The Hillside 2.0Projektet är inte längre till salu