Sök bostad eller innehåll

Köpa bostad

Frågor och svar om budgivning

Hur fungerar budgivningstjänsten?
Vår budgivningstjänst gör det möjligt för både spekulant och säljare att följa budgivningen via Internet och mobiltelefon. Du får tidigt besked om buden och kan i lugn och ro överväga ditt nästa bud.

Hur presenteras buden på nätet?
Gå in på bostadens presentation på vår webbplats, där kan du när som helst se det senast lagda budet och hur budgivningen har utvecklats.

Hur presenteras buden i mobiltelefon?
Som deltagare i en budgivning kan du också om du vill få buden som sms-meddelanden till din mobiltelefon. Om en budgivare drar sig ur budgivningen så får du också veta det via sms.

Hur lägger man bud via Mobilt BankID?
Om möjligheten att lägga bud via Mobilt BankID finns på en bostad syns detta på bostadsbeskrivningen på hemsidan. Där ombeds du sedan att logga in med ditt Mobila BankID innan du kan lägga ditt bud, notera att du måste kontakta den ansvariga mäklaren innan du kan lägga ditt första bud via Mobilt BankID. Läs mer om Mobilt BankID

Blir det alltid budgivning?
Nej, även när det finns fler intresserade är det alltid upp till säljaren att bestämma om det ska bli budgivning och hur den ska gå till. Det är också upp till säljaren att bestämma vilka bud som ska publiceras öppet på hemsidan och som skickas ut via sms. Däremot erbjuder vi alla säljare möjligheten att visa buden på nätet.

Kommer mäklaren fortfarande att ringa?
Ja, mäklaren ringer till samtliga deltagare i budgivningen precis som vanligt, för att alla ska ha samma förutsättningar att ge bud. Du måste vara tillgänglig via telefon under hela budgivningen.

Vilka kan följa budgivningen?
Säljaren beslutar om budgivningen ska vara öppen för vem som helst att följa eller bara för spekulanter som deltar i budgivningen och säljaren. Är budgivningen öppen för vem som helst, kan alla följa den via webben. Oavsett om budgivningen är öppen för alla är det bara spekulanter som deltar i budgivningen och säljaren som informeras om buden via sms.

Får alla veta vem jag är?
Nej, av etiska och affärsmässiga skäl är det bara mäklaren som vet spekulanternas fullständiga namn. Varje spekulant som deltar i budgivningen får istället ett nummer för att kunna följa med i prisutvecklingen. Sedan sätter budgivningen igång som tidigare. Mäklaren ringer runt till alla spekulanter och nya bud presenteras via nätet och som sms. När köpet är avslutat får dock säljare och köpare en lista med namn, telefonnummer och adress till budgivarna samt vilka bud de lagt.

Hur vet jag när budgivning pågår?
När du söker bland våra bostäder på nätet kommer texten "Budgivning pågår" att visas på de bostäder där budgivning ska påbörjas eller har påbörjats. Vill du delta så måste du ta direktkontakt med ansvarig mäklare för att se om det fortfarande finns möjlighet att delta i budgivningen.

Hur anmäler jag mitt intresse?
Även i fortsättningen anmäler du ditt intresse för en bostad på visningarna eller tar kontakt med mäklaren direkt. Rätt mäklare hittar du på bostadens beskrivning på vår webbplats.

Läs mer om hur vi hanterar cookies