Sök bostad eller innehåll

Våra närområden

Haninge Brandbergen

Runt Brandbergens centrum finns en kärna av flerbostadshus med i huvudsak bostadsrätter. Bland annat Brf Väduren som är en av Sveriges största föreningar med drygt 900 lägenheter. Vidare finns här grupphusområden med i huvudsak radhus. Bebyggelsen i Brandbergen är i huvudsak från 1970-talet.

Till områdets sida

Haninge Dalarö

Dalarö är kommunens äldsta tätort och ursprungligen ett gammalt lots- och tullsamhälle. Dalarö samhälle med omgivande områden har en blandad åretrunt- och fritidsbebyggelse.

Till områdets sida

Haninge Gudö

Gudö, som gränsar mot Tyresö kommun, är ett mycket expansivt område i Haninge. Tidigare var Gudö i huvudsak ett fritidhusområde men i takt med att kommunalt vatten och avlopp dragits fram så har området förvandlats till ett villaområde med permanentboende.

Till områdets sida

Haninge Handen

Handen domineras av flerfamiljshus och centralt i Handen vid Handenterminalen byggs Haningeterrassen i ett antal etapper. Området beräknas vara klart år 2023 med bl a ytterligare 600 bostäder. Det finns även friliggande villor och grupphusområden. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län är Haninges stadsbygd utpekad som en regional stadskärna. Det innebär att Handen ska bli mer stadslik. Det ska vara bekvämt och tryggt att röra sig till fots och service och aktiviteter ska vara tillgänglig även på kvällar.

Till områdets sida

Haninge Jordbro

Jordbro är omgivet av stora skogsområden. Norra Jordbro domineras av grupphusbebyggelse från 1970- och 80-talen. I Södra Jordbro är det mestadels flerfamiljshus som byggdes på 1950- och 60-talen. Där finns även ett småhusområde.

Till områdets sida

Haninge Norrby

Norrby som gränsar mot Drevviken erbjuder en vacker och varierad boendemiljö. Här fi nns både boende med sjöutsikt och boende med skogen in på knuten. Ursprungligen i huvudsak ett område med fritidsbebyggelse som har utvecklats till ett villaområde.

Till områdets sida

Haninge Söderby

Norra och Södra Söderby, som är ett grupphusområde, består till största del av kedjehus och radhus. Dessa är både friköpta och i bostadsrättsform. I Norra Söderby finns även några friliggande villor.

Till områdets sida

Haninge Tungelsta

Tungelsta är känt för sin en gång i tiden blomstrande trädgårdsnäring. Det är också författaren Ivar Lo-Johanssons hembygd. Flerbostadshus finns i centrala Tungelsta och i Lillgården. Det finns även ett antal tätare grupper med enfamiljshus samt en del villaområden. I Tungelstas utkanter är bebyggelsen gles med äldre villor på stora tomter. Det finns även fritidshusområden som över tiden mer och mer övergått till att bli permanentbostäder.

Till områdets sida

Haninge Vega

I området Vega finns idag en ny pendeltågsstation och utbyggd barnomsorg och allmän service samt en av-/ påfartsväg från motorvägen. Detta är verkligen ett område att satsa på om man värdesätter ett naturnära boende med bra kommunikationer och som redan idag har all tänkbar service i närområdet.

Till områdets sida

Haninge Vendelsö

Vendelsö har en blandning av flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.

Till områdets sida

Haninge Vendelsömalm

Bebyggelsen består huvudsakligen av småhus byggda under 1950-, 60- och 70-talen.

Till områdets sida

Haninge Västerhaninge

Västerhaninge delas av järnvägsspåret och det finns ett flertal bostadsområden på båda sidor om spåret. Det finns både bostadsrätter, hyresrätter och flera områden med villor och grupphus. Invid Västerhaninge centrum finns äldre villabebyggelse. under 2000-talet har det byggts många nya småhus och bostadsrätter i Västerhaninge.

Till områdets sida

Haninge Årsta Havsbad

Sommarstaden Årsta havsbad tillkom på initiativ av HSB. HSB:s chefsarkitekt på 1930-talet, Sven Wallander hade som vision att även folk med små inkomster skulle få möjligheten att hyra eller förvärva en sommarstuga vid sidan av den ordinarie bostaden i Stockholms stad, Området förses nu med kommunalt vatten och avlopp vilket möjliggör permanentboende i större omfattning.

Till områdets sida

Läs mer om hur vi hanterar cookies