bostad
Nyheter

Bra flyttläge för äldre husägare

En ny undersökning från Swedbank visar att kombinationen av stigande villapriser och amortering på bolånet ger husägare som ägts sitt boende under en längre tid goda chanser att bli både skuldfria och sänka sina boendekostnader vid en flytt.Dagens höga bostadspriser har skapat en tudelad bostadsmarknad där de som sedan tidigare äger en bostad och därmed kunnat dra nytta av den kraftiga prisuppgången klarat sig bra. Svårare är det för de som ska in på marknaden för första gången, flyttar från en mindre kommun på landsbygden till en storstad och sammanboende som säljer den gemensamma bostaden för att köpa två nya. De stora vinnarna är äldre husägare där många skulle kunna bli skuldfria vid byte av bostad.

Lägre boendekostnader vid flytt

Vid pension får många äldre en betydligt lägre månadsinkomst. Ekonomin blir till följd lätt ett orosmoment och att flytta kan kännas riskabelt. Men Swedbanks undersökning visar att den som säljer sitt hus köpt 2001 med 85 procents belåning, som amorterat med 2 procent per år i 20 år, och utnyttjar möjligheten till maximalt uppskov av reavinstskatten och i stället köper en bostadsrätt på tre rum och kök landar på en boendekostnad med ett genomsnitt på 6000 kronor per månad.

Amortera för framtiden

Genom att amortera på sitt bolån blir både räntekostnaderna lägre och bolåneskulden mindre. En trygghet för framtiden och pensionen när månadsinkomsten ofta är betydligt mindre. Att amortera två procent per år innebär att 40 procent av lånet är amorterat efter 20 år. I Swedbanks undersökning av 42 kommuner i landet och 8 stadsdelar i Stockholm blir samtliga småhusägare skuldfria* om de amorterat två procent på bolånet och begär maximalt uppskov när de köper en bostadsrätt på tre rum och kök.
*Med skuldfria avses inga bolån. Småhusägare som beviljas uppskov med att betala reavinstskatt är i praktiken en skatteskuld som förr eller senare ska betalas.

Låg omsättning på småhus

Av landets 2,2 miljoner hus* omsätts knappt tre procent varje år jämfört med 11 procents omsättning på drygt en miljon bostadsrätter varje år. Många hus ägs av äldre och 80 procent av de mellan 56 och 79 år som bor i hus vill fortsätta bo i villa eller radhus och endast 16 procent av dem har tankar på att flytta. Intressant är att endast sex procent av de över 56 år som bor i hus vill bo i lägenhet. Så för att få i gång flyttkedjorna är detta något att ta i beaktning.
- En nyckel för att få en mer fungerande och rörlig bostadsmarknad är att hålla nybyggnationen på en hög nivå över tid. Men det räcker inte att bygga, det måste även byggas rätt typ av bostäder som tillgodoser de behov som finns. När vi frågar våra mäklare om vad som efterfrågas mest på deras ort svarar väldigt många enplansvillor och idag byggs väldigt lite nya hus - speciellt villor i ett plan. Där finns ett stort behov att mätta, säger Fastighetsbyråns VD Johan Engström.


*Källa: Statistiska centralbyrån.

Källa: Swedbanks temarapport Äldre småhusägare – vinnare på bostadsmarknaden.