Barn skrinda

Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Fastighetsbyråns ekonomiska hållbarhet är en förutsättning för att företaget ska överleva. Vi har en historia av framgång sedan företaget grundades 1966, beviset för att den ekonomiska hållbarheten har varit stabil under lång tid. Det är något vi är väldigt stolta över.

Att vi har en ekonomisk stabilitet är inte bara viktigt för kunder, medarbetare och ägare. Det bidrar också till sysselsättning och välfärd i samhället. Fastighetsbyrån är Sveriges största mäklarföretag, en position som vi värdesätter och slår vakt om. Vi är väl medvetna om att vi ständigt måste utveckla och anpassa oss till de snabba förändringar som sker i vår omvärld för att behålla vår ledande ställning på marknaden.