Sök bostad eller innehåll
Vi kan Enånger - Långvind

Enånger - Långvind

Långvind är ett attraktivt fritidsområde vid havet. Kuperad terräng med 12 km havsstränder. Här finns rullstensåsar och rik vegetation. Inom ett naturreservat står urtidens träd kvar. Över marker av mossor och lavar löper slingrande gångstigar. Här finns hamnar, vikar, öar och skär. Flera kilometer sandstränder med Kråknässand och Snäcken som de mest kända med fina badplatser för barn. Går havsvågorna för höga kan man välja insjöbad i Byhedssjön. Det bästa med Långvinds Fritidsområde är att stränderna är obebyggda, dvs alla kan ströva efter strandremsan. Ute på Korsholmen, några km öster om Långvind, finns härliga klippor att solbada på. Vill man fiska finns ädelfisk inplanterad i Byhedssjön. Där finns också vindskydd och grillplatser. Långvinds gamla järnbruk ligger ca 7 km österut. Ett rofyllt litet brukssamhälle som grundades under 1600-talet. Här bjuds en intressant kulturhistoria. Herrgården är det självklara blickfånget i miljön. En kulturhistoriskt intressant byggnad både in- och utvändigt som inte lämnar någon oberörd. Miljön i övrigt präglas av många lämningar från industriepoken som t.ex masugn, ångsågverk, stångjärnshammare, kapellet, dammanläggningar och mycket annat. Många av byggnaderna och anläggningarna genomgår eller har genomgått omfattande restaureringar.

Kommunnamn

Hudiksvall

Läs mer om hur vi hanterar cookies