fritidshus
Hållbarhet

En hållbar miljö

För att skapa en positiv utveckling för vår planet måste vi fundera över vilka effekter våra beslut, stora som små, kan få för klimatet. Vi vill hjälpa våra kunder att vara mer hållbara och vända en negativ klimatpåverkan till en utmaning för förändring.

Miljöcertifiering

Fastighetsbyråns huvudkontor är, precis som ägaren Swedbank, sedan 2004 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifieringen, som granskas via interna och externa revisioner, är ett bra stöd i miljömålsarbetet och bidrar till att vi får in miljöaspekterna i vårt dagliga arbete. Frågor om klimat och resurseffektivisering blir därmed en naturlig del i våra processer och beslut och på så sätt kan vi minska utsläpp av skadliga växthusgaser och samtidigt bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser. Bland annat arbetar vi för en miljövänlig IT-drift, minskad pappersförbrukning, ökad användning av elbilar och färre flygresor i hela företaget. Ta del av miljöcertifikatet här.

Tjänster och erbjudanden 

Vi vill göra det enkelt för våra kunder att vara mer hållbara genom erbjudanden från samarbetspartens så som GodEl och IVT Värmepumpar samt egna klimatsmarta tjänster. Vad sägs om att kunna göra en insats för både miljön och plånboken. Med tjänsten Solklart erbjuder vi våra kunder att soldeklarera sina fastigheter. En märkning som används vid försäljning av bostaden och som visar att den lämpar sig för installation av solceller.

FN:s globala mål 7.2: Öka andelen förnybar energi i världen.Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

Våra digitala tjänster skapar mer än en smidig bostadsaffär. Vi samlar material digitalt, kontrakt signeras med Bank-id och våra digitala live-visningar möjliggör för fler att delta på visning och därmed potentiellt inkluderande för människor som annars haft svårt att vara där, vi sparar även på våra kunders restid och på planeten.

Klimatkompensation  

Varje dag hjälper vi till att förverkliga våra kunders drömmar om en bostad utomland. Det vill vi fortsätta att göra. Samtidigt vet vi att vår verksamhet påverkar miljön negativt, främst genom våra kunders flygresor. För varje bostadsköp i Spanien och Portugal klimatkompenserar vi därför med 15 euro. Det möjliggör för oss att ge tillbaka till planeten genom att plantera vår alldeles egna skog. I november 2021 sattes den första plantan i Fastighetsbyrån-skogen uppe bland bergen norr om Malaga. Ett steg för ett mer hållbart mäklarföretag. Och samhälle.