Sök bostad eller innehåll

Vi kan Högåsen

Högåsen

Kommunnamn

Knivsta

Skolor och barnomsorg

Det finns tio grundskolor i Knivsta. Två skolor ligger på landsbygden, övriga i de två tätorterna Knivsta och Alsike. Två av skolorna är friskolor. Det finns också ett brett utbud av både kommunala och fristående förskolor. Thunmanskolan är den största grundskolan i Knivsta kommun med över 600 elever och drygt 30 lärare. Skolan har undervisning i årskurserna 4 till 9. Ängbyskolan, Segerstaskolan, Högåsskolan, Långhundra skola, Lagga skola, Brännkärrsskolan och Alsike skola bedriver undervisning i de lägre klasserna. På Alsike skola finns numera även högstadieundervisning. Högåsskolan är den första skolan i Sverige som är byggt som ett Passivhus. Inom kommunens gränser finns också Margarethaskolan upp till årskurs 9 samt S:t Maria skola (åk 1-6 samt öppen förskola). För mer info om barnomsorg och skola se www.knivsta.se.

Parkering

Knivsta har flera anordnade parkeringsplatser, främst i tätorten. Norr och söder om järnvägsstationen finns pendlarparkeringar som är avgiftsbelagda. Dessa kan även användas för korttidsparkering.Parkeringsavgift och parkering med parkeringsskiva gäller vardagar klockan 06 - 18. Övrig tid är det fritt att parkera. Parkering är tillåten på pendlarparkeringarna och enligt skyltning på vissa gator i Knivsta centrum. Det finns två avgiftsfria pendlarparkeringar centralt, den ena vid Aprikosvägen i Östra Ängby och den andra på Södra Stationsvägen, vid reningsverket. I anslutning till E4:ans påfart finns en avgiftsfri pendlarparkering för såväl bilar som cyklar. Flera busslinjer stannar vid parkeringen. För mer info om parkering se www.knivsta.se

Kommunikation

se www.ul.se

Natur och fritid

Knivsta kommun har en härlig natur med sjöar, skogar och ett rikt jordbrukslandskap. Inne i tätorten Knivsta finns stränder, skogsområden och ålderdomliga ängs- och hagmarker nära centrum. Det är områden som fungerar som strövområden och utflyktsmål. Genom kommunen går också Upplandsleden som bjuder på varierad vandring genom skog och öppna marker. Det är kommunens park- och naturenhet som ansvarar för utveckling och skötsel av Knivsta kommuns naturmarker. Man sköter vandringsleder, badplatser, grillplatser, isbanor, tätortsnära skog och skyddsvärd natur. Målet med verksamheten är att skapa naturmarker med höga biologiska värden och att stimulera till fler besök i naturen.

Mycket händer i Knivsta. I början av juni kan man till exempel förflytta sig till medeltiden. Husabymarken i Husby-Långhundra bjuder på tornerspel, riddarprocessioner, marknad och musik. Och flera gånger om året anordnar föreningslivet evenemang av skilda slag, som motionsloppet Valloxen runt och Knivsta Triathlon. I Östuna anordnas varje år SM i Duaton. Biblioteket är en central mötesplats och ett kunskapscentrum. Här erbjuds inte bara böcker utan även barnprogram och författarmöten. Som mötesplatser för dem som vill rasa och leka av sig fungerar såväl våra lekplatser som hundrastgårdar. Rasa av sig kan man också göra på kommunens friskvårdsanläggning Hälsohuset. Varsågod och välj!

Affärer och restauranger

http://www.gulex.se/bransjelist/restaurang%20knivsta/1.htm

Övrigt

Knivsta är en ung kommun med nybyggaranda och stark identitet. Den attraktiva boendemiljön med naturen tätt inpå, och med goda möjligheter till eget bostadsbyggande, gör Knivsta till en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. År 2015 är vi drygt 16 000 invånare.

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.