Sök bostad eller innehåll

Vi kan Altersbruk

Altersbruk

Altersbruk är ett numera nedlagt järnbruk i Norrfjärdens socken, Piteå kommun, Norrbottens län cirka 13 km uppströms Alterälvens mynning i Bottenviken. Bruket var under sin storhetstid på 1800-talet en betydande egendom och Norrbottens enda säteri. Vid bruket bedrevs järnproduktion till år 1890, då verksamheten lades ner. I dag finns endast en gammal kvarn med tillhörande damm kvar som minne av bruksepoken, liksom att områden runtomkring har postadressen Altersbruk. Kvarndammen är den mycket populära och välbesökta badplatsen. Centralorten kallas Nybyn och ligger naturskönt på båda sidor av Alterälven.

Kommunnamn

Piteå

Skolor och barnomsorg

Alterdalens förskola. F-åk 6 i Norrfjärden

Kommunikation

Busskommunikation. Ca 24 km mellan Altersbruk och Piteå.

Läs mer om hur vi hanterar cookies