20190701 swedbank sommarhus 2173
Nyheter

Slopad ränta på uppskov – vad innebär det för dig?

Från och med inkomståret 2021 slopas den årliga räntan för att flytta fram beskattningen av en bostadsvinst, ofta kallad ”uppskovsränta”. Det betyder att du som ska sälja din bostad och gör en vinst kan skjuta upp vinstskatten utan kostnad. Nu finns även möjlighet att begära uppskov i efterhand på en redan såld bostad och få tillbaka inbetald skatt.

2022-01-01

Investera pengarna men glöm inte bort skulden

När du säljer en bostad med vinst ska du betala 22 procent av vinsten i vinstskatt. Men nu kan du alltså göra uppskov, det vill säga skjuta fram vinsten utan att betala ränta. Du har fortfarande kvar skatteskulden men den kostar dig inget. När man beslutar sig för att göra ett uppskov är det bra att tänka långsiktigt och fundera över vad man kommer att använda pengarna till. Finns det andra lån med hög ränta kan det vara klokt att betala av dem eller få ner amorteringen på sitt bolån.

Fr.o.m 1 januari 2021.En fördel med att begära uppskov är förstås att du behöver låna mindre pengar till nästa boende. Du får en mindre belåningsgrad och en bättre privat bostadskalkyl. Man får dock inte glömma att skulden finns kvar och ska betalas tillbaka den dag du checkar ut från bostadsmarknaden.

Bra för fler som vill flytta

Beslutet är en del av januariavtalet som syftar till att få igång bostadsmarknaden och göra det lättare för fler att flytta. Många äldre har dragit sig från att byta bostad då det inneburit högre boendekostnader trots att de flyttar från hus till mindre bostadsrätt. Nu kan de enklare skjuta på skatten och köpa en ny bostad helt utan lån eller för lägre lån och få en fortsatt låg kostnad för sitt boende. Vilket i sin tur kan gynna exempelvis barnfamiljer som behöver flytta till större. Förhoppningen är en bostadsmarknad som i högre grad anpassar sig efter fler människors behov.

Få tillbaka redan inbetald skatt

Den som sålt sin permanentbostad med vinst 2015–2019 men då avstod från att begära uppskov, kan i efterhand ansöka om det. Skatteverket rekommenderar att man loggar in på deras e-tjänst via deras hemsida. Om man sålt en bostad finns uppgifter redan förifyllda och man kompletterar själv med information om den sålda och den nya bostaden. Därefter kan man se om man kan få uppskov och begära det. Även få veta hur mycket skatt man kan få tillbaka och hur stor den retroaktiva uppskovsräntan blir.

Fakta

  • Den årliga kostnaden för att ha ett uppskov tas bort. Att skjuta upp beskattningen av vinsten kostar därmed inte något. Ändringarna trädde i kraft 1 januari 2021.

  • De nya reglerna gäller i deklarationen som lämnas in 2022.

  • Du måste ha varit permanent bosatt i den gamla bostaden, det vill säga reglerna om uppskov gäller inte den som säljer en fritidsbostad.

  • För att få fullt uppskov så krävs det att du köper en ny dyrare bostad. Om du köper en ny, billigare bostad får du göra uppskov men inte på hela vinsten. Hur stort uppskov du får göra räknas ut så här: Vinsten × pris för ny bostad/försäljningspris för såld bostad.

  • Uppskovsbeloppet (vinsten) måste vara minst 50 000 kronor.

  • Taket för uppskov ligger på 3 miljoner kronor, något som återinfördes 1 juli 2020. Under fyra års tid, från den 21 juni 2016 till den 30 juni 2020 fanns inget tak. Anledningen var att rörligheten på bostadsmarknaden skulle öka. (Innan 2016 låg uppskovstaket på 1 450 000 kronor.) Det här innebär att du kan göra uppskov för hela beloppet om du sålde din fastighet innan den 1 juli 2020. Har du däremot sålt bostaden efter att taket återinfördes får du högst göra uppskov på 3 miljoner kronor.


    Källa: Skatteverket