Sök bostad eller innehåll
Vi kan Bullaren

Bullaren

Backa och Östad är två mindre samhällsområden belägna i anslutning till varandra utmed väg 165 vid norra änden av Södra Bullaresjön. De två samhällsområdena utgör tillsammans serviceorten i Bullaren. I Östad finns en dagligvarubutik med bensintapp, hantverkshus, äldreboende m m. En bygdegård, Bullaregården invigdes 1995 och intill denna finns bollplaner. Här finns också badplats, beachvolleyplan och tennisbana. I Backa finns det bibliotek.

Kommunnamn

Tanum

Skolor och barnomsorg

I Backa finns låg- och mellanstadieskola samt förskoleklass och fritidshem. I Östad finns en kooperativ förskola och ett familjedaghem.

Kommunikation

Buss och bil.

Natur och fritid

Bullaren är väldigt vackert och har många utflyktsmål. Man kan t.ex välja Bullarsjöarna, Kynnefjäll, Älgfallet eller Flötemarken. Det finns flera vandringsleder, fiske, kanot och härlig tystnad! Blå-Gröna vägen" via väg 165 från Hällevadsholm till Halden, har lanserats som alternativt turiststråk till E6, vilket gett en möjlighet till satsningar i bygden. Inom området finns två badplatser - den ena på Östadsnäset och den andra vid Backa i norra änden av Södra Bullaresjön.

Dans i bygdegården, nyårsrevy, cykellopp och aktiv idrottsförening med bl.a fotboll och skidor.

Affärer och restauranger

Lanthandel Ica i Östad.

Läs mer om hur vi hanterar cookies