Sök bostad eller innehåll
Vi kan Alster - Gunnerud

Alster - Gunnerud

Alsterdalgången är ett område av skiftande karaktär. I söder är landskapet småbrutet med inslag av mindre odlingsytor och betesmarker medan det i norr öppnar sig i större sammanhängande åkerytor. Vid Alsterälven som följer dalgången har sedan 1500-talet anlagts små men ändå betydande kvarn- och järnbruksrörelser om vilka bebyggelsen vid Alsters, Gunneruds och Alstrums bruksherrgårdar påminner. Alsters kyrka är i likhet med många andra Värmlandskyrkor spånklädd och rödmålad, stod färdig 1696. Dalgången rymmer åtskilliga minnesmärken av kultur- och litteraturhistoriskt intresse, främst knutna till Gustaf Frödings diktning. Hit hör i första hand gårdarna Alster, Gunnerud, Byn med flera. I "dungen där göken gol" norr om Alsters herrgård restes 1921 en minnessten över skalden.

Kommunnamn

Karlstad

Skolor och barnomsorg

Alster, Skattkärr och Väse hör till Skattkärr/Väse skolområde. I skolområdet finns två grundskolor, Väse och Skattkärr, fyra förskolor och en öppen förskola.

Natur och fritid

Alsters Herrgård ligger i Alsterdalen som har fantastiska vandringsleder i en storslagen natur. De finns flera naturstigar, bl.a. en led som går upp till Gunnerud, sedan över Alsterån och ner till Alsters Herrgård igen. Leden är ca 4,5 km lång men det finns kortare alternativ upp till Ridhuset och tillbaka. Det kortare alternativet kallas naturstigen och går genom frodiga ?djungellika? lövskogar där naturen fått sköta sig själv vilket lett till en mångfald av miljöer för växter och djur. Längs naturstigen finns informationstavlor som berättar om naturen. Det längre alternativet inkluderar både naturstigen, tall- och granskog, ängsmark och ekhagar.

Läs mer om hur vi hanterar cookies