kontrakt

Finansiera bostadsköpet i Spanien

Erbjudande från Swedbank

Funderar du på att köpa en bostad i Spanien och är Private Banking-kund hos Swedbank?

Swedbank erbjuder sina Private Banking-kunder fastighetslån i euro vid köp av bostad i Spanien, minsta finansierat belopp är 300 000 EUR med belåningsgrad upp till 60% .

Fördelar:

  • Alltid mest fördelaktigt med lån och säkerhet i den aktuella fastigheten, jämfört med fonder eller blancolån.

  • Ingen valutarisk mellan lån och tillgång när lånet utbetalas i euro.

  • Skattemässigt fördelaktigt, bl.a. med tanke på arvs- och förmögenhetsskatt.

  • Stöd från banken genom hela finanseringsprocessen.

Se ytterligare information på Swedbank.se