Sök bostad eller innehåll
Vi kan Husby-Långhundra

Husby-Långhundra

Husby-Långhundra ligger efter riksväg 77 mot Norrtälje ca 11 km från E4:an, öster om avfart Knivsta.

Kommunnamn

Knivsta

Skolor och barnomsorg

Långhundra skola är belägen cirka 3 mil från Uppsala och är en landsbygdsskola. Skolan byggdes 1961 och har cirka 100 elever från förskoleklass upp till åk 6. Eftersom detta är en liten skola med ojämna årskullar så arbetar skolan åldersblandat. Långhundra förskola ligger i anslutning till skolan. Skolbussar går till och från skolan. I Knivsta kommun finns tio grundskolor (samt en gymnasieskola med ett flertal yrkesförberedande program). Två skolor ligger på landsbygden, övriga i de två tätorterna Knivsta och Alsike. Två av skolorna är friskolor. Det finns också ett brett utbud av både kommunala och fristående förskolor samt Sjögrenska gymnasiet med ett flertal yrkesförberedande program. Thunmanskolan är den största grundskolan i Knivsta kommun med över 600 elever och drygt 30 lärare. Skolan har undervisning i årskurserna 4 till 9. Ängbyskolan, Segerstaskolan, Högåsskolan, Långhundra skola, Lagga skola, Brännkärrsskolan och Alsike skola bedriver undervisning i de lägre klasserna. På Alsike skola finns numera även högstadieundervisning. I norra Alsike har Adolfsbergsskolan öppnat och är en ny kommunal grundskola för elever i årskurs 5-9 med plats för ca 650 elever. Högåsskolan är den första skolan i Sverige som är byggt som ett Passivhus. Inom kommunens gränser finns också Margarethaskolan upp till årskurs 9 samt S:t Maria skola (åk 1-6 samt öppen förskola). För mer info om barnomsorg och skola se www.knivsta.se.

Kommunikation

Se www.ul.se och www.sl.se

Natur och fritid

I Knivsta kommun är det nära till allt. Kommunen har en härlig natur med sjöar, skogar och ett rikt jordbrukslandskap. Inne i tätorten Knivsta finns stränder, skogsområden och ålderdomliga ängs- och hagmarker nära centrum. I kommunen finns naturreservatet Kungshamn-Morga vid Mälarens strand och storskogen Lundsen i norr. Det är områden som fungerar som strövområden och utflyktsmål. Genom kommunen går också Upplandsleden som bjuder på varierad vandring genom skog och öppna marker. Det är kommunens park- och naturenhet som ansvarar för utveckling och skötsel av Knivsta kommuns naturmarker. Man sköter vandringsleder, badplatser, grillplatser, isbanor, tätortsnära skog och skyddsvärd natur. Målet med verksamheten är att skapa naturmarker med höga biologiska värden och att stimulera till fler besök i naturen.

Mycket händer i Knivsta kommun. I början av juni kan man till exempel förflytta sig till medeltiden. Husabymarken i Husby-Långhundra bjuder på tornerspel, riddarprocessioner, marknad och musik samt den årliga vårtraditionen Knivsta Marknad i maj med 15.000 besökare. Flera gånger om året anordnar föreningslivet evenemang av skilda slag, som motionsloppet Valloxen runt och Knivsta Triathlon. I Östuna anordnas varje år SM i Duaton. Inom kommunen anordnas även fotbollstävlingen Pilsbocupen - den stora turneringen för de små lirarna. Biblioteket är en central mötesplats och ett kunskapscentrum. Här erbjuds inte bara böcker utan även barnprogram och författarmöten. Som mötesplatser för dem som vill rasa och leka av sig fungerar såväl våra lekplatser som hundrastgårdar. Rasa av sig kan man också göra på kommunens friskvårdsanläggning Hälsohuset med simhall, på gymmen WE och Raw Motion eller i kommunens elljusspår, skidleder, mountainbike-bana, BMX-bana eller konstgräsplan. Kommunen bygge av Centrum för idrott och kultur (CIK) kommer bl.a. att innehålla två fullstora sporthallar, kampsportslokal, scenkonstlokal och ishall samt gemensamma kommunikationsytor med bl.a. café och konferensrum. De första delarna var klara i maj 2019. Varsågod och välj!

Övrigt

Knivsta är en ung kommun med nybyggaranda och stark identitet, framtidsandan går att ta på. Den attraktiva boendemiljön med naturen tätt inpå, och med goda möjligheter till eget bostadsbyggande, gör Knivsta till en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. I kommunen bor nästan 17 000 invånare, varav drygt hälften är bosatta i de centrala delarna. Den växande kommunen ger växande möjligheter också för företag och verksamheter. Här har man närheten till Stockholm centrum som från Knivsta centrum ligger inom 28 minuters avstånd, Uppsala centrum som ligger inom 10 minuters avstånd samt Arlanda flygplats som ligger inom 8 minuters avstånd. I Knivsta finns tätortens fördelar med service, och samtidigt närheten till landsbygdens lugn och avskildhet.

Läs mer om hur vi hanterar cookies