20190701 swedbank sommarhus 2173
Nyheter

Fortsatt stort intresse för fritidshus

Priserna på fritidshus har ökat med 21 procent i Sverige under den senaste femårsperioden. Och trots den pågående krisen lever marknaden.
– Det finns framförallt ett intresse för låg- och mellanprislägen nu, säger Lasse Tapper,

2020-04-28

Enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik har det skett en ökning av priserna på fritidshus under de senaste fem åren. Den svenska genomsnittsökningen är 21 procent, men i exempelvis Dalarna har priserna stigit med hela 55 procent. I Stockholms län rör det sig om 18 procent. Men, mycket talar för att coronakrisen kommer att få effekter på fritidshusmarknaden.

– Troligen kommer vi se att fler väljer att avvakta med köp. Å andra sidan har många fritidshus låg belåning och även en stor del av säljarna kan avvakta. För de som är fortsatt köpstarka kommer det finnas bra möjligheter att göra bra köp, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Gotland står starkt i längden

Gotland är ett exempel på en region där efterfrågan på fritidshus har stigit – och där den på kort sikt sannolikt kommer att sjunka igen. Här spelar reserestriktioner in, det är helt enkelt svårt för potentiella köpare att komma på visningarna.

– Vi erbjuder digitala visningar, men köparen har fortfarande undersökningsplikt. Så marknaden är lite haltande just nu, säger Jenny Holgersson på Fastighetsbyrån Gotland.

Samtidigt ser hon positivt på framtiden efter att samhället återgår till normalläge.


– Vi ser förstås en förskjuten sommarsäsong för våra fritidshus, men på sikt tror jag att hela den här situationen kommer att gynna Gotland. Det kommer bli mer attraktivt att semestra i Sverige under de kommande åren.

Fritidshusen utnyttjas allt mer

Norrtälje är den kommun med flest fritidshus i Sverige, närmare 25 000 stycken. Priserna har stigit med 47 procent under de senaste fem åren, en förklaring kan enligt Lasse Tapper vara att fritidshusen används på ett helt annat sätt än tidigare. Från primär vistelse under industrisemestern och ett par helger om året, ser man det i dag som ett deltidsboende som man lägger ner mer tid och pengar på.

Tidig säsong

Intresset för fritidshusen har varit starkt under en längre period. Och Lasse Tapper ser ännu ingen avmattning på grund av coronapandemin.
– Normalt brukar påsken vara det stora startskottet, men på grund av den milda vintern hade vi en bra säsong för fritidshusen redan innan krisen slog till. Nu rullar det på ganska bra under omständigheterna. Eftersom folk håller sig hemma har vi faktiskt haft lättare att genomföra visningar.

Medan andra delar av bostadsmarknaden fortsatt är avvaktande i tider av osäkerhet, tror han att fritidshusen bara kommer att öka i intresse.

– Krisen har verkligen visat att det finns ett värde i att ha ett andra boende, närmare naturen. Det finns framförallt ett stort intresse för låg- och mellanprislägen nu, vilket gör Norrtälje till ett utmärkt val.

FAKTA/ Köpa fritidshus – tänk på det här

  • Fritidshusets läge är det absolut viktigaste att tänka på. Om läget är fel går det inte att ändra. Titta på många hus innan du bestämmer dig.

  • Ofta ligger fritidshuset långt från permanentboendet och i dagsläget kan det vara svårt att resa dit. Be gärna om en digital visning och gör ordentlig research kring området.

  • Skicket på huset, framförallt byggnadsskicket och bottenkonstruktion, är viktigt att titta på i detalj. Gör en besiktning och anlita alltid en ansvarsförsäkrad besiktningsman. Om du är observant på skicket behöver du inte bli besviken i efterhand.

  • Kolla upp alla tänkbara servitut. Gamla servitut kan både leda till glada överraskningar men också innebära svårlösta problem med tolkningar och granntvister.

  • Undersök rätten att bygga nytt och bygga ut. Titta även på kvalitet och kvantitet när det gäller vatten och avlopp och undersök kommunens regler och planer.

  • Ta inte vatten över huvudet. Fritidshus kräver ofta mer tid och engagemang än man tror. Kom ihåg att hantverkare kan vara svårt att få tag på och att renovering ofta blir dyrare än man planerat.

  • Om du planerar att göra om fritidshuset till permanentboende så är det extra viktigt att kolla upp byggnaden, avlopp, vatten, el, bygglov och så vidare.