Sök bostad eller innehåll

Våra närområden

Borlänge Baggarvet

Området utgörs till stor del av bebyggelse på Tunaslätten. Bland ett flertal byar kan nämnas Halvarsgårdarna, Sellnäs, Nybro, Nyby, Täkt, Floda, Grevbo, Järpbo, Alderbäcken, Lerbäcken, Västanäng, Murbo, Baggbo, Rågåker, Spraxkya, Strandbro, Underberg och Koppslahyttan. Området är beläget ca 3-12 km sydväst om centrum och här bor sammanlagt 2 000 personer.

Till områdets sida

Borlänge Barberget

Stadsdelen Barberget är belägen drygt 3-7 km från Borlänge centrum och ligger i den östra delen av Borlänge tätort. Här finns även stadsdelarna/byarna Domnarvet, Bomsarvet, Medväga, Hönsarvet, Bergeby.

Till områdets sida

Borlänge Barkargärdet

Stadsdelen Domnarvet är belägen drygt 2-7 km från centrum och i den östra delen av Borlänge tätort. Här finns även stadsdelarna/byarna Bomsarvet, Medväga, Hönsarvet, Bergeby och Barkargärdet. Här bor 3 700 personer.

Till områdets sida

Borlänge Bergslagsbyn

Stadsdelen Bergslagsbyn är belägen 1-2 km norr om centrum. Inom området finns även stadsdelarna Forssa, Hushagen och Forssa Centrum Här bor ca 3 900 personer Inom området finns 2 100 bostäder varav 750 småhus och 1 350 lägenheter. Hushagen är ett område med hyreskaserner som byggdes i slutet av 1800-talet och i samband med utbyggnaden av jernverket. I Bergslagsbyn finns ett antal småhus uppförda som tjänstemannabostäder under 1910-talet. Båda områdena har ett stort kulturellt värde och skall bevaras i sitt nuvarande utförande. Bostäderna närmast Forssa centrum inklusive det så kallade Ringenhuset är lägenheter med bostadsrätt. Inom området finns 500 arbetsplatser, de flesta återfinns inom skola, barn- och äldreomsorgen samt vid Forssa centrum.

Till områdets sida

Borlänge Bomsarvet

Stadsdelen Domnarvet är beläget i den östra delen av Borlänges tätort mellan 2-7 km från centrumskärnan. Det bor ca 3 700 personer i området. Här finns stadsdelarna Bomsarvet, Medväga, Hönsarvet, Bergeby och Barkargärdet.

Till områdets sida

Borlänge Bullermyren

Stadsdelen Bullermyren är belägen 1-2 km norr om centrum och här bor ca 2500 personer. Här finns omkring 1840 lägenheter uppförda på 1960- och 1970-talet. Lägenheterna i områdets norra del är bostadsrätter medan de i den södra delen är hyresrätter. Antalet arbetsplatser inom området är uppskattat till 360 st och de flesta återfinns inom idrottsanläggningen Maserhallen, skolorna, barnomsorgen samt inom butiker i området.

Till områdets sida

Borlänge Båtstad

Området är beläget i den nordvästra delen av kommunen, till området hör även Båtstad och Lennheden. Avståndet till centrum är 5-10 km. Här bor drygt 430 personer varav 270 i Repbäcken och 160 i Lennheden.

Till områdets sida

Borlänge Bäsna

Området är beläget i den nordvästra delen av kommunen. Till området hör även Båtstad och Lennheden. Avståndet till centrum är 5-10 km. Här bor drygt 430 personer, varav 270 i Repbäcken och 160 i Lennheden.

Till områdets sida

Borlänge Centrum

Inom centrumområdet som även inkluderar stadsdelen Östermalm bor 2 730 personer. Inom området finns 1 830 bostäder, varav 150 småhus inom första hand Östermalm samt 1 680 lägenheter. Området har byggts ut successivt sedan järnvägen kom till Borlänge 1875. Ytterligare lägenheter planeras inom såväl centrum som Östermalm. Inom området finns 2 800 arbetsplatser.

Till områdets sida

Borlänge Dalsjö

Området är beläget 2-4 km sydost om centrum och på ömse sidor av riksväg 50 mot Falun. Här finns också byarna Barbergsholn, Kärlarvet, Söpnarby, Nyckelby, Alsbäck och Ovandal. Flertalet av dessa ligger efter Dalälven och vägen mot Torsång. Här bor 700 personer

Till områdets sida

Borlänge Domnarvet

Stadsdelen Domnarvet är belägen drygt 2-7 km från centrum och i den östra delen av Borlänge tätort. Här finns även stadsdelarna/byarna Bomsarvet, Medväga, Hönsarvet, Bergeby och Barkargärdet. Här bor 3 700 personer. Inom området finns 1 640 bostäder varav 1 010 småhus och 630 lägenheter. Området har varit föremål för successiv utbyggnad ändå sedan jernverkets startade på 1870-talet. De flesta lägenheter finns runt stadsdelscentrum Honefsplan.

Till områdets sida

Borlänge Fagerbacken

Området utgörs till stor del av bebyggelse på Tunaslätten. Bland ett flertal byar kan nämnas Halvarsgårdarna, Sellnäs, Nybro, Nyby, Täkt, Floda, Grevbo, Järpbo, Alderbäcken, Lerbäcken, Västanäng, Murbo, Baggbo, Rågåker, Spraxkya, Strandbro, Underberg och Koppslahyttan. Området är beläget ca 3-12 km sydväst om centrum, här bor sammanlagt 2 000 personer.

Till områdets sida

Borlänge Forssa

Stadsdelen Forssa är belägen 1-2 km norr om centrum, här bor ca 3900 personer. I närheten finns även stadsdelarna Bergslagsbyn, Hushagen och Forssa Centrum. Inom området finns 2100 bostäder varav 750 småhus och 1350 lägenheter. Hushagen är ett område med hyreskaserner som byggdes i slutet av 1800-talet och i samband med utbyggnaden av jernverket. I Bergslagsbyn finns ett antal småhus uppförda som tjänstemannabostäder under 1910-talet. Båda områdena har ett stort kulturellt värde och skall bevaras i sitt nuvarande utförande. Bostäderna närmast Forssa centrum inklusive det så kallade Ringenhuset är lägenheter med bostadsrätt. Inom området finns 500 arbetsplatser, de flesta återfinns inom skola, barn- och äldreomsorgen samt vid Forssa centrum.

Till områdets sida

Borlänge Färjegårdarna

Området är beläget 1-3 km söder om centrum med Dalälven som gräns i öster, här finns även stadsdelarna/byarna Mjälga, Fagersta, Färjegårdarna och Tyllsnäs. I området bor 1 780 personer.

Till områdets sida

Borlänge Gagnbro

Området är beläget i den nordvästra delen av kommunen. Till området hör även Båtstad och Lennheden. Avståndet till centrum är 5-10 km. Här bor drygt 430 personer, varav 270 i Repbäcken och 160 i Lennheden.

Till områdets sida

Borlänge Gimsbärke

Området är beläget i den nordvästra delen av kommunen. Till området hör även Båtstad och Lennheden. Avståndet till centrum är 5-10 km. Här bor drygt 430 personer, varav 270 i Repbäcken och 160 i Lennheden.

Till områdets sida

Borlänge Gylle

Inom området finns stadsdelarna/byarna Gylle, Gylletäppan, Hytting, Bro, Fornby och Trönö. Området är beläget 1-4 km söder om centrum och gränsar i söder mot Tunaån. Här bor 4 500 personer. I området finns 2 230 bostäder varav 1 270 småhus och 960 lägenheter, här finns både hyreslägenheter och bostadsrätter. Merparten av bostäderna är byggda under 50-, 60- och 70-talen. Det finns 1 220 arbetsplatser, de flesta inom Åselby arbetsplatsområde samt inom skolor och barnomsorg.

Till områdets sida

Borlänge Hagalund

Stadsdelen Hagalund är belägen norr om centrum och inom området bor det ca 3 970 personer. Här finns sammanlagt 2 900 bostäder varav 200 småhus och 2 700 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter. Stadsdelen har byggts ut successivt under 1900-talet. Här finns 1 880 arbetsplatser inom bland annat butiker, kontor (t.ex. Stadshus och Trafikverket), skolor samt barn- och äldreomsorgen.

Till områdets sida

Borlänge Hagalund/Dagny

Omedelbart norr om centrum står fem byggnader med balkonger i olika färger uppförda. Dessa byggnader kallas för Dagny-husen och är belägna på Hagalund där det bor nästan 4000 personer. Här finns sammanlagt 2 900 bostäder varav 200 småhus och 2 700 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter. Stadsdelen har byggts ut successivt under 1900-talet. Här finns 1 880 arbetsplatser inom bland annat butiker, kontor (t.ex. Stadshus och Trafikverket), skolor samt barn- och äldreomsorgen.

Till områdets sida

Borlänge Hönsarvet

Stadsdelen Domnarvet är belägen drygt 2-7 km från centrum och i den östra delen av Borlänge tätort. Här finns även stadsdelarna/byarna Bomsarvet, Medväga, Hönsarvet, Bergeby och Barkargärdet. Här bor 3 700 personer.

Till områdets sida

Borlänge Idkerberget

I området finns förutom Idkerberget även Tuna-Hästberg och Rämshyttan. Avståndet till Borlänge centrum är 15-20 km. Inom området bor det ca 600 personer, varav 350 i tätorten Idkerberget och 150 respektive 100 i byarna Tuna-Hästberg och Rämshyttan. I området finns närmare 300 bostäder varav 250 småhus och 40 lägenheter.

Till områdets sida

Borlänge Koppslahyttan

Till områdets sida

Borlänge Kvarnsveden

Stadsdelen Kvarnsveden utgör den nordligaste delen av Borlänge tätort. Avståndet till centrum är 3-4 km och inom området finns stadsdelarna/byarna Sör Amsberg, Övermora, Mellsta, Morbygge, Tjärnaheden, Lergärdet och Yttermora. Här bor ca 4 500 personer. Inom området finns sammanlagt ca 2 200 bostäder, varav 1310 småhus och 890 lägenheter. Av de senare är flertalet hyresrätter. Merparten av bostäderna är uppförda under perioden 50-70-talen. Den största arbetsgivaren inom området är pappersbruket med ca 500 anställda. I norra delen av området finns vandrings- och cykelleden Bysjörundan som är ca 10 km.

Till områdets sida

Borlänge Kyna

Till områdets sida

Borlänge Kårtylla

Området är beläget i den sydöstra delen av kommunen och 8-14 km från centrum. Här finns även bland annat byarna Övre och Yttre Utendal, Fjäkelmyra, Åby, Skomsarby, Tylla, Kårtylla, Räfstylla, Milsbo, Dalvik, Uvberget, Sunnanö och Tronsjö. Inom området bor det 1 400 personer, varav 700 i tätorten Torsång.

Till områdets sida

Borlänge Lennheden

Området är beläget i den nordvästra delen av kommunen. Till området hör även Båtstad och Lennheden. Avståndet till centrum är 5-10 km. Här bor drygt 430 personer, varav 270 i Repbäcken och 160 i Lennheden.

Till områdets sida

Borlänge Lergärdet

Stadsdelen Kvarnsveden utgör den nordligaste delen av Borlänge tätort. Avståndet till centrum är 3-4 km. Inom området finns stadsdelarna/byarna Sör Amsberg, Övermora, Mellsta, Morbygge, Tjärnaheden, Lergärdet och Yttermora. Här bor 4 500 personer. Inom området finns sammanlagt ca 2 200 bostäder, varav 1310 småhus och 890 lägenheter. Av de senare är flertalet hyresrätter. Merparten av bostäderna är uppförda under perioden 50-70-talen. Den största arbetsgivaren inom området är pappersbruket med ca 950 anställda. I norra delen av området finns vandrings- och cykelleden Bysjörundan som är ca 10 km.

Till områdets sida

Borlänge Länsan

Området är beläget i den nordvästra delen av kommunen. Till området hör även Båtstad och Lennheden. Avståndet till centrum är 5-10 km. Här bor drygt 430 personer, varav 270 i Repbäcken och 160 i Lennheden.

Till områdets sida

Borlänge Mats Knuts

Matsknutsgårdarna är beläget i den sydvästra delen av Borlänge tätort, ca 3 km från centrum.

Till områdets sida

Borlänge Medväga

Stadsdelen Domnarvet är belägen drygt 2-7 km från centrum och i den östra delen av Borlänge tätort. Här finns även stadsdelarna/byarna Bomsarvet, Medväga, Hönsarvet, Bergeby och Barkargärdet. Här bor 3 700 personer.

Till områdets sida

Borlänge Mjälga

Området är beläget 1-3 km söder om centrum med Dalälven som gräns i öster. Här finns också stadsdelarna/byarna Mjälga, Fagersta, Färjegårdarna och Tyllsnäs. I området bor 1 780 personer.

Till områdets sida

Borlänge Murbo

Området utgörs till stor del av bebyggelse på Tunaslätten. Bland ett flertal byar kan nämnas Halvarsgårdarna, Sellnäs, Nybro, Nyby, Täkt, Floda, Grevbo, Järpbo, Alderbäcken, Lerbäcken, Västanäng, Murbo, Baggbo, Rågåker, Spraxkya, Strandbro, Underberg och Koppslahyttan. Området är beläget ca 3-12 km sydväst om centrum. Här bor sammanlagt 2 000 personer.

Till områdets sida

Borlänge Nedre Tjärna

Stadsdelen Tjärna inklusive Tjärna Ängar, Övre och Nedre Tjärna, Paradiset samt Storsvängen är belägen i den nordvästra delen av Borlänge tätort, 1,5-3 km nordväst om centrum. Inom området bor det 3 400 personer.

Till områdets sida

Borlänge Norr Amsberg

Området ligger i den norra delen av kommunen, 5-13 km från centrum. Förutom Norr Amsberg som är egen tätort finns ett flertal byar som till exempel Gimsbärke, Duvnäs, Gagnbro, Solbacka, Färjenäs, Tälnbäcken, Strandarna, Koppslagårdarna och Ängesgårdarna. I området bor 680 personer.

Till områdets sida

Borlänge Norån

Noraå Bruk ligger naturskönt mitt i Storskogen ca 2 mil fån Borlänge. Till varje tomt ingår del i samfällighet med egen badplats och bryggor. Ett stenkast från sjön ligger klubbstugan. Omgivningen runt Noraå Bruk erbjuder en mångfald av stigar och knastrande grusvägar, gamla fäbodar att utforska, raststugor coh vindskydd att slå läger vid. Gyllbergen (500 möh) är ett eldorado för längdskidåkning med miltals av preparerade skidspår och leder. Runt knuten finns ett överflöd av skogens bär. Här finner Ni säkert också era egna svampställen. Historien vingslag vilar tungt över Bruket där industrialismens början och genombrott skedde redan på 1820-talet. På en del platser finns hyddor, smedjor och gruvbyggnader kvar som minner om en svunnen tid.

Till områdets sida

Borlänge Nygårdarna

Nygårdarna ligger ca 2,5 kilometer sydväst om Borlänge centrum och präglas av gammal, Faluröd bebyggelse.

Till områdets sida

Borlänge Nygårdsdalen

Området är beläget i den västra delen av Borlänge tätort och knappt 2 km väster om centrum. Inom området finns också stadsdelarna/byarna Nygårdsdalen, Nygårdarna och Matsknutsgårdarna. Inom området bor det 3 150 personer.

Till områdets sida

Borlänge Ornäs

Området är beläget i östra delen av Borlänge kommun ca 6-10 km från centrum. Ornäs ligger intill sjön Ösjön här finns byarna Tallbacken, Dalsjö, Storsten, Tomnäs och Kyna. Inom området bor det 1 580 personer varav 1 100 i själva tätorten Ornäs. Inom området finns 590 bostäder varav 480 småhus och 110 lägenheter, varav flertalet med hyresrätt. En större del av bebyggelsen har skett under de senaste decennierna.

Till områdets sida

Borlänge Ovandal

Området är beläget 2-4 km sydost om centrala Borlänge och på båda sidor av riksvägen mot Falun. Här finns också byarna Barbergsholn, Kärlarvet, Söpnarby, Nyckelby, Alsbäck och Ovandal. Flertalet ligger efter Dalälven och längs vägen mot Torsång. Här bor 700 personer I området finns 280 bostäder, i huvudsak småhus.

Till områdets sida

Borlänge Ovangårdarna

Närhet till naturen!

Till områdets sida

Borlänge Paradiset

Stadsdelen Tjärna inklusive Tjärna Ängar, Övre och Nedre Tjärna, Paradiset samt Storsvängen är belägen i den nordvästra delen av Borlänge tätort, 1,5-3 km nordväst om centrum. Inom området bor det 3 400 personer.

Till områdets sida

Borlänge Pusselbo

Området är beläget i den nordvästra delen av kommunen. Till området hör även Båtstad och Lennheden. Avståndet till centrum är 5-10 km. Här bor drygt 430 personer, varav 270 i Repbäcken och 160 i Lennheden.

Till områdets sida

Borlänge Romme

Området är beläget 4-10 km söder om centrum och omfattar Romme som utgör den södra delen av Borlänge tätort samt ett antal byar som Buskåker, Hesse, Hessebacken, Hede, Hedgårdarna, Hansesgårdarna, Berg, Rommeholen, Forsbacka, Jakobsberg, Nisstäkt, Kvistgårdarna, Långsjö, Västansjö, Sörbo, Övre och Yttre Svärdsjö, Skärsjö och Hovgården. Inom området bor 2 200 personer det finns 980 bostäder, varav 640 småhus och 340 lägenheter. Lägenheterna återfinns i Buskåker samt vid Romme centrum.

Till områdets sida

Borlänge Sellnäs

Området utgörs till stor del av bebyggelse på Tunaslätten. Bland ett flertal byar kan nämnas Halvarsgårdarna, Sellnäs, Nybro, Nyby, Täkt, Floda, Grevbo, Järpbo, Alderbäcken, Lerbäcken, Västanäng, Murbo, Baggbo, Rågåker, Spraxkya, Strandbro, Underberg och Koppslahyttan. Området är beläget ca 3-12 km sydväst om centrum. Här bor sammanlagt 2 000 personer.

Till områdets sida

Borlänge Skräddarbacken

Stadsdelen Skräddarbacken som är omgiven av skog är belägen i den västra delen av Borlänge tätort, ca 3-4 km från centrum. Här bor 2 850 personer. Det finns 1 050 bostäder varav 770 småhus och 280 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Området byggdes ut i huvudsak under senare delen av 70-talet och början av 80-talet. Inom området finns 180 arbetsplatser, de flesta vid skolan eller inom barnomsorgen.

Till områdets sida

Borlänge Solbacka

Solbacka ligger intill vackra Dalälven, med 10 minuters bilfärd från de centrala delarna av Borlänge.

Till områdets sida

Borlänge Storsvängen

Stadsdelen Kvarnsveden utgör den nordligaste delen av Borlänge tätort. Avståndet till centrum är 3-4 km. Inom området finns stadsdelarna/byarna Sör Amsberg, Övermora, Mellsta, Morbygge, Tjärnaheden, Lergärdet och Yttermora. Här bor 4 500 personer.

Till områdets sida

Borlänge Strandbro

Området utgörs till stor del av bebyggelse på Tunaslätten. Bland ett flertal byar kan nämnas Halvarsgårdarna, Sellnäs, Nybro, Nyby, Täkt, Floda, Grevbo, Järpbo, Alderbäcken, Lerbäcken, Västanäng, Murbo, Baggbo, Rågåker, Spraxkya, Strandbro, Underberg och Koppslahyttan. Området är beläget ca 3-12 km sydväst om centrum. Här bor sammanlagt 2 000 personer.

Till områdets sida

Borlänge Sunnanö

Till områdets sida

Borlänge Söpnarby

Området är beläget 2-4 km sydost om centrum och på ömse sidor av riksväg 50 mot Falun. Här finns också byarna Barbergsholn, Kärlarvet, Söpnarby, Nyckelby, Alsbäck och Ovandal. Flertalet av dessa ligger efter Dalälven och vägen mot Torsång. Här bor 700 personer.

Till områdets sida

Borlänge Sör Amsberg

Stadsdelen Kvarnsveden utgör den nordligaste delen av Borlänge tätort. Avståndet till centrum är 3-4 km. Inom området finns stadsdelarna/byarna Sör Amsberg, Övermora, Mellsta, Morbygge, Tjärnaheden, Lergärdet och Yttermora. Här bor 4 500 personer.

Till områdets sida

Borlänge Torsång

Området är beläget i sydöstra delen av kommunen ca 6-14 km från Borlänge centrum. Här finns byarna Övre och Yttre Utendal, Fjäkelmyra, Åby, Skomsarby, Tylla, Kårtylla, Räfstylla, Milsbo, Dalvik, Uvberget, Sunnanö och Tronsjö. Inom området bor det 1 400 personer, varav 700 i tätorten Torsång. Inom området finns det 470 bostäder. Småhusområdet norr om kyrkan omfattar 140 småhus och uppfördes omkring 1980. 2004 upprättades ett 20-tal lägenheter med bostadsrätt i själva Torsång. Övrig bebyggelse utgörs i huvudsak av äldre bebyggelse kompletterad med nyare småhus. Det finns även småhusbebyggelse 1,5 km norr om kyrkan vid Uvbergsviken.

Till områdets sida

Borlänge Tuna Hästberg

Den gamla gruvorten Tuna Hästberg ligger mellan Borlänge och Ludvika. Gruvan har för länge sedan lagts ner. I markerna runt omkring finns goda möjligheter till friluftsliv och rekreation.

Till områdets sida

Borlänge Västansjö

Området utgörs till stor del av bebyggelse på Tunaslätten. Bland ett flertal byar kan nämnas Halvarsgårdarna, Sellnäs, Nybro, Nyby, Täkt, Floda, Grevbo, Järpbo, Alderbäcken, Lerbäcken, Västanäng, Murbo, Baggbo, Rågåker, Spraxkya, Strandbro, Underberg och Koppslahyttan. Området är beläget ca 3-12 km sydväst om centrum. Här bor sammanlagt 2 000 personer.

Till områdets sida

Borlänge Yttermora

Stadsdelen Kvarnsveden utgör den nordligaste delen av Borlänge tätort. Avståndet till centrum är 3-4 km. Inom området finns stadsdelarna/byarna Sör Amsberg, Övermora, Mellsta, Morbygge, Tjärnaheden, Lergärdet och Yttermora. Här bor 4 500 personer.

Till områdets sida

Borlänge Årby

Området är beläget 1-3 km söder om centrum med Dalälven som gräns i öster. Här finns också stadsdelarna/byarna Mjälga, Fagersta, Färjegårdarna och Tyllsnäs. I området bor 1 800 personer. I Årby-området finns ca 700 bostäder varav de flesta är småhus. Merparten av bebyggelsen är från perioden 1940-1980. Ytterligare småhus planeras nära älven, söder om Årby. Här finns 400 arbetsplatser, de flesta vid Korsgårdarna samt inom skola och barnomsorg.

Till områdets sida

Borlänge Årby/Färjegårdarna

Området är beläget 1-3 km söder om centrum med Dalälven som gräns i öster. Här finns också stadsdelarna/byarna Mjälga, Fagersta, Färjegårdarna och Tyllsnäs. I området bor 1 800 personer. I Årby-området finns ca 700 bostäder varav de flesta är småhus. Merparten av bebyggelsen är från perioden 1940-1980. Ytterligare småhus planeras nära älven, söder om Årby. Här finns 400 arbetsplatser, de flesta vid Korsgårdarna samt inom skola och barnomsorg.

Till områdets sida

Borlänge Åselby

Inom området finns stadsdelarna/byarna Gylle, Gylletäppan, Hytting, Bro, Fornby och Trönö. Området är beläget 1-4 km söder om centrum och gränsar i söder mot Tunaån. Här bor 4 500 personer. I området finns 2 230 bostäder varav 1 270 småhus och 960 lägenheter, här finns både hyreslägenheter och bostadsrätter. Merparten av bostäderna är byggda under 50-, 60- och 70-talen. Det finns 1 220 arbetsplatser, de flesta inom Åselby arbetsplatsområde samt inom skolor och barnomsorg.

Till områdets sida

Borlänge Östermalm

Inom centrumområdet som även inkluderar stadsdelen Östermalm bor det ca 3 000 personer. Inom området finns ungefär 1 830 bostäder, varav 150 småhus inom första hand på Östermalm samt 1 680 lägenheter. Området har byggts ut successivt sedan järnvägen kom till Borlänge år 1875. Ytterligare lägenheter planeras inom såväl centrum som Östermalm. Inom området finns 2 800 arbetsplatser.

Till områdets sida

Borlänge Övermora

Stadsdelen Kvarnsveden utgör den nordligaste delen av Borlänge tätort. Avståndet till centrum är 3-4 km och inom området finns stadsdelarna/byarna Sör Amsberg, Övermora, Mellsta, Morbygge, Tjärnaheden, Lergärdet och Yttermora. Här bor ca 4 500 personer. Inom området finns sammanlagt ca 2 200 bostäder, varav 1310 småhus och 890 lägenheter. Av de senare är flertalet hyresrätter. Merparten av bostäderna är uppförda under perioden 50-70-talen. Den största arbetsgivaren inom området är pappersbruket med ca 950 anställda. I norra delen av området finns vandrings- och cykelleden Bysjörundan som är ca 10 km.

Till områdets sida

Borlänge Övre Svärdsjö

Till områdets sida

Borlänge Övre Tjärna

Stadsdelen Tjärna inklusive Tjärna Ängar, Övre och Nedre Tjärna, Paradiset samt Storsvängen är belägen i den nordvästra delen av Borlänge tätort, 1,5-3 km nordväst om centrum. Inom området bor det 3 400 personer.

Till områdets sida

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.