Bostaden är såld

SmebergBullaren, Tanum

500 kvm!

Friliggande tomt i Backa, Bullaren. Tomten ligger utanför detaljplan och anslutningsavgiften för kommunalt avlopp är betald för fastigheten.