Sök bostad eller innehåll
Vi kan Länsmansgården

Länsmansgården

Stadsdelen har drygt 25 000 invånare och en mångfald av kultur och språk utmärker stadsdelen. Här bor du i en citynära stadsdel med goda kommunikationer och gott om naturområden.

Kommunnamn

Göteborg

Skolor och barnomsorg

Det finns 6 skolor i området. Ryaskolan (F-9) och Svartedalsskolan (F-9) Sjumilaskolan (F-9), Landamäreskolan (F-6), Jättestensskolan (F-9) samt Välkomsten Västra Hisingen. Den sistnämnda skolan är en skola för nyanlända elever från andra europeiska och utomeuropeiska länder.

Kommunikation

Du når Länsmansgården på ca 15 minuter med spårvagn från centrala Göteborg. De linjer som går är 5, 6 och buss 25 (Länsmansgården-centrum-Balltorp) och till Volvo Tuve/Torslanda. Det är även god förbindelse med buss.

Natur och fritid

Länsmansgården är känt för sina naturområden som till exempel Svarte Mosse med sitt rika fågelliv eller den kuperade och fornminnesrika terrängen omkring Store Vette. Länsmansgårdens motionsanläggning ligger väster om Länsmansgården och norr om Svarte mosse. Här finns bland annat fotbollsplaner, tennisplaner och bangolf. Här finns även motionsslingor i varierade längder. Inom fritid finns två fritidsgårdar och ett bibliotek. Föreningslivet är mycket väl utvecklat med ett 90-tal föreningar som är verksamma i stadsdelen.

Ett 50-tal föreningar är inriktade på kultur, politik och hobby, ett 20-tal är idrottsföreningar och ca 15 är pensionärsföreningar. Föreningarna är en viktig resurs för stadsdelens sociala liv och utveckling

Affärer och restauranger

Stadsdelens tre större affärstorg är naturliga mötesplatser. Länsmanstorget har matvaruaffärer och servicebutiker. Vårväderstorget och Friskväderstorget ligger i Biskopsgården och har många mark och fastighetsägare med ett varierat utbud av affärer.

Övrigt

För mer info se: http://www.goteborg.se/wps/portal/vastrahisingen

Läs mer om hur vi hanterar cookies