fasad2
Frågor och svar

Svar på de vanligaste frågorna om bostadsmarknaden och Corona

Hela samhället är i en väldigt speciell och utmanande situation och givetvis påverkas även bostadsmarknaden. Här berättar vi om hur vi anpassar vårt arbetssätt och ger vi vår syn på läget och möjligheterna att göra en bra bostadsaffär just nu.

2021-10-04

Hur anpassar ni er verksamhet?

Vi har som alltid en tät dialog med våra kunder och utgår från deras behov och funderingar. Och vi följer Folkhälsomyndighetens råd och vidtar försiktighetsåtgärder för att minska riskerna för smittspridning. I dagsläget innebär det bland annat att styra om mer och mer till digitala alternativ för visningar, värderingar och andra typer av möten. Vi har många bra möjligheter att genomföra visningar och möten digitalt. Vi önskar även att spekulanter, säljare och köpare är försiktiga och gärna hör av sig till oss för andra sätt att genomföra visningar eller möten om det finns en oro eller risk för smittspridning.

Hur genomför ni era visningar?

När vi har visningar i bostaden så begränsar vi antal personer som är i bostaden samtidigt kraftigt. En riktlinje är 1-4 personer, beroende på bostadens storlek. Vi kräver anmälan till visningen och delar upp den i olika tidsslottar för att ha koll på antal personer och ge möjlighet att skapa avstånd. Vi uppmanar även alla att vara försiktiga, hålla avstånd och använda handsprit. Som komplement erbjuder vi även digitala live-visningar.

Hur går en digital live-visning till?

Deltagarna anmäler sig på bostadsannonsen, får en länk till visningen och kan följa den på distans. Via en chattfunktion kan man ställa frågor till mäklaren och skicka in önskemål och vad som ska visas. Live-visningar är ett bra och säkert alternativ som blivit väldigt uppskattat av spekulanterna. Köpare har dock alltid en undersökningsplikt vilket är svårt att hantera på distans. Därför rekommenderar vi alltid en visning på plats innan köpet slutförs.

Hur har bostadsmarknaden påverkats av pandemin?

Initialt i våras kunde vi märka av en viss oro har säljare, köpare och spekulanter. Dels kring själva smittspridningen, dels kring eventuell påverkan på priser, efterfrågan och marknaden i stort. Dock fortsatte det att göras affärer och relativt snart dämpades oron och farhågorna kring minskad efterfrågan. Under sommaren och hösten har vi sedan haft en stark efterfrågan, stigande priser och en hög omsättning av bostäder. Vi har sett ett ökat fokus på bostaden och en ökad vilja att byta bostad. Många har tillbringat mycket tid hemma och haft tid att fundera över boendesituationen. Corona-situationen har även medfört att fler prioriterar större ytor, utemiljöer och hemmakontor samtidigt som centrala lägen har blivit något nedprioriterat. En bostadskategori där efterfrågan dämpats något är mindre lägenheter som ofta köps.

Vad tror ni om utvecklingen framåt?

Vi tror på en fortsatt stark efterfrågan baserat på låg ränta, bostadsbrist på många orter samt en fortsatt positiv tro på bostadsmarknaden hos konsumenter. När ett vaccin finns tillgängligt kan det också bidra till en positiv syn på bostadsmarknaden och ekonomin. Då det gjorts väldigt mycket affärer under 2020 kan möjligen antal affärer sjunka något framöver.

Hur ska jag tänka om jag planerat att sälja min bostad?

Utgå från dina behov och ta gärna en dialog med någon av våra mäklare om läget på marknaden på din ort just nu. De kan guida dig kring olika möjligheter och när det kan vara rätt läge att sälja. Även om du inte vill lägga ut din bostad till salu just nu kan det vara bra att förbereda försäljningen. Med vår tjänst På gång så är allt klart när du är redo och förutsättningarna är som bäst.

Hur ska jag tänka som köpare?

Vill du köpa en bostad så är det alltid bra vara aktiv. Hör av dig till våra mäklare och berätta vad du är ute efter så kan de matcha dina önskemål med lämpliga bostäder som ligger ute till försäljning eller är på väg ut. I dagens läge med stark efterfrågan säljs relativt mycket innan visning och ibland redan innan bostaden kommer ut på Hemnet. Digitala visningar är ett väldigt bra komplement, framförallt i ett första steg.

Kontakta mig

Frågor om att byta bostad, om bostadsmarknaden eller kanske om oss?

Vi svarar gärna på dina frågor. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.