Bostadsmarknad Spanien Portugal.jpg?h=250

Frågor och Svar

Så påverkas bostadsmarknaden i Spanien och Portugal av Corona.

Hela samhället är i en väldigt speciell och utmanande situation och givetvis påverkas även bostadsmarknaden. Vi alla måste visa hänsyn och hjälpas åt att hantera det på bästa sätt. Här berättar vi om hur vi anpassar vårt arbetssätt och vi ger vår syn på läget och möjligheterna att göra en bostadsaffär i Spanien eller i Portugal just nu.

2020-10-23

Vilka effekter har spridningen av Corona haft på bostadsmarknaden i Spanien och Portugal hittills?

Hela samhället har påverkats enormt mycket, speciellt i Spanien som är ett av de mest drabbade länderna. I pandemins början var det mycket som stannade av som en effekt av reserestriktioner och karantän. För bostadsmarknaden innebar det till exempel att visningar inte kunde genomföras som planerat och att nybyggnationer pausades. I takt med att turister åter välkomnas, restriktionerna lättas och samhället försiktigt öppnar upp igen, blir även möjligheterna flera. Det förekommer dock lokala utbrott som kan medföra temporära restriktioner. Om du är osäker på vad som gäller i de olika områdena, rådgör med oss! Om vi följer de regler som finns kan vi besöka bostäder och visa dem för personer som är på plats och digitalt för personer på distans. Vi ser även ett ökat intresse från både säljare och köpare.

Hur anpassar ni er verksamhet?

Vi har som alltid en tät dialog med våra kunder och utgår från deras behov och funderingar. Och vi håller oss till myndigheternas rekommendationer och vidtar försiktighetsåtgärder för att minska riskerna för smittspridning. Det innebär i praktiken att vi fokuserar mycket på digitala möten med våra kunder och spekulanter för att informera och förbereda så mycket som möjligt. Vissa moment i vårt arbete är svåra att genomföra medan andra fungerar utmärkt att göra på distans. Till exempel kan vi guida dig med digitala 360-visningar där du kan se dig omkring och få en bra bild av bostaden. Nu när restriktionerna lättas kan vi även besöka bostäderna och genomföra digitala visningar eller digitala live-visningar. Detta har lett till att vi den senaste tiden sålt flera bostäder på distans.

Hur skiljer sig restriktionerna åt i olika delar av Spanien?

Under hösten har antalet fall av Covid-19 ökat något i Spanien, som i flera andra europeiska länder. Utbrotten är dock lokala. Det finns därför ingen avrådan från att resa till vare sig Spanien eller Portugal. För närvarande är det tillåtet att resa i hela Spanien, med reservation för att lokala utbrott kan innebära att det införs temporära karantäner. I flera städer finns till exempel begränsningar för barer och restauranger, eller hur många personer som får samlas tillsammans. Fråga gärna din lokala mäklare om vad som gäller i området du är intresserad av.

Hur ska man tänka om man planerat att köpa en bostad i Spanien eller Portugal?

Ge inte upp din dröm om en bostad i solen! Just nu kan det vara lite svårare än normalt att genomföra vissa delar av en bostadsaffär men passa på att förbereda så mycket som möjligt. Kontakta gärna våra kontor för att höra om olika områden. De kan också hjälpa dig med råd och tips kring vad du ska tänka på och göra redan nu och ni kan tillsammans också boka in privata digitala visningar av olika bostäder. Det är ett mycket bra tillfälle att förbereda det man kan på distans.

Hur tror ni bostadsmarknaden i Spanien och Portugal kommer att påverkas i ett långsiktigt perspektiv?

Det är väldigt svårt att förutspå just nu och beror naturligtvis på hur långvarig och djup den här krisen blir. Skulle efterfrågan minska på sikt medan utbudet är konstant eller kanske till och med ökar kommer det sannolikt leda till prisnedgångar framöver. Det kan innebära möjligheter för köpstarka spekulanter. Hur stora prisnedgångar det kan bli är väldigt svårt att spekulera i. Vi kommer förmodligen även se att nyproduktioner fortsätter att vara pausade och minskar i omfattning framöver.

Vad vi dock kan se är att intresset ökar igen på bostadsmarknaden, i takt med att samhället försöker återgå till mer av ett normalläge. Om priserna går ner och nyproduktionen minskar kan efterfrågan och återhämtningen ske relativt snabbt.

Om en affär redan är påbörjad, kan den fullföljas?

Ja, om du är på plats eller har upprättat en fullmakt kan och ska affärer fullföljas, även om det kan finnas vissa praktiska begränsningar. Till exempel är de flesta notariekontor öppna men administrationen är lite långsammare än vanligt.

Får man hoppa av en affär som är påbörjad?

Har du skrivit på ett kontrakt måste du respektera det. Principen heter Pacta Sunt Servanda, som är latin för att "avtal måste hållas", och grundläggande i civil- och internationell rätt. Många köpare eller säljare frågar om ”Force Majeure” kan vara en giltig anledning att bryta ett kontrakt. Det måste analyseras från fall till fall men i de flesta fall leder det endast till ett uppskov med avtalets förpliktelser till dess att force majeure-orsaken upphör. I de flesta fall innebär det att COVID-19-situationen kan skapa förseningar i transaktionen, inget mer.

Om jag redan köpt en bostad, vad kan Corona-situationen få för konsekvenser?

Om du köpt nyproduktion, räkna med ett senare tillträdesdatum. Bostadsutvecklare vill sannolikt vidta försiktighetsåtgärder, exempelvis på grund av problem med underleverantörer, som påverkar tillträdesdatum. Ta gärna kontakt med din mäklare för mer information om just ditt projekt. Om du köpt en bostad på begagnatmarknaden är det påskrivet avtal som gäller.

Kontakta oss

Frågor om att köpa och sälja bostad, om bostadsmarknaden i Spanien eller kanske om oss?

Vi svarar gärna på dina frågor! Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.