Sök bostad eller innehåll

Sälja

Bolagets hantering av kundklagomål avseende försäkringsförmedling

Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd. I de fall du inte är nöjd med försäkringsförmedlingen vill vi ändå att det ska vara enkelt att vara kund hos oss och därför beskriver vi här hur du kan göra.

Fastighetsbyrån har utsett Calle Stigbäck (anmäld till Finansinspektionen) som klagomålsansvarig för samtliga franchisebolag. Detta för att uppnå en effektiv och enhetlig behandling av kundklagomål samt för att få en sammanhållen bild av de klagomål som lämnas till försäkringsförmedlare inom Fastighetsbyrån. Den som är klagomålsansvarig ansvarar för hantering och beslut av inkomna klagomål i enlighet med regelverket för försäkringsdistribution, vilket bland annat innebär att klagomål dokumenteras och registreras på lämpligt sätt. Klagomål ska besvaras och motiveras så snart som möjligt. Om svar inte kan lämnas inom 14 dagar ska du som kund få meddelande om att klagomålet är emottaget och information om när svar kan förväntas.

Vid klagomål på utförd försäkringsförmedling ska du som kund i första hand vända dig till personen som har hanterat ärendet (mäklaren) för att reda ut ev. missförstånd. Alternativt kan du som kund kontakta klagomålsansvarig på Fastighetsbyrån genom att mejla forsakringsdistribution@fastighetsbyran.se.

Om du fortfarande inte är nöjd
Om vi har försökt att lösa problemen tillsammans och du inte är nöjd med resultatet finns det andra möjligheter för dig att få ditt ärende prövat. Du kan alltid, när som helst, vända dig till någon instans utanför Fastighetsbyrån för att få ditt ärende prövat:

  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva privatpersoners försäkringsfrågor. Nämnden tar inte upp tvister som rör ärenden som behandlats i domstol. ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har form av rekommendation.
  • Konsumenternas försäkringsbyrå kan ge dig rådgivning eller vänd dig till din kommunala konsumentvägledare.
  • Dina kommunala konsumentvägledare kan också hjälpa dig.
  • Du kan också gå till domstol med ditt ärende. Närmaste tingsrätt kan lämna information om detta.

Läs mer om hur vi hanterar cookies