och grundlig undersökning av bostaden. I många fall kan köparen väl anlita en professionell för att få hjälp med detta. Det här är något som du, som säljare, ska förstå, acceptera och underlätta.

Mäklarens uppgift
En av fastighetsmäklarens uppgifter är att uppmuntra dig att ge information om eventuella fel och fel som du är medveten om. Anledningen till detta är givetvis att ge bästa möjliga grund för prisdiskussionerna och för att undvika efterföljande argument om fastigheten.

 

Läs mer om hur vi hanterar cookies