För att ett köp av en bostadsrätt ska bli bindande krävs att vissa krav är uppfyllda enligt bostadsrättslagen. Ett av kraven är att samtliga säljare och köpare ska ha undertecknat överlåtelseavtalet. Ett muntligt eller skriftligt löfte att sälja, eller anbud att köpa, är inte bindande. Om köparen inte är medlem i bostadsrättsföreningen sedan tidigare måste han eller hon nu ansöka om medlemskap.

Händer i detta steg

  • Avtalsdokument förbereds och eventuella vilkor diskuteras.
  • Vid kontraktsskrivningen går vi igenom handlingarna så att alla är trygga med innebörden.
  • Handlingar skickas till bostadsrättsföreningen för prövning av köparens medlemskap.

Överlåtelseavtalet

Bostadsrätter och fastigheter skiljer sig åt till vissa delar avseende det dokument som överför ägandet av objektet; t ex benämns dokumenten olika – för bostadsrätter används överlåtelseavtal och för fastigheter används köpekontrakt. Här hittar du viktig information om båda dokumenten.
Läs mer