Såpbubblor 960x500

Hållbarhet

Social hållbarhet

Vi vet att vår framgång bygger på medarbetarnas engagemang och trivsel. Därför strävar vi efter att vara en professionell och schysst arbetsgivare, både centralt och lokalt. Vår kultur bygger också på öppenhet och dialog för att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Kort sagt: Vi värnar om våra medarbetare och vår starka företagskultur. Här nedan kan du läsa några exempel på vårt arbete.

Kompetensutveckling

Att hela tiden utvecklas är centralt för oss. Fastighetsbyrån erbjuder bland annat ett heltäckande utbildningsprogram. Det sträcker sig från den första företagsintroduktionen, via fortbildning inom yrkesrollerna och hela vägen till traineeprogram för blivande franchisetagare samt ledarutveckling för kontorschefer och franchisetagare. Utbildningarna genomför vi både i digital och i fysisk form.

Medarbetarundersökning

Vi mäter och följer så ofta som var tredje vecka upp medarbetarengagemang och trivsel i företaget. Med hjälp av dessa mätningar kan vi löpande se vad vi kan bli bättre på och utveckla för att vara en bra arbetsgivare.

Jämställdhet

Fastighetsbyrån har ett aktivt arbete inom jämställdhet och strävar efter en jämn fördelning av roller mellan könen på alla nivåer i företaget. Bland annat startades under 2018 ett internt nätverk för kvinnor i ledarroll, med målet att öka andelen kvinnor i ledande positioner.

Globalt ansvar

Att ta hand om våra egna medarbetare är ett sätt att uppnå social hållbarhet på lokal nivå. Men för att göra skillnad måste vi även värna om goda arbetsförhållanden för de personer som producerar de varor och tjänster vi i vissa fall köper in från andra länder. I de fallen försöker vi påverka så att våra inköp är socialt hållbara genom uppföljning och samverkan med våra leverantörer. 

Samhällsansvar

Ofta förknippas processen att byta boende med glädje, hopp och framtidstro. Men långt ifrån alla i Sverige och övriga världen har förmånen att ha en plats som de kan kalla ett hem. Och alla som har tak över huvudet känner inte en trygghet. Våld i hemmet gör att vissa tycker att den egna bostaden är den värsta platsen i deras liv.
För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla bidrar vi därför med 100 kronor till organisationer som arbetar för att fler ska få ett tryggt hem att gå till.

2019 innebar det drygt 44 700 bostadsaffärer och 4,53 miljoner kronor som går till att förbättra situationen för utsatta barn och vuxna. Fastighetsbyråns kunder får välja organisation och 1,56 miljoner kronor gick till BRIS, 1,59 miljoner till SOS Barnbyar och 1,38 miljoner till Sveriges Stadsmissioner.

Läs mer här