Syftet med lagändringarna i Bostadsrättslagen är att regeringen vill stärka det rättsliga skyddet för dig som köper eller äger en bostadsrätt.
Ekonomi & Juridik

Ändrade regler för bostadsrätter sen årsskiftet

Har du koll på förändringarna i bostadsrättslagen som trädde i kraft vid årsskiftet? Om inte, kan du få en uppdatering kring vad förändringarna innebär för dig som äger eller planerar att köpa en bostadsrätt och kanske även går i renoveringstankar. Det har också skett en förändring i fastighetsmäklarlagen som är värt att känna till.

Syftet med lagändringarna i bostadsrättslagen är att regeringen vill stärka det rättsliga skyddet för dig som köper eller äger en bostadsrätt. Vi går igenom steg för steg vad som är skillnaden från de åtgärder som tidigare krävde ett godkännande från styrelsen till vilka åtgärder som har lagts till idag:

Tidigare krav:

  • Ingrepp i bärande konstruktion

  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten

  • Annan väsentlig förändring av lägenheten

Tillagda krav:

  • Installation eller ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller (nya är installation, inte bara ändringar)

  • Installation eller ändring av anordning för ventilation

  • Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet.

Om du inte får ett godkännande?

Exempel: Medlemmen utför någon av ovan åtgärder utan att ha fått ett godkännande från styrelsen och någon annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på någon annans egendom. Om medlemmen då trots uppmaning om avhjälpande av bristerna inte gör detta, får föreningen göra det på medlemmens bekostnad. Ytterst kan det leda till att bostadsrätten blir förverkad, vilket betyder att du förlorar nyttjanderätten till din lägenhet.

Bostad med historiska värden

Det som också är nytt är att det i lagen förtydligas att för en lägenhet med särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden alltid krävs tillstånd från styrelsen för åtgärder som innebär att ett sådant värde påverkas.

Nyproducerad bostadsrätt

Ändringarna i bostadsrättslagen påverkar även nyproduktionsaffären. Två väsentliga förändringar sedan årsskiftet som påverkar konsumenten och verkar för ett stärkt konsumentskydd är följande:

Bostadsrättsföreningen är skyldig att lämna klar och begriplig information till förhandstecknaren vid erbjudande om förhandsavtal. Mäklaren är inte ansvarig för innehållet – det åligger föreningen.

Förhandstecknaren ska erbjudas en betänketid om minst sju dagar från erbjudande att ingå förhandsavtal. Köparen kan signera tidigare om hen önskar det, men säljaren/BRF måste erbjuda minst 7 dagar.

Övrigt - förändring i fastighetsmäklarlagen

En annan del som kan vara bra att känna till för dig som ska köpa bostad, är att det även har skett en förändring i fastighetsmäklarlagen, vilket innebär att i objektsbeskrivningen för en bostadsrätt ska uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning redovisas.

Uppgiften ska underlätta för spekulanter att bedöma hur stor andel av föreningens låneskuld som indirekt belastar den specifika bostadsrätten.
Utan den uppgiften kan till exempel tillfälligt låga räntor på föreningens lån dölja potentiella avgiftshöjningar i en förening som är hårt skuldsatt. För dig som önskar mer koll kan du läsa vår artikel här.