Sök bostad eller innehåll

Våra närområden

Göteborg Backadalen - Hisings Backa

Backadalen ligger söder om Skälltorpsvägen. Ett lugnt område med en blandning av såväl nybyggda som äldre villor, radhus och bostadsrätter. Här bor folk i alla åldrar, från pensionärer till barnfamiljer.

Till områdets sida

Göteborg Backatorp - Hisings Backa

Backatorp ligger norr om Skälltorpsvägen som avgränsar mot de övriga villakvarteren i Backa vilka ligger längre söderut. Vandrar du norrut är det åtskilliga kilometer skog innan du kommer till Kärra. Läget är ostört och bildar en egen liten oas med en härlig blandning av bostadsrätter, radhus och villor. Tack vare det naturnära läget har Backatorp fått en egen målgrupp som uppskattar dess avskildhet. Här bor folk i alla åldrar, från pensionärer till barnfamiljer. Det finns alltid folk hemma eller ute på promenad och lek.

Till områdets sida

Göteborg Biskopsgården

Biskopsgården har drygt 25 000 invånare. En mångfald av kultur och språk utmärker stadsdelen. Här bor du i en citynära stadsdel med goda kommunikationer och gott om naturområden.

Till områdets sida

Göteborg Brunnsbo

Idag bor 24 000 invånare i stadsdelen Backa i en blandad bebyggelse - gamla gårdar, egna hem från 40- och 50-talet, höghus från 60- och 70-tal och nya villaområden.

Till områdets sida

Göteborg Bräcke

Bräcke kännetecknas av de egna hem, s.k. småstugor som började byggas på 1930-talet. Då fick mindre bemedlade, barnrika familjer som erhållit statliga bostadsanskaffningslån och tilläggslån chansen till ett eget boende. Husen kom monteringsfärdiga och restes på en till tre dagar. Först då bygget var klart började amorteringen på lånen. De flesta av dessa "egnahem" beboddes av varvsarbetare och deras familjer. 1979 levererades den sista båten från Eriksbergsvarvet. Kvar från varvstiden finns bl.a. den 84 meter höga bockkranen som med sin orange färg utgör ett kraftfullt landmärke för hela området. Idag är detta ett mycket populärt område, mycket beroende på det centrala läget och närheten till det moderna Eriksberg med havet som bakgrund.

Till områdets sida

Göteborg Brämaregården

Området som idag kallas Brämaregården var tidigare vassmarker som torrlades under 1870- och 80-talet för att inrätta området i kvarter och gator. Runt Kvilletorget, som blev Hisingens handelscentrum i slutet av 1800-talet, byggdes de första bostäderna och sedan byggdes flera landshövdingehus runt om i den nya stadsdelen. 1906 införlivades Brämaregården i Göteborg och senare, 1921, upprättades utbyggnadsplaner av Albert Lilienberg. Med början under 1940-talet revs flera av de äldre husen, bland annat de annorlunda landshövdingehusen i fyra våningar. Sedan dess har flera hela eller delar av kvarter rivits, bland annat runt Kvilletorget som sedan bebyggts med nya liknande bostäder. Området är en fortsättning på Göteborgs centrum norr om Göta Älv, med mer än 38 000 invånare. Och det växer! Här planeras flest nya lägenheter i Göteborg de närmaste åren. Stadsdelen ligger på ungefär på samma avstånd från stadens mitt som Linné. Här finns allt man kan önska, man bor centralt, lugnt, samt nära natur och all tänkbar service.

Till områdets sida

Göteborg Bäckedalen

Bäckedalen är ett mindre villaområde på centrala Hisingen som ligger mellan Hildedal och Tuve och tillhör centrala Hisingen som är en fortsättning på Göteborgs centrum norr om Göta Älv, med mer än 38 000 invånare

Till områdets sida

Göteborg Centrala Hisingen

Centrala Hisingen är en fortsättning på Göteborgs centrum norr om Göta Älv, med mer än 38 000 invånare. Och det växer! Här planeras flest nya lägenheter i Göteborg de närmaste åren. Stadsdelen ligger på ungefär på samma avstånd från stadens mitt som Linné. Här finns allt man kan önska, man bor centralt, lugnt, samt nära natur och all tänkbar service.

Till områdets sida

Göteborg Eriksberg

Norra Älvstranden har varit bebott ända sedan 1300-talet då Lindholmens slott fanns här. Det har tillverkats fartyg i området ända sedan 1500-talet, något som idag ger karaktär till en mycket trevlig boendemiljö. 1979 levererades den sista båten från Eriksbergsvarvet. Kvar från varvstiden finns bl.a. den 84 meter höga bockkranen som med sin oranga färg utgör ett kraftfullt landmärke för hela området.

Till områdets sida

Göteborg Eriksberg

Norra Älvstranden har varit bebott ända sedan 1300-talet då Lindholmens slott fanns här. Det har tillverkats fartyg i området ända sedan 1500-talet, något som idag ger karaktär till en mycket trevlig boendemiljö. 1979 levererades den sista båten från Eriksbergsvarvet. Kvar från varvstiden finns bl.a. den 84 meter höga bockkranen som med sin orangea färg utgör ett kraftfullt landmärke för hela området.

Till områdets sida

Göteborg Eriksbergsplatån

Norra Älvstranden har varit bebott ända sedan 1300-talet då Lindholmens slott fanns här. Fartyg började byggas i området redan under 1500-talet. 1979 levererades den sista båten från Eriksbergsvarvet. Kvar från varvstiden finns bland annat den 84 meter höga bockkranen, vilken numera är kulturminnesmärkt, och som kommit att bli karaktäristisk för området. Platån är ett område som under senare år vuxit fram på Norra Älvstranden. Området är högt beläget och ligger i anslutning till Färjenäsparken. Bostäderna består av radhus och låga flerbostadshus. Husen och gårdarna ligger något förhöjda i förhållande till gatunivån, vilket ger en naturlig gräns mellan det offentliga och privata rummet. Samtliga gator i området är körbara med bil och kompletteras av små gångvägar genom kvarteren.

Till områdets sida

Göteborg Gerrebacka - Hisings Kärra

Gerrebacka är ett nyuppvuxet område omgärdat av vacker natur med beteshagar och fågelreservat. Merparten av husen är byggda på 2000-talet vilket ger ett estetiskt mycket snyggt område. Det finns villor och bostadsrättsradhus.

Till områdets sida

Göteborg Helgered

Helgered tillhör SDF Lundby och är villabebyggelse. Helgered består av drygt 230 hushåll och ligger på båda sidor av Björlandavägen. Det vackra strövområdet Klare Mosse ligger i nordöstra delen av området och området gränsar även mot Hisingsparken.

Till områdets sida

Göteborg Hildedal

Hildedal är en så kallad Trädgårdsstad på centrala Hisingen. Området är förlagt där det tidigare låg en handelsträdgård och består av bostadsrätter i form av flerfamiljshus, etagevåningar, radhus, parhus och kedjehus.

Till områdets sida

Göteborg Hisings Backa

Idag bor 24 000 invånare i stadsdelen Backa i en blandad bebyggelse - gamla gårdar, egna hem från 40- och 50-talet, höghus från 60- och 70-tal och nya villaområden. Stadsdelen står inför en positiv förändring med planerad om- och tillbyggnation av Selma Lagerlöfs torg samt området runtomkring. En förändring som kommer att ge en helt annan stadsbild och dynamik än vad dagens 40 år gamla torg ger. I första etappen planeras det för 200 studentbostäder, 600 hyres- och bostadsrätter, radhus, idrottshall, bibliotek och vårdcentral

Till områdets sida

Göteborg Hisings Kärra

Kärra har ca 11 000 invånare och 3 100 arbetstillfällen. Hisings Kärra hyser 16 av landets största företag och har gått från plats 4 880 till 2 011 i Europa beräknat på antal företag, de första företagen i början av 1900-talet var en kvarn, ett småbåtsvarv, en stängselfabrik och en färgfabrik. Ända in på 70-talet var området glest befolkat och en utpräglad jordbruksbygd.

Till områdets sida

Göteborg Jättesten

Namnet Jättesten kommer av de stora stenbumlingar, som finns mitt i området. Jättesten är idag ett centralt bostadsområde vars bebyggelse i huvudsak kom på plats under 40-50-talet. Jättesten tillhör Västra Hisingens stadsdelsförvaltning.

Till områdets sida

Göteborg Krabbeliderna

Krabbeliderna är en mindre stadsdel på centrala Hisingen som tillhör Lundby. Området består till största delen av äldre villor. Här finns allt man kan önska, man bor centralt, lugnt, samt nära natur och all tänkbar service.

Till områdets sida

Göteborg Kvillebäcken

Kvillebäcken är idag i huvudsak bebyggt med flerbostadshus, men omfattar också villaområden i anslutning till Gamla Björlandavägen. Sedan vintern 2010/2011 byggs det 2 000 nya lägenheter i Kvillebäcken som tillsammans med Glasiären och Saluhallen vid Vågmästareplatsen utgör en del av centrala Hisingen. Detta görs som en del av en förnyelse av Backaplansområdet.

Till områdets sida

Göteborg Kyrkbyn

Kyrkbyn har varit bebott ända sedan 1300-talet, en medeltida kyrka från 1300-talet gav stadsdelen sitt namn. Kyrkbyn var centrum för Lundby socken fram till 1900-talets början. Kyrkbyn tillhörde den del av Hisingen som tillhörde Sverige före 1658. Stora delar brändes under kriget mot danskarna 1678 och drabbades hårt igen 1719 vid Peder Tordenkjolds belägring. Under åren 1946, 1952 och 1957 byggdes 207 stycken egnahemshus.

Till områdets sida

Göteborg Kyrkbyn

Kyrkbyn/Bräcke/Norra Älvstranden har varit bebott ända sedan 1300-talet då Lindholmens slott fanns här. Det har tillverkats fartyg sedan 1500-talet. Kvar från varvstiden finns b la den 84 meter höga bockkranen som med sin orange färg utgör ett kraftfullt landmärke för hela området. 1979 levererades det sista fartyget från Eriksbergsvarvet. Idag kan området stoltsera med en av Göteborgs allra trevligaste boendemiljöer. Brf Lundby Kyrkby ligger i hjärtat av Kyrkbyn med bebyggelse från 50-talet som är väl underhållet och har ett kulturhistoriskt intresse. Gamla Lundbygatan har kvar flera vackra hus från förra sekelskiftet. Stora grönområden gör området populärt för både yngre och äldre.

Till områdets sida

Göteborg Källehöjden - Aröd - Hisings Backa

Aröd är ett lugnt, barnvänligt och trevligt område med närhet till naturen men ändå bara 7 km från Göteborgs centrum. Området har en blandning av villor, såväl nyproducerade som äldre.

Till områdets sida

Göteborg Kärrdalen

Kärrdalen tillhör SDF Lundby och här finns i huvudsak villabebyggelse. Centrala Hisingen är en fortsättning på Göteborgs centrum norr om Göta Älv, med mer än 38 000 invånare. Och det växer! Här planeras flest nya lägenheter i Göteborg de närmaste åren, varav flera projekt just runt centrala Hisingen.

Till områdets sida

Göteborg Lillhagens Sandlycka

Idag bor 24 000 invånare i stadsdelen Backa i en blandad bebyggelse - gamla gårdar, egna hem från 40- och 50-talet, höghus från 60- och 70-tal och nya villaområden. Lillhagen Sandlyckan var tidigare bostäder för personalen på Lillhagens sjukhus.

Till områdets sida

Göteborg Lindholmen

Norra Älvstranden har ett mångårigt förflutet där historien sträcker sig så långt tillbaka som till vikingatiden. Göta Älv fungerade vid tidpunkten som avgränsande flod mellan Danmark och Norge. Först under 1300-talet övergick styret av Norra Älvstranden till Sverige. Lindholmens Slott var av stor betydelse under denna era, vilket tillsammans med Älvsborgs Fästning upprätthöll försvarsställningarna. Fartyg började byggas i området redan under 1500-talet. 1979 levererades den sista båten från Eriksbergsvarvet. Kvar från varvstiden finns bland annat den 84 meter höga bockkranen, vilken numera är kulturminnesmärkt, och som kommit att bli karaktäristisk för området.

Till områdets sida

Göteborg Lindholmen

Norra Älvstranden har ett mångårigt förflutet där historien sträcker sig så långt tillbaka som till vikingatiden. Göta Älv fungerade vid tidpunkten som avgränsande flod mellan Danmark och Norge. Först under 1300-talet övergick styret av Norra Älvstranden till Sverige. Lindholmens Slott var av stor betydelse under denna era, vilket tillsammans med Älvsborgs Fästning upprätthöll försvarsställningarna. Fartyg började byggas i området redan under 1500-talet. 1979 levererades den sista båten från Eriksbergsvarvet. Kvar från varvstiden finns bland annat den 84 meter höga bockkranen, vilken numera är kulturminnesmärkt, och som kommit att bli karaktäristisk för området. Inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 planeras bl a den nya linbaneförbindelsen över älven från Järntorget/Rosenlund med en hållplats ett par kvarter från Arbetaregatan. Även Karlatornet, Nordens högsta byggnad, med omgivande Karlastad ska byggas i närheten vid Lindholmen Science Park.

Till områdets sida

Göteborg Lundby

Byn Lundby hade tidigt ett mycket strategiskt läge på Hisingen, dessutom i ett gränsland som ofta blev krigsdrabbat. Närheten till Göteborg, Göta älv, Nya Lödöse, Gamla Lödöse samt deras marknader, präglade området. Den äldre jordbruksbyn fanns samlad på en moränrygg, väster om Ramberget, tillsammans med inägorna omkring. Lundby urbaniserades mycket snabbt från slutet av 1800-talet, under trycket av industrins expansionsbehov. För Lundby med sitt strategiska läge, innebar den industriella revolutionen en enorm förändring. Vassarna dikades ut, mekaniska verkstäder och andra industrier etablerades på den centralt belägna, och relativt billiga marken längs älven. Bostäder byggdes, vilka följdes av skolor, butiker, badhus, apotek med mera.

Till områdets sida

Göteborg Lundbypark

Lundbyparks närområde ger bästa förutsättningar till en aktiv livsstil. Här finns bad, arena, konstgräsplaner, ishall, aktivitetstråk, parker och koloniträdgårdar. Därmed väntar en härlig omgivning med något för alla. Rambergsstaden ligger på Hisingen vid Rambergets norra fot. Här bor ni i ett naturnära område som inspirerar till en aktiv livsstil. I utvecklingen av det nya stadskvarteret Lundbypark deltar flera olika aktörer. Att Lundbypark planeras just här finns det flera goda anledningar till. Här finns ett levande närområde med fritidsaktiviteter, skola och natur. Dessutom ges närhet till centrala Göteborg som nås smidigt på både cykel och med kollektivtrafik. Historiskt sett har Rambergsstaden varit en knutpunkt för Hisingens bönder, som under förra seklet tog sig hit för at frakta varor med båt till Göteborg. Idag har området sina egna handelsplatser med närhet till Backaplan, Wieselgrensplatsen och Kvilletorget. Rambergsstaden är ett expansivt område där Lundbypark är en viktig del i utvecklingen för att skapa en levande stadsdel. En liten promenad bort ligger Keillers park och Ramberget. Keillers park är vackert utformad i nationalromantisk stil, där delar av parken utgörs av naturlig skog. Ta en powerwalk, en springtur eller slå er ner vid ett träd i sällskap av en god bok. Missa heller inte Ramberget, varifrån ni har en enastående utsikt över Göteborg. I Hisingens egen saluhall väntar ett paradis för den matlagningsintresserade; kött, ost, fisk, italienska och ungerska delikatesser, grönsaker och exklusiva kaffesorter. Sätter hungern in redan inne i saluhallen finns både restauranger och caféer. Precis jämte saluhallen hittar ni den nyöppnade, streetfoodinspirerade restaurangen Antibarbarus. Eller varför inte kila bort till den White Guide-rekommenderade kaffebaren Alkemisten? "Flunsan", som den kallas i folkmun, är Sveriges enda folkpark med fri entré. Utomhusscenen står mitt i grönskan och här uppträder folkkära artister under somrarna. Sedan starten 1982 har över en miljon besökare gästat parken. En av de närmsta grannarna är Lundby Koloniträdgårdar. Området invigdes 1921 och som mest har det funnits 104 stugor. Idag finns 52 stycken kvar, varav flera har bevarats sedan föreningens start. Ett aktivitetsstråk utvecklas och byggs på promenad- och cykelstråket mellan Hjalmar Brantingsgatan och Lantmannagatan. Aktivitetsstråket ska ge plats till spontan lek och sport, men även fungera för den som vill koppla av en stund. Sankt Jörgen Park Golf Club ligger på bekvämt avstånd. Ta ett varv på banan och avsluta med en god måltid i restaurangen. En bit bort ligger även Sankt Jörgen Resort som erbjuder hotell, spa, gym och mycket mer. Bravida Arena invigdes 2015 och är hemmaplan för BK Häcken, eller som de själva säger; hemmaplan för hela Hisingen. Arenan är en renodlad fotbollsarena utan löparbanor, något som gör att ni kommer riktigt nära spelet. Packa matsäcken under lediga vinterdagar, snöra på er skridskorna och ta en tur på Rambergsrinken. Rinken används för ett antal sporter, som exempelvis hockey och konståkning. Lundbybadet är Göteborgs enda simhall med bad såväl inne som ute. Inomhus finns en 25-metersbassäng, varmbassäng samt en plaskpool för de allra yngsta. På sommaren öppnar utomhusbassängen (50 meter) med tillhörande ytor för solälskaren. Lundbybadet erbjuder även ett stort gym med gruppträningspass och relaxavdelning. När det är dags för den längre shoppingrundan erbjuder Hisingen flera alternativ. Backaplan med över 120 butiker är ett av Sveriges största handelsområden. Därtill är det nära till både Wieselgrensplatsen och Kvilletorget med service och matbutiker.

Till områdets sida

Göteborg Länsmansgården

Stadsdelen har drygt 25 000 invånare och en mångfald av kultur och språk utmärker stadsdelen. Här bor du i en citynära stadsdel med goda kommunikationer och gott om naturområden.

Till områdets sida

Göteborg Mysterna - Hisings Kärra

Mysterna är ett äldre bostadsområde som numera till största delen består av permanentbostäder i form av villor och radhus. Lite av en gräddhylla i närområdet till Hisings-Kärra. Området omgärdas av vacker natur med beteshagar, fågelreservat och Svankällan våtmarkspark. Namnet Mysterna kommer av myst som betäcknar en liten mosse.

Till områdets sida

Göteborg Norra Älvstranden

Norra Älvstranden har varit bebott ända sedan 1300-talet då Lindholmens slott fanns här. Det har tillverkats fartyg i området ända sedan 1500-talet, något som idag ger karaktär till en mycket trevlig boendemiljö. 1979 levererades den sista båten från Eriksbergsvarvet. Kvar från varvstiden finns bl.a. den 84 meter höga bockkranen som med sin oranga färg utgör ett kraftfullt landmärke för hela området.

Till områdets sida

Göteborg Platån

Norra Älvstranden har varit bebott ända sedan 1300-talet då Lindholmens slott fanns här. Fartyg började byggas i området redan under 1500-talet. 1979 levererades den sista båten från Eriksbergsvarvet. Kvar från varvstiden finns bland annat den 84 meter höga bockkranen, vilken numera är kulturminnesmärkt, och som kommit att bli karaktäristisk för området. Platån är ett område som under senare år vuxit fram på Norra Älvstranden. Området är högt beläget och ligger i anslutning till Färjenäsparken. Bostäderna består av radhus och låga flerbostadshus. Husen och gårdarna ligger något förhöjda i förhållande till gatunivån, vilket ger en naturlig gräns mellan det offentliga och privata rummet. Samtliga gator i området är körbara med bil och kompletteras av små gångvägar genom kvarteren.

Till områdets sida

Göteborg Porslinsfabriken

Porslinsfabriken ligger i början av Hisingen när man kommer via Göta Älvbron. Här låg tidigare en Porslinsfabrik som 1936 förflyttade sin tillverkning till Lidköping. Centrala Hisingen är en fortsättning på Göteborgs centrum norr om Göta Älv, med mer än 38 000 invånare. Och det växer! Här planeras flest nya lägenheter i Göteborg de närmaste åren, varav flera projekt just runt centrala Hisingen. Stadsdelen ligger på ungefär på samma avstånd från stadens mitt som Linné. Här finns allt man kan önska, man bor centralt, lugnt, samt nära natur och all tänkbar service.

Till områdets sida

Göteborg Ramberget

Centrala Hisingen är en fortsättning på Göteborgs centrum norr om Göta Älv, med mer än 38 000 invånare. Och det växer! Här planeras flest nya lägenheter i Göteborg de närmaste åren, varav flera projekt just runt centrala Hisingen. Stadsdelen ligger på ungefär på samma avstånd från stadens mitt som Linné. Här finns allt man kan önska, man bor centralt, lugnt, samt nära natur och all tänkbar service.

Till områdets sida

Göteborg Rödbo

Tätorten Rödbo är en liten (ca 900 invånare) villaförort och församling belägen 3 km söder om Kungälv och 19 km norr om Göteborg. Rödbo ligger på Hisingens norra spets och avgränsas av Nordre Älv och Göta Älv samt Kärra och Säve i söder. Rödbo kopplas samman med Kärra i mycket när det gäller skola, vård mm. Finns ett avtal mellan Kungälv och Göteborg som heter "Rödboavtalet", det innebär att man kan bland annat kan välja skola/dagis.

Till områdets sida

Göteborg Sankt Jörgen

Idag bor 24 000 invånare i stadsdelen Backa i en blandad bebyggelse - gamla gårdar, egna hem från 40- och 50-talet, höghus från 60- och 70-tal och nya villaområden. Området Sankt Jörgens började bebyggas med bostäder (bostadsrätter och villor) början av 2000-talet efter det att man hade lagt ner Sankt Jörgens sjukhus. Området ligger med närhet till naturen.

Till områdets sida

Göteborg Sannegårdshamnen

Norra Älvstranden har varit bebott ända sedan 1300-talet då Lindholmens slott fanns här. Det har tillverkats fartyg i området ända sedan 1500-talet, något som idag ger karaktär till en mycket trevlig boendemiljö. 1979 levererades den sista båten från Eriksbergsvarvet. Kvar från varvstiden finns bl.a. den 84 meter höga bockkranen som med sin oranga färg utgör ett kraftfullt landmärke för hela området.

Till områdets sida

Göteborg Sannegårdshamnen

Norra Älvstranden har varit bebott ända sedan 1300-talet då Lindholmens slott fanns här. Det har tillverkats fartyg i området ända sedan 1500-talet, något som idag ger karaktär till en mycket trevlig boendemiljö. 1979 levererades den sista båten från Eriksbergsvarvet. Kvar från varvstiden finns bl.a. den 84 meter höga bockkranen som med sin orangea färg utgör ett kraftfullt landmärke för hela området. Sannegårdshamnen, med sin bågformade hamnbassäng, byggdes 1908 och har framförallt använts för kol- och kokshantering men även fungerat som salthamn. I början av 2000-talet startade förnyelsen av Sannegårdshamnen med bostäderna på den östra sidan av hamnbassängen och fortsatte därefter på den västra sidan. Förutom Sannegårdshamnens egna tillgångar finns mycket att upptäcka på promenadavstånd både i västlig och östlig riktning. Mellan Färjenäsparken i väster och Frihamnen i öster går en sju kilometer lång kajpromenad markerad av vita stolpar med vågmönster på. Längs kajpromenaden hittar du parker, restauranger, kaféer och sköna sittplatser i sollägen. Du passerar över fyra vackra broar, upplever spännande skulpturer och ser både gammal och ny arkitektur.

Till områdets sida

Göteborg Skogaberg

Idag bor 24 000 invånare i stadsdelen Backa i en blandad bebyggelse- gamla gårdar, egna hem från 40- och 50-talet, höghus från 60- och 70-tal och nya villaområden. Skogaberg är till stora delar uppbyggt under 2000-talet med villor och i modern stil. Det finns några hus kvar (idag bostadsrätter) som var personalbostäder för Sankt Jörgens sjukhus.

Till områdets sida

Göteborg Skogome

Idag bor 24 000 invånare i stadsdelen Backa i en blandad bebyggelse - gamla gårdar, egna hem från 40- och 50-talet, höghus från 60- och 70-tal och nya villaområden. Skogome är ett mindre område med både villor, radhus och lägenheter.

Till områdets sida

Göteborg Slättadamm- C Hisingen

Slätta Damm har ett bra läge på centrala Hisingen. Namnet kommer av den konstgjorda dammen i S A Hedlunds park, som dämts upp i sin sydända. Väster om Slätta Damm, på toppen av berget Burshäll finns det lämningar av en fornborg, med en 400 meter lång stenvall, som avgränsar bergets norra del. Centrala Hisingen är en fortsättning på Göteborgs centrum norr om Göta Älv, med mer än 38 000 invånare. Och det växer! Här planeras flest nya lägenheter i Göteborg de närmaste åren, varav flera projekt just runt centrala Hisingen. Stadsdelen ligger på ungefär på samma avstånd från stadens mitt som Linné. Här finns allt man kan önska - man bor centralt, samtidigt lugnt, nära natur och all tänkbar service.

Till områdets sida

Göteborg Tolered

Tolered tillhör Lundby och ligger på centrala Hisingen, är en fortsättning på Göteborgs centrum norr om Göta Älv, med mer än 43 000 invånare. Och det växer! Här planeras flest nya lägenheter i Göteborg de närmaste åren, varav flera projekt just runt centrala Hisingen. Stadsdelen ligger på ungefär på samma avstånd från stadens mitt som Linné. Bebyggelsen består mestadels av fristående hus och radhus. Här finns allt man kan önska, man bor centralt, lugnt, samt nära natur och all tänkbar service.

Till områdets sida

Göteborg Tuve

Stadsdelen Tuve är ett av de mest populära områdena på Hisingen och har lite drygt 11 000 invånare. Här finns närheten till Hisingsparken, Slättadamm och dess grönska.

Till områdets sida

Göteborg Åketorp - Hisings Backa

Åketorp ligger norr om Skälltorpsvägen som avgränsar mot de vanliga villkvarteren i Backa som ligger längre söderut. Vandrar du norrut så är det åtskilliga kilometer skog innan du kommer till Kärra. Läget är ostört och bildar en egen liten oas med en härlig blandning av radhus och villor. Här bor folk i alla åldrar från pensionärer till de minsta i barnvagn.

Till områdets sida

Göteborg Övre Eriksberg

Norra Älvstranden har varit bebott ända sedan 1300-talet då Lindholmens slott fanns här. Det har tillverkats fartyg i området ända sedan 1500-talet i området som idag stoltserar med en av Göteborgs allra trevligaste boendemiljöer. 1979 levererades den sista båten från Eriksbergsvarvet. Kvar från varvstiden finns b la den 84 meter höga bockkranen som med sin oranga färg utgör ett kraftfullt landmärke för hela området. Varvsperioden återspeglas även i de äldre "barnrikehusen" i området kring Norra Eriksberg. Husen riktade sig till "mindre välbärgade" barnrika familjer som uppfyllde normen på trångboddhet. I detta område beboddes många av husen av varvsarbetarna och deras familjer.

Till områdets sida

Göteborg Övre Eriksberg

Norra Älvstranden har varit bebott ända sedan 1300-talet då Lindholmens slott fanns här. Det har tillverkats fartyg i området ända sedan 1500-talet, något som idag ger karaktär till en mycket trevlig boendemiljö. 1979 levererades den sista båten från Eriksbergsvarvet. Kvar från varvstiden finns bl.a. den 84 meter höga bockkranen som med sin orangea färg utgör ett kraftfullt landmärke för hela området.

Till områdets sida

Läs mer om hur vi hanterar cookies