bostad
Ny undersökning från Fastighetsbyrån

Unga vuxna ratar storstäderna – fler vill bo i mindre städer

Stockholm, Göteborg och Malmö är inte längre de hetaste alternativen när landets unga får välja fritt var de ska bo, visar en ny undersökning från Fastighetsbyrån. Var tredje svensk, 34 procent, mellan 18 och 26 skulle välja en mellanstor stad nästa gång de ska flytta medan 33 procent väljer någon av storstäderna. En av sju (15%) uppger att de vill bo på landsbygden och var tionde (9%) vill bo i en småstad. Bland de som idag bor utanför storstadsområdena vill endast 16 procent flytta dit och i Malmö vill nästan hälften byta ort nästa gång de flyttar.

Bland unga vuxna i Sverige vill 75 procent flytta inom tre år och 65 procent vill äga sin nästa bostad. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Fastighetsbyrån med 1000 svenskar mellan 18 och 26 år. Något som sticker ut i undersökningen är att den starka urbaniseringstrenden, och flyttströmmar från mindre städer till storstäderna, kan vara på väg att brytas. 34 procent av de unga vuxna, uppger att de helst vill bo i en mellanstor stad nästa gång de byter boende. 15 procent uppger dessutom att de vill bo på landsbygden och 9 procent vill bo i en småstad. 33 procent väljer fortfarande någon av storstäderna. Tittar man i den yngsta gruppen, 18–20 år, uppger hela 40 procent att de vill bo i en mellanstor stad.

- Det kan vara ett trendbrott vi ser. Det finns naturligtvis flera orsaker till att fler nu föredrar mindre orter framför storstäderna men sannolikt är en starkt bidragande orsak bostadsbristen och de höga priserna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi kan även se att pandemin förändrat bostadspreferenserna hos vissa och trenden går mot att fler vill bo större, ha möjlighet att arbeta hemma och ha tillgång till trädgård och natur. Och centrala lägen i city värderas något lägre, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Hälften vill flytta från Malmö

Bland unga som idag bor utanför storstadsregionerna uppger endast 16 procent att de helst vill flytta till en av storstäderna nästa gång de flyttar. Bland dessa vill 44 procent bo i en mellanstorstad, 19 procent på landsbygden och 11 procent i en småstad. Tittar man på storstadsborna så vill 31 procent lämna för en mellanstor stad, en småstad eller landsbygden vid nästa flytt. Stockholmarna är de som trivs bäst, där vill 24 procent lämna. I Göteborg vill 35 procent lämna och i Malmöområdet vill nästan varannan, 49 procent, lämna för andra delar av landet.

Coronapandemin har påverkat bostadsmarken på flera sätt. Bland annat har det blivit ett ökat fokus kring hemmet, efterfrågan, framförallt på villor, har ökat och priserna har stigit. Bland 18–26-åringarna uppger 23 procent att de fått förändrade boendepreferenser under pandemin. Fler vill framförallt kunna ha ett hemmakontor, ha tillgång till trädgård och bo större. Undersökningen visar även att flest, 36 procent, vill flytta till en bostadsrätt nästa gång men många, 29 procent, vill flytta till villa eller radhus.


- Något förvånande så vill många även i den här yngre åldersgruppen flytta till en villa eller radhus nästa gång. Som förstagångsköpare är naturligtvis den möjligheten svår i de dyrare storstäderna, fortsätter Johan Engström.

Skulle du vilja flytta från ditt nuvarande boende, i så fall när?

Inom 12 månader, 34 %.
Inom 1–3 år, 41 %.

Inom 4–5 år, 12 %.

Om mer än 5 år, 6 %.

Aldrig, 2 %.

Tveksam, vet ej, 5 %.

Hur skulle du vilja bo, om du fick välja, när du flyttar nästa gång?

Hemma hos förälder/vårdnadshavare, 1 %.
I studentlägenhet, 10 %.

I egen hyresrätt, 21 %.

I andra/tredje hand/inneboende, 0 %.

I egen bostadsrätt, 36 %.

I egen villa/radhus, 29 %.

Annat, 2 %.

Tveksam, vet ej, 2 %.

Var skulle du helst vilja bo nästa gång du byter boende?

1. I en mellanstor stad, 34 %.
2. I Sthlm, Gbg, Malmö, 33 %.

3. Landsbygd, 15%.

4. Småstad, 9 %.

5. Utomlands, 4 %.

6. Tveksam, vej ej, 4%.

7. Jag vill aldrig byta boende, 1%.

Har din syn på hur du vill bo förändrats under pandemin?

Ja, 23 %.
Nej, 72 %.

Tveksam, vet ej, 5 %.

På vilket/vilka sätt har det förändrats?

Vill ha plats för hemmakontor, 36 %.
Vill ha tillgång till trädgård, 34 %.

Vill bo större, 30 %.

Vill komma närmare naturen, 16 %.

Jag behöver inte bo lika centralt, 13 %.

Om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Fastighetsbyrån. Den bygger på 1000 intervjuer, med personer i åldern 18-26 år. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel, mellan 12 och 24 maj 2021.