Sök bostad eller innehåll
Vi kan Lagga

Lagga

Lagga ligger på landsbygden cirka 1 mil norr om Knivsta. Lagga socken utbreder sig i sydöstra hörnet av Uppsalaslätten. Gränsen mot norr har sin sträckning mot Funbo, och mot söder möter Alsike och Knivsta. Närmaste grannar i öster och väster är Danmark och Östuna. Området är rik på fornminnen och det finns en mängd runstenar samt flera gravfält vid de olika småbyarna. Här finns Mora stenar med mycket historia kring sig, där valdes Sveriges kungar förr i tiden. Lagga ligger vid Långhundraleden som förr i tiden var en av vikingatidens två vattenvägar till den dåvarande huvudstaden Uppsala.

Kommunnamn

Knivsta

Skolor och barnomsorg

Närmsta skola är närbelägna Lagga Skola som är en kommunal skola och som bedriver undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Lagga skola är den lilla skolan med de stora möjligheterna! På denna skola i idyllisk naturmiljö sätter man stort värde på trygghet, gemenskap och individualisering. Här finns även fritids och tätt intill skolan ligger förskolan Laggagubben. Skolan är belägen i Knivsta kommun med närhet till både Knivsta och Uppsala. För undervisning åk 7-9 finns Thunmanskolan (som är den största grundskolan i Knivsta kommun med undervisning åk 4-9), Alsike skola åk 1-9 samt det privata alternativet Margaretaskolan åk 1-9. Förskola samt flertalet kommunala dagmammor finns i Lagga. Övriga skolor i kommunen är Ängbyskolan, Segerstaskolan, Högåsskolan, Långhundra skola, Brännkärrskolan, S:ta Maria i Alsike samt gymnasieskolan, Sjögrenska gymnasiet, med ett flertal yrkesförberedande program. I norra Alsike har Adolfsbergsskolan öppnat och är en ny kommunal grundskola för elever i årskurs 5-9 med plats för ca 650 elever. För mer info om barnomsorg och skola se www.knivsta.se.

Kommunikation

Lagga ligger cirka 1 mil norr om Knivsta. Buss 186 går flera gånger per dag mellan Lagga och Knivsta station/centrum och buss 102 går 2-3 ggr/timme mellan Knivsta och Uppsala. SJ:s tåg till/från Stockholm och Uppsala går från Knivsta varje halv- eller heltimme, beroende på tid på dagen. SL-pendeln till/från Stockholm, Arlanda och Uppsala, går regelbundet alla dagar i veckan Se www.ul.se för regionalbussar. För tågtrafik från centrala Knivsta se www.sj.se och www.sl.se.

Natur och fritid

I Knivsta kommun är det nära till allt. Kommunen har en härlig natur med sjöar, skogar och ett rikt jordbrukslandskap. Inne i tätorten Knivsta finns stränder, skogsområden och ålderdomliga ängs- och hagmarker nära centrum. I kommunen finns naturreservatet Kungshamn-Morga vid Mälarens strand och storskogen Lundsen i norr. Det är områden som fungerar som strövområden och utflyktsmål. Genom kommunen går också Upplandsleden som bjuder på varierad vandring genom skog och öppna marker. Det är kommunens park- och naturenhet som ansvarar för utveckling och skötsel av Knivsta kommuns naturmarker. Man sköter vandringsleder, badplatser, grillplatser, isbanor, tätortsnära skog och skyddsvärd natur. Målet med verksamheten är att skapa naturmarker med höga biologiska värden och att stimulera till fler besök i naturen.

En av Sveriges mest betydande skulptörer, Carl Milles, föddes på Örby gård i Lagga som Carl Andersson. På Lagga kyrkogård står den lilla skulpturen Spelande Ängel som Milles skänkte till sin mors minne. I Lagga bor du även med närheten till Carl von Linnés Hammarby. Linnés Hammarby är en av Sveriges mest stilriktigt bevarade 1700-talsgårdar. Den köptes av Carl von Linné 1758 som en tillflykt från Uppsalas osunda miljö. Här speglas både Carl von Linnés privatliv och hans vetenskapliga gärning. Närhet även till minnesmärket Mora stenar, Långhundraleden och Laggaslätten där man får en bild hur vattenvägen från Östersjön kan ha sett ut före landhöjningen. Lagga Hembygds- och fornminnesförening är mycket aktiv bland annat med midsommarfirande men även kvarndagen varje höst där du kan köpa nymalet Laggamjöl från Väsby väderkvarn. För mer info om kultur i Lagga se: http://www.knivsta.se/sv-SE/Uppleva-och-gora/Sevart-i-Knivsta-kommun/Carl-Milles-minne.aspx http://www.knivsta.se/Uppleva-och-gora/Sevart-i-Knivsta-kommun/Mora-Stenar.aspx http://www.knivsta.se/Uppleva-och-gora/Naturomraden/Laggagrottan.aspx http://www.hammarby.uu.se/ Mycket händer i Knivsta kommun. I början av juni kan man till exempel förflytta sig till medeltiden. Husabymarken i Husby-Långhundra bjuder på tornerspel, riddarprocessioner, marknad och musik samt den årliga vårtraditionen Knivsta Marknad i maj med 15.000 besökare. Flera gånger om året anordnar föreningslivet evenemang av skilda slag, som motionsloppet Valloxen runt och Knivsta Triathlon. I Östuna anordnas varje år SM i Duatlon. Inom kommunen anordnas även fotbollstävlingen Pilsbocupen - den stora turneringen för de små lirarna. Biblioteket är en central mötesplats och ett kunskapscentrum. Här erbjuds inte bara böcker utan även barnprogram och författarmöten. Som mötesplatser för dem som vill rasa och leka av sig fungerar såväl våra lekplatser som hundrastgårdar. Rasa av sig kan man också göra på kommunens friskvårdsanläggning Hälsohuset med simhall, på gymmen WE och Raw Motion, via utomhusträning med Turners Military Fitness, eller i kommunens elljusspår, skidleder, mountainbike-bana, BMX-bana eller konstgräsplan. Kommunen har även påbörjat byggandet av ett centrum för idrott och kultur som bl.a. kommer att innehålla två fullstora sporthallar, kampsportslokal, scenkonstlokal och ishall samt gemensamma kommunikationsytor med bl.a. café och konferensrum. De första delarna var klara i maj 2019.

Övrigt

Knivsta är en ung kommun med nybyggaranda och stark identitet, framtidsandan går att ta på. Den attraktiva boendemiljön med naturen tätt inpå, och med goda möjligheter till eget bostadsbyggande, gör Knivsta till en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. I kommunen bor drygt 18 000 invånare, varav drygt hälften är bosatta i de centrala delarna. Den växande kommunen ger växande möjligheter också för företag och verksamheter. Här har man närheten till Stockholm centrum som ligger inom 28 minuters avstånd, Uppsala centrum som ligger inom 10 minuters avstånd samt Arlanda flygplats som ligger inom 8 minuters avstånd. I Knivsta finns tätortens fördelar med service, och samtidigt närheten till landsbygdens lugn och avskildhet. Kommunen arbetar aktivt för att bevara och utveckla en god livsmiljö för såväl medborgare som djur och natur. Alla som bor, arbetar och bedriver en verksamhet i kommunen har också ett gemensamt ansvar för att värna om vår närmiljö, och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Läs mer på knivsta.se

Läs mer om hur vi hanterar cookies