Utöva dina rättigheter

Information till dig som vill utöva någon av dina rättigheter som registrerad hos Fastighetsbyrån.

Som registrerad hos Fastighetsbyrån har du följande rättigheter:

- Rätt till radering
- Rätt till begränsning

- Rätt till invändning

- Rätt till rättelse

- Rätt till information (registerutdrag)

- Rätt till dataportabilitet

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter formulerar du din förfrågan och skickar till oss antingen via e-post, integritet@fastighetsbyran.se, eller via post, Fastighetsbyrån, Box 644, 101 32 Stockholm.

För att vi ska kunna hantera ditt ärende på bästa sätt vill vi be dig inkludera viss information när du formulerar din förfrågan till oss.

 • Vid förfrågan om rättelse, begränsning och invändning

   behöver du uppge för- och efternamn, telefon/mobilnummer och e-postadress för att vi ska kunna identifiera dig i våra system. Du behöver också uppge vilken uppgift du vill få rättad, behandling du vill bli begränsad ifrån eller invänder dig emot. 

 • Vid förfrågan om radering

   behöver du uppge för- och efternamn, födelsedatum, telefon/mobilnummer och e-post för att vi ska kunna identifiera dig i våra system.

 • Vid förfrågan om information (registerutdrag)

   behöver du uppge för- och efternamn, födelsedatum, telefon/mobilnummer och e-post för att vi ska kunna identifiera dig i våra system. För att säkerställa din identitet behöver du även inkludera en signerad kopia på din ID-handling.

 • Vid förfrågan om dataportabilitet

   behöver du uppge för- och efternamn, födelsedatum, telefon/mobilnummer och e-post. För att säkerställa din identitet behöver du även inkludera en signerad kopia på din ID-handling. Vi behöver även vet hur du önskar motta sammanställningen av dina personuppgifter samt om dessa ska tillhandahållas annan aktör.