bostad

nyheter

Amorteringskravet fyller fem år – är du med och firar?

Fem år är också den tid som minst ska ha passerat mellan en omvärdering av din bostad. I och med den kraftiga prisuppgången på bostäder de senaste åren är det nu möjligt för många låntagare att genom en omvärdering sänka sin amortering och spara tusenlappar. Hur ser det ut för dig? 

Lägre boendeutgifter trots prisuppgång

Den 1 juli 2016 infördes amorteringskrav på nya bostadslån. Amorteringskravet fyller alltså fem år i år. Fem år är också den tid det måste ha gått innan en låntagare kan göra en omvärdering av sin bostad och använda den nya värderingen som underlag för hur mycket som måste amorteras. Bostadsmarknadens kraftiga prisuppgång i kombination med dagens amorteringsregler gör det nu möjligt för många låntagare att minska sina amorteringar och därmed sina boendeutgifter. För den som för fem år sedan köpte en bostadsrätt eller ett småhus och belånade bostaden mellan 70 och 85 procent kan det handla om flera tusen kronor i månaden i minskade utgifter för amorteringar.

Tänka på: prisuppgångar kan övergå i prisnedgångar

I händelse av en prisnedgång stiger belåningsgraderna och det kan bli svårt för befintliga bostadsägare att låna upp mer pengar på bostaden eftersom en ny värderingen blir lägre än tidigare. Inlåsningseffekten skulle förstärkas i ett sådan länge, något som blev tydligt under 90-talet då bostadspriserna föll kraftigt och många hushåll satt fast i sitt befintliga boende eftersom bostadens värde fallit till en prisnivå under eller i närhet med själva bolåneskulden.

Belåningsgraden, bolånets storlek i relation till bostadens värde, bör därför tolkas med försiktighet. En hög skuldsättning i relation till inkomst innebär en hög räntekänslighet. En liten ränteuppgång räcker för att boendekostnaden ska öka mycket så beslutet om att göra en omvärdering av bostadens värde i syfte att minska amorteringarna bör därför vara väl genomtänkt.

Förstå amorteringsreglerna

Hur mycket du behöver amortera på dina bolån beror bland annat på hur mycket lån du har i förhållande till bostadens värde. Amorteringskraven som infördes 2018 innebär:

  • Lånar du mindre än 50% av bostadens marknadsvärde behöver du inte amortera något.

  • Lånar du mer än 50% av bostadens marknadsvärde behöver du amortera 1% av lånet per år.

  • Lånar du mer än 70% av bostadens marknadsvärde behöver du amortera 2% av lånet per år.

  • Om ni lånar mer än 4,5 av hushållets bruttoinkomst per år, behöver ni amortera ytterligare 1%.

Som mest kan du alltså behöva amortera 3% per år. Reglerna gäller för alla nya lån efter mars 2018.

Den som belånade sitt småhus eller sin bostadsrätt till 85 procent i början av 2016 och har amorterat två procent under fem år, har idag i genomsnitt en belåningsgrad på 54 procent respektive 63 procent med hänsyn till dagens bostadspriser vilket skulle innebär 1 procentsats mindre att amortera.

Källor: Swedbank, Mäklar Statistik AB, Statistiska centralbyrån.

Omvärdera bostad och skriftlig värdering

När du ber oss göra en värdering av din bostad i syfte att minska amorteringen kallas det omvärdering. En omvärdering kan göras högst vart femte år, enligt Finansinspektionens regler. Har det skett en ”omfattande värdeförändring” av bostaden kan du bostaden omvärderas tidigare. Med detta menas inte en allmän prisutveckling, utan sådant som är en följd av större om- eller tillbyggnad.

Är värderingen i stället för att utöka ditt bolån för att till exempel renovera bostaden eller för att förhandla om bolåneräntan med din bank kallas det skriftlig värdering. Tillvägagångssättet är detsamma: En av våra mäklare kommer hem till dig och gör en noggrann bedömning. Vi tittar på till exempel läge, skick och sådant som gör din bostad unik. Efter vårt besök får du ett skriftligt intyg på bostadens nya värde att skicka till din bank.

Kontakta oss, vi hjälper dig

Behöver du värdera om bostaden och så hjälper dig gärna. Kontakta Fastighetsbyrån där du bor så kan vi boka tid med någon av våra mäklare. Välkommen att höra av dig!

Värdering

Är du intresserad av att sälja eller kanske bara nyfiken på värdet?

En av våra mäklare som är expert på ditt område kontaktar dig gärna för en värdering. Det kostar såklart ingenting och vi kan också starta en värdebevakning.