Sök bostad eller innehåll
Vi kan Skebokvarn tätort

Skebokvarn tätort

Närområdet består av en typisk Sörmlandsnatur med ett böljande landskap där det finns fina cykelvägar samt bär-och svampmarker. Miljö och byggnader i området Skebokvarn bär spår av ett karakteristiskt mellansvenskt lokalsamhälle knutet till Järnvägen. C:a 1 km. från fastigheten till Båtplatser i Skebokvarn för dig som önskar komma ut i Båvens sjösystem som är Sörmlands största insjö som också kallas Sveriges sydligaste vildmarkssjö. Båvens sjösystem som du når via kanal i anslutning till anläggningen brukar kallas Sveriges sydligaste vildmarkssjö. Stränderna omgärdas av beteshagar, ekhagar, löv- och barrskog samt vackra herrgårdar. Sjön har ett rikt djur - och fågelliv. I skogarna runt sjön finns gott om älg, dovhjort och rådjur. Runt sjön häckar storlom, häger, berguv och havsörn. Dessutom finns ett av Europas största populationer av fiskgjuse, vilken också är Sörmlands landskapsdjur. Sjöns största djup är över 50 meter och medeldjup c:a 10 meter. Sjön har ett bra vatten varifrån tätorten Flen tar sitt dricksvatten.

Kommunnamn

Flen

Skolor och barnomsorg

C:a 6-8 km. till LMGH-skolor

Kommunikation

Bra bussförbindelser med Flen där också Järnvägsstation med tåg 53 min. till Stockholm finns.

Affärer och restauranger

Affär och restaurang c:a 6 km.

Läs mer om hur vi hanterar cookies