Sök bostad eller innehåll

Om oss

Social hållbarhet

Vi vet att vår framgång bygger på medarbetarnas engagemang och trivsel. Därför strävar vi efter att vara en professionell och schysst arbetsgivare, centralt och lokalt. Vår kultur bygger också på öppenhet och dialog för att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Kort sagt: Vi värnar om våra medarbetare och vår starka företagskultur.

Kompetensutveckling är centralt för oss; vi försöker skapa en utvecklande miljö för varje medarbetare. Fastighetsbyrån erbjuder bland annat ett heltäckande utbildningsprogram. Det sträcker sig från den första företagsintroduktionen, via fortbildning inom yrkesrollerna och hela vägen till traineeprogram för blivande franchisetagare samt ledarutveckling för kontorschefer och franchisetagare.

Medarbetarundersökning

Vi genomför regelbundna medarbetarundersökningar för att vi ska veta hur vi som organisation mår. Från dessa kan vi skruva på det som behöver ändras så att Fastighetsbyrån kan fortsätta utvecklas och vara en bra arbetsplats. Det senaste resultatet visade att 92 % av våra medarbetare ser oss som en mycket attraktiv arbetsgivare.

Globalt ansvar

Att ta hand om våra egna medarbetare är ett sätt att uppnå social hållbarhet på lokal nivå. Men för att göra skillnad måste vi även värna om goda arbetsförhållanden för de personer som producerar de varor och tjänster vi i vissa fall köper in från andra länder. I de fallen försöker vi påverka så att våra inköp är socialt hållbara genom uppföljning och samverkan med våra leverantörer. 

Ekonomisk hållbarhet
Miljömässig hållbarhet

Läs mer om hur vi hanterar cookies