fritidshus

Hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

För att uppnå och behålla en miljömässig hållbarhet måste vi fundera över vilka effekter våra beslut – stora som små – kan få för klimatet, ekosystemen och våra naturresurser.

Fastighetsbyråns huvudkontor är, precis som ägaren Swedbank, sedan 2004 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifieringen är ett bra stöd i miljömålsarbetet och bidrar till att vi får in miljöaspekterna i vårt dagliga arbete. Frågor om klimat och resurseffektivisering blir därmed en naturlig del i våra processer och beslut och på så sätt kan vi minska utsläpp av skadliga växthusgaser och samtidigt bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser. Vi arbetar aktivt med miljöfrågor inom områdena digitalisering av mäklartjänsten, minska pappersanvändning, IT-drift (energieffektivitet samt förnyelsebar el), minska antalet flygresor inom organisationen samt öka kunskap och medvetenhet inom miljöområdet.

Miljöcertifikat (ISO 2018)