Villatomter i HagabergProjektet är slutsålt

Villatomter i HagabergTROSA, Trosa

Bygg ditt drömhus!

I Hagaberg släpps nu 11 st tomter där ni fritt väljer husleverantör. Tomterna är i varierande storlek från ca 700 kvm till ca 1200 kvm. Här erbjuds en generös byggrätt. Ett friliggande enbostadshus om högst 200 kvm och två komplementbyggnader om sammanlagt 50 kvm får uppföras (dock max 25% av tomten får bebyggas, för mer info se detaljplan). Fiber, el och kommunalt VA framdraget till tomtgräns (anslutningsavgift tillkommer).

Område