Sök bostad eller innehåll
Vi kan Knivsta

Knivsta

Kommunnamn

Knivsta

Skolor och barnomsorg

Det finns elva grundskolor i Knivsta (samt en gymnasieskola med ett flertal yrkesförberedande program). Två skolor ligger på landsbygden, övriga i de två tätorterna Knivsta och Alsike. Två av skolorna är friskolor. Det finns också ett brett utbud av både kommunala och fristående förskolor. Thunmanskolan i centrala Knivsta är en skola med 350 elever i årskurs 7-9. Adolfsbergsskolan i Alsike Nord, öppnade 2018 och är dimensionerad för 650 elever i årskurs 5-9. Ängbyskolan, Segerstaskolan, Högåsskolan, Långhundra skola, Lagga skola, Brännkärrsskolan och Alsike skola bedriver undervisning i de lägre klasserna. Högåsskolan är den första skolan i Sverige som är byggt som ett Passivhus. Inom kommunens gränser finns också Margarethaskolan upp till årskurs 9 samt S:t Maria skola (åk 1-6 samt öppen förskola). I Knivsta finns också Sjögrenska gymnasiet som erbjuder ett flertal yrkesförberedande program. För mer info om barnomsorg och skola se www.knivsta.se.

Parkering

Knivsta har flera anordnade parkeringsplatser, främst i tätorten. Norr och söder om järnvägsstationen finns pendlarparkeringar som är avgiftsbelagda. Dessa kan även användas för korttidsparkering.Parkeringsavgift och parkering med parkeringsskiva gäller vardagar klockan 06 - 18. Övrig tid är det fritt att parkera. Parkering är tillåten på pendlarparkeringarna och enligt skyltning på vissa gator i Knivsta centrum. Det finns två avgiftsfria pendlarparkeringar centralt, den ena vid Aprikosvägen i Östra Ängby och den andra på Södra Stationsvägen, vid reningsverket. I anslutning till E4:ans påfart finns en avgiftsfri pendlarparkering för såväl bilar som cyklar. Flera busslinjer stannar vid parkeringen.För mer info om parkering se www.knivsta.se

Kommunikation

SJ-tåg till Stockholm och Uppsala går från Knivsta varje halv- eller heltimme, beroende på tid på dagen. SL-pendel till/från Stockholm, Arlanda och Uppsala, går regelbundet alla dagar i veckan Bussar med omkring 40 avgångar per dag till och från Uppsala och 30 till Arlanda med Upplands lokaltrafik. Bussar går även till Sigtuna och Norrtälje och matar dessutom resenärer till och från tåg och pendlarparkeringar. Se www.ul.se. Se även www.sj.se

Natur och fritid

Knivsta kommun har en härlig natur med sjöar, skogar och ett rikt jordbrukslandskap. Inne i tätorten Knivsta finns stränder, skogsområden och ålderdomliga ängs- och hagmarker nära centrum. Det är områden som fungerar som strövområden och utflyktsmål. Genom kommunen går också Upplandsleden som bjuder på varierad vandring genom skog och öppna marker. Det är kommunens park- och naturenhet som ansvarar för utveckling och skötsel av Knivsta kommuns naturmarker. Man sköter vandringsleder, badplatser, grillplatser, isbanor, tätortsnära skog och skyddsvärd natur. Målet med verksamheten är att skapa naturmarker med höga biologiska värden och att stimulera till fler besök i naturen.

Mycket händer i Knivsta. I början av juni kan man till exempel förflytta sig till medeltiden. Husabymarken i Husby-Långhundra bjuder på tornerspel, riddarprocessioner, marknad och musik samt den årliga vårtraditionen Knivsta Marknad i maj med 15.000 besökare. Flera gånger om året anordnar föreningslivet evenemang av skilda slag. I Östuna anordnas varje år SM i Duatlon. Inom kommunen anordnas även fotbollstävlingen Pilsbocupen - den stora turneringen för de små lirarna. Biblioteket är en central mötesplats och ett kunskapscentrum. Här erbjuds inte bara böcker utan även barnprogram och författarmöten. Rasa av sig kan man också göra på kommunens friskvårdsanläggningar Centrum för idrott och kultur (CIK), Hälsohuset med simhall och Alsike sporthall vid Alsike skola. Fler möjligheter till motion finns på gymmen WE och Raw Motion, via utomhusträning med Turners Military Fitness, eller i kommunens elljusspår, skidleder, mountainbike-bana, BMX-bana eller konstgräsplan. Kommunens bygge av Centrum för idrott och kultur (CIK) kommer bl.a. att innehålla två fullstora sporthallar, kampsportslokal, scenkonstlokal och ishall samt gemensamma kommunikationsytor med bl.a. café och konferensrum. De första delarna var klara i maj 2019. Varsågod och välj!

Affärer och restauranger

http://www.gulex.se/bransjelist/restaurang%20knivsta/1.htm

Övrigt

Knivsta är en ung kommun med nybyggaranda och stark identitet. Den attraktiva boendemiljön med naturen tätt inpå, och med goda möjligheter till eget bostadsbyggande, gör Knivsta till en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. År 2018 är vi drygt 18000 invånare. Avsikten är att kommunen år 2025 ska ha uppemot 25 000 invånare. I Knivsta finns tätortens fördelar med service, och samtidigt närheten till landsbygdens lugn och avskildhet. Kommunen arbetar aktivt för att bevara och utveckla en god livsmiljö för såväl medborgare som djur och natur. Alla som bor, arbetar och bedriver en verksamhet i kommunen har också ett gemensamt ansvar för att värna om vår närmiljö, och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Läs mer på knivsta.se

Läs mer om hur vi hanterar cookies