Sök bostad eller innehåll

Tips och Nyheter

Pensionsbeskattning av svenskar i Portugal kan dröja

Portugal och Sverige har undertecknat ett tillägg till gällande dubbelbeskattningsavtal länderna emellan. Avtalet ska leda till att alla svenskar bosatta i Portugal med tjänstepension beskattas. Dock är det oklar när det kan träda i kraft, kommenterar Daniel Nilsson, VD på Fastighetsbyrån utland.

En förändring av regelverket har varit på tapeten i flera år så det är välkommet att vi äntligen får ett besked. Dock är det fortfarande väldigt oklart när det i praktiken kan bli aktuellt med en beskattning vilket är olyckligt. Som jag förstått det innehåller avtalet en övergångsperiod på tre år och det är inte definierat när den ska börja gälla. Portugal och Finland har haft ett liknande avtal i flera år som inte lett till någon förändring. Finland valde därför att bryta det avtalet i januari i år, säger Daniel Nilsson, VD på Fastighetsbyrån utland.
Sedan 2009 har Portugal det så kallade NHR-system som innebär skatteförmåner för de som flyttar till landet permanent. Siffror från det portugisiska finansdepartementet visar att sammanlagt 23 767 personer beviljats NHR-status i landet 2009-2017.

Främsta syftet med att införa systemet var att få högutbildade portugiser yrkesverksamma utomlands att återvända till landet. Återvändande portugiser utgör dock endast 6 % av alla som beviljats NHR-status sedan 2009. Resterande del kommer från andra länder, främst från Frankrike (24,8 %), Italien (11,1 %) och Storbritannien (10,6 %). 2071 personer från Sverige har beviljats NHR-status under perioden (8,7 %).

Det är relativt få svenskar som utnyttjat NHR-systemet under de här tio åren. Någonstans mellan 15 och 25 procent av våra affärer i Portugal är kopplade till NHR, och andelen minskar. Intresset för att köpa bostad i Portugal är stort, av många olika anledningar, och regelförändringarna kommer inte som någon överraskning. Konsekvenserna omfattar inte så många och blir inte så dramatiska i praktiken, säger Daniel Nilsson.

Läs mer om hur vi hanterar cookies