Alicantenyawebb

Bostadsmarknaden i Spanien

Stabila priser och fler svenska köp på spanska bostadsmarknaden

Svenskarnas intresse för bostäder i Spanien håller i sig – trots pandemin. Nya siffror från spanska inskrivningsmyndigheten visar att antal köp av svenskar ökade med 32 % under kvartal tre jämför med andra kvartalet.

Antal köp på marknaden i stort ökade ungefär lika mycket, med 33 %. Bostadspriserna i Spanien har varit stillastående under Q3 jämfört med Q2 och stigit något jämfört med Q3 2019.

Enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores nya rapport från den 16 november 2020 ökar antal bostadstransaktioner i landet med 33 % under Q3 jämfört med Q2. Dock är det en minskning med 17 % jämfört med tredje kvartalet 2019. Under Q3 ökade även antal utländska köp (11 400 st) med 28 % jämfört med Q2 och antal köp av svenskar (510) ökade med 32 %.


-Intresset för att köpa bostad i Spanien finns verkligen kvar, inte minst hos svenskar. De lättade restriktionerna under sommaren gjorde att fler affärer kunde genomföras. Nu stramas det till viss del åt igen vilket kommer att påverka marknaden. Men det görs affärer och vi har ställt om till att göra mer på distans, bland annat digitala visningar, säger Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån Utland.


Den nya statistiken visar även att bostadspriserna är stabila. Priserna är stillastående under Q3 jämfört med Q2 och har stigit något, 0,83 %, jämfört med Q3 2019.


-Hittills ser vi inte det prisras som många har förutspått. Det är snarare en långsam avmattning vi ser efter att priserna gått upp något innan pandemin. Däremot kan man se att efterfrågan förändrats en aning. Likt utvecklingen i Sverige prioriterar fler större ytor och uteplatser och centrala lägen har fått en något lägre prioritet, fortsätter Martin Posch.

Kontakta oss

Frågor om att köpa och sälja bostad, om bostadsmarknaden i Spanien eller kanske om oss?

Vi svarar gärna på dina frågor! Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.