Sök bostad eller innehåll
Vi kan Biskopsgården

Biskopsgården

Biskopsgården har drygt 25 000 invånare. En mångfald av kultur och språk utmärker stadsdelen. Här bor du i en citynära stadsdel med goda kommunikationer och gott om naturområden.

Kommunnamn

Göteborg

Skolor och barnomsorg

I Biskopsgården finns 5 skolor, en i varje primärområde. Tre av dessa, Ryaskolan, Svartedalsskolan och Sjumilaskolan är F-9 skolor. De övriga, Landamäreskolan är F-6 och Jättestensskolan är F-9 skolor.

Parkering

Varierad tillgång på parkeringar.

Kommunikation

Du når Biskopsgården på ca 15 minuter med spårvagn från centrala Göteborg. De linjer som går är 5,6 och 10. Det är även god förbindelse med buss linje 25 som går mellan Balltorp-City-Länsmansgården.

Natur och fritid

Biskopsgården är känt för sina naturområden som till exempel Svarte Mosse med sitt rika fågelliv eller den kuperade och fornminnesrika terrängen omkring Store Vette. Länsmansgårdens motionsanläggning ligger väster om Länsmansgården och norr om Svarte mosse. Här finns bland annat fotbollsplaner, tennisplaner och bangolf. Här finns även motionsslingor i varierade längder. Inom fritid finns två fritidsgårdar och ett bibliotek. Föreningslivet är mycket väl utvecklat med ett 90-tal föreningar som är verksamma i stadsdelen.

Ett 50-tal föreningar är inriktade på kultur, politik och hobby, ett 20-tal är idrottsföreningar och ca 15 är pensionärsföreningar. Föreningarna är en viktig resurs för stadsdelens sociala liv och utveckling

Affärer och restauranger

Stadsdelens tre större affärstorg är naturliga mötesplatser. Länsmanstorget och Vårväderstorget förvaltas av Göteborgslokaler. Friskväderstorget har många mark och fastighetsägare och här finns ett partnerskap med målsättning att förbättra torget. På torgen finns ett varierat utbud av affärer.

Övrigt

För mer info se: http://www.goteborg.se/wps/portal/vastrahisingen

Läs mer om hur vi hanterar cookies