Sök bostad eller innehåll

Språkstöd

Vejen hjem – at købe og sælge bolig i Sverige

At købe eller sælge en bolig er ofte en af livets største handler, og det kan være vanskeligt at være helt inde i alle dele af processen. Derfor vil vi her gøre det lidt lettere for dig at navigere rundt på det svenske boligmarked og på den måde skabe forudsætninger for en tryg bolighandel.

Vi kan også formidle kontakten til en tolk, som kan være behjælpelig i vigtige dele af din bolighandel. Du er velkommen til at kontakte et af vores kontorer.

Under overskrifterne nedenfor kommer vi med en beskrivelse af Sveriges boligmarked samt forklarer, hvordan processen ser ud ved en bolighandel.

 • I Sverige findes der primært tre almindeligt forekommende boligformer:

  1. Hus – du bor i eget hus på egen grund. Hvis du vælger at købe hus på egen grund, bestemmer du selv og har ansvar for stort set alt i forbindelse med din bolig.
  1. Lejlighed i boligforening – du bor i en lejlighed og har retten til at bo der. Du og de andre beboere i huset ejer ejendommen og indgår til sammen i en fælles forening, en såkaldt boligforening. 
  1. Lejelejlighed – du bor i en lejlighed og betaler leje for den. Det er også muligt at leje et hus, men det mest almindelige er, at man lejer en lejlighed og betaler et månedligt beløb.

  Ud over de tre mest almindelige boligformer, er der også andre måder at bo på. Der findes fx ejerlejligheder, et koncept, hvor man ejer sin lejlighed uden at være medlem af en fælles forening. Det minder om den boligform, man finder i mange andre lande, men det er usædvanligt i Sverige. En anden form er forpagtning, hvor du ejer huset, men ikke jorden, det er bygget på, den lejer du af ejeren af grunden.

  Hvis du vælger at bo i en lejlighed i en boligforening, er du samtidig med i en boligforening og bestemmer her over ejendommen sammen med de andre i foreningen. Det er kun inden for dine egne vægge, at du helt selv bestemmer, men også her kan der være visse renoveringer eller ombygninger, som skal godkendes af foreningen.

  Der kan være stor forskel på, hvad der forventes af dig som medlem, afhængig af hvor mange medlemmer og boliger der indgår i foreningen. Sagt på en enkelt måde: Jo mindre foreningen er, desto mere skal du engagere dig som medlem. I en større forening kræves der ofte ikke det store engagement, men det kan også betyde mindre mulighed for at få indflydelse. Dette er vigtigt at vide, før du bestemmer dig for, hvor og hvordan du vil bo.

 • Alle ejendomsmæglere i Sverige er universitetsuddannede og skal være registreret hos en statslig tilsynsmyndighed, Fastighetsmäklarinspektionen. Mæglernes arbejde reguleres i en særlig lov, Fastighetsmäklarlagen, og der er derfor ikke behov for jurister eller advokater til at gennemføre et boligkøb i Sverige. Det er mægleren, der har ansvar for at udarbejde de nødvendige dokumenter ved en bolighandel.

  I Sverige er det sælgeren, der hyrer og betaler mægleren. Mæglere har som oftest eneret til at sælge en bolig, hvilket reguleres i en aftale om eneret. Det er altså yderst usædvanligt, at en og samme bolig har flere mæglere. Ifølge loven er mægleren forpligtet til at varetage begge parters interesser, så derfor er der ikke behov for en mægler for køber i Sverige.

  Mægleren er ansvarlig for at formidle boligen, skabe kontakt mellem køber og sælger og skal også sørge for, at sælger fortæller køber alt, hvad der er at vide om boligen. Det er altså mæglerens ansvar at samle al nødvendig information og sørge for, at køberen får den.

 • I Sverige er der krav til, hvor meget du skal betale tilbage på dit boliglån, amorteringskrav, og en regel, der indebærer, at du ikke må låne mere end 85 procent af boligens værdi, et boliglånsloft. Et godt råd er at tale med forskellige banker, så du får god information om disse regler og hvilke forskellige alternativer, du har, når du planlægger at købe bolig. Sørg også få at få fat i et skriftligt lånetilsagn tidligt i processen. Hvis du skal låne penge til at købe boligen, vil mægleren spørge dig om dette i forbindelse med start af en budgivning eller før du skriver kontrakt.

  Der er forskellige måder at søge efter boliger på, og det kan være en tidskrævende affære at finde sit kommende hjem. På nettet er der hjemmesider, der kan lette og effektivisere processen. De mest populære hjemmesider for boligsøgende er Hemnet.se og Booli.se, men du kan også gå direkte ind på en mæglers hjemmeside. På disse sider finder du masser af prisstatistikker og sammenligningstal, som kan være til hjælp. Et godt råd er også at besøge forskellige boligområder og deltage i mange fremvisninger.

 • Den mest almindelige form for boligfremvisning i Sverige er en såkaldt åben fremvisning. Det betyder, at mægleren i sin annonce informerer om tidspunkt for fremvisningen, og at alle interesserede er velkommen til at besøge boligen på det fastsatte tidspunkt. I de fleste tilfælde er der også mulighed for at booke individuelle fremvisninger med mægleren.

  Et fænomen, der bliver mere og mere almindeligt er, at interesserede anmoder om en forhåndsvisning af boligen, og dermed får mulighed for at se boligen, før den åbne fremvisning. I visse tilfælde kan det betyde, at boligen også sælges, før den åbne fremvisning. Interesserede har nemlig mulighed for når som helst at komme med et bud på boligen, og sælgeren kan vælge at acceptere et bud og sælge boligen, selv før den annoncerede fremvisning. Hvis du er meget interesseret i en bestemt bolig, er det derfor klogt at informere mægleren om det på et tidligt stadie. 

 • Under fremvisningen er det vigtigt, at du tager dig god tid til at se nærmere på boligen. Som køber er du nemlig forpligtet til at undersøge boligen, en såkaldt undersøgelsespligt. Det betyder, at du efter at have underskrevet kontrakt ikke kan gøre sælgeren ansvarlig for eventuelle fejl og skavanker i boligen, som du selv havde kunnet opdage. Det kan være svært at foretage en omhyggelig undersøgelse i forbindelse med en åben fremvisning, så derfor er det klogt at bede om en individuel fremvisning. Her kan du i ro og mag gå rundt og undersøge hjemmet, før du bestemmer dig.

  Det er desuden ikke usædvanligt at få hjælp fra en synsmand til at besigtige og undersøge boligen. Synsmanden undersøger næsten alt, men der findes områder, der ikke er omfattet af en normal besigtigelse. Synsmanden fortæller dig, hvilke dele der indgår i besigtigelsen, og hvilke dele du selv skal undersøge.

  Sælgeren kan også vælge at besigtige boligen, før den annonceres på markedet. Som køber til en sådan bolig får man en synsattest, man kan se nærmere på. Det er smidigt og bekvemt, men også her er det vigtigt, at køber gennemgår og undersøger alle de områder, der ikke er omfattet af attesten.

  Hvis du skal købe retten til en lejlighed, bør du også sætte dig ind i boligforeningens økonomi. Prospektet, som du får i forbindelse med fremvisningen, indeholder som oftest en redegørelse, men ellers bør du sørge for at få det seneste årsregnskab og foreningens vedtægter. Hvis du ikke er vant til at læse årsregnskaber, kan det være en god idé at få hjælp til det. Hvis du fx skal låne penge til boligkøbet, kan banken hjælpe med at gennemgå foreningens økonomi. 

 • Et boligsalg ender relativt ofte med en budgivning, hvilket betyder, at den pris, der er oplyst i boligannoncen overstiges. Men det kan også ske, at den ender lavere end udgangsprisen. For de fleste nybyggede boliger sættes der i stedet en fast pris, hvorefter det går efter princippet først til mølle, så dem, der først har vist interesse, bliver tilbudt muligheden for at købe boligen.

  Et bud i Sverige er ikke bindende for den person, der kommer med det. Buddet bliver nemlig ikke bindende, førend både køber og sælger har underskrevet købsaftalen. Sælgeren er heller ikke forpligtet til at sælge til en bestemt pris, men kan vælge når som helst i processen at trække salget tilbage, indtil aftalen er underskrevet. Sælgeren kan desuden vælge at sælge boligen til en budgiver, der ikke har fremsat det højeste bud.

  Mægleren er først og fremmest forpligtet til at fremføre alle bud, der kommer, før kontrakten er underskrevet, til sælgeren. Ifølge svensk lov skal mægleren føre en fortegnelse over alle budgivere og de bud, der afgives. Både køber og sælger bliver bekendt med denne fortegnelse på overtagelsesdagen, hvor mægleren overleverer sin journal.

 • Kontrakten indeholder bestemmelserne for handlen. Herunder fx hvornår betaling skal falde. I første omgang udbetalingen. Man plejer normalt at få 7-10 dage til at betale udbetalingen, der typisk udgør 10 procent af købesummen. Det resterende beløb af købesummen betales på overtagelsesdagen.

  Kontrakten regulerer også, hvad der skal indgå i købet ud over det, der anses som normalt. Læs gerne kapitlet Hvad indgår i boligen? eller spørg din mægler til råds, hvis du er i tvivl.

  I købekontrakten tilføjer man også eventuelle betingelser for købet. Det kan blandt andet dreje sig om betingelser for boliglån eller besigtigelse. I forbindelse med retten til bolig i en boligforening gælder fx altid den betingelse, at køberen skal godkendes af foreningen og være medlem af den. Når man skriver kontrakt, skal mægleren derfor dokumentere køberens identitet, hvilket man har pligt til at gøre ifølge loven.

  Nogle gange kan det godt være lidt stressende at skrive en kontrakt. Et godt råd er derfor at tale med mægleren, hvis du har spørgsmål, inden kontrakten udarbejdes. Hvis du stadig føler du usikker, kan det være en god idé at bede en bekendt om at følge med eller at hyre en tolk til netop kontraktskrivningen. 

 • Perioden mellem kontrakt og overtagelse kan med fordel bruges på forberedelse – sælgeren skal forlade sit hjem og køberen skal flytte ind i sit nye.

  Flytterengøringen er noget, der berør begge parter og er tydeligt reguleret i kontrakten. En flytterengøring er meget omfattende, og det er svært at gøre det selv. Som sælger bør du derfor finde ud af, hvor omfattende flytterengøringen er og derefter træffe beslutte, hvorvidt du skal hyre et rengøringsfirma eller ikke.

  Hvis noget i boligen går i stykker på grund af normal slitage og alder mellem salg og overtagelsesdag, er det typisk køberen, der betaler omkostningen. Hvis noget derimod går i stykker eller helt tydeligt forringes som følge af sælgerens uforsigtighed eller på grund af et ulykkestilfælde, er det normalt sælgeren, der er ansvarlig for at udbedre eller erstatte det, der er gået i stykker.

 • Overtagelsesdagen er den dag, hvor du betaler købsprisen og får nøglerne til dit nye hjem. Nu er det dig, der har det fulde ansvar for din nye bolig. Det gælder, uanset om du flytter ind på selve dagen eller først gør det senere. Fra og med overtagelsesdagen bør man sørge for at forsikre sin bolig.

  På overtagelsesdagen mødes køber og sælger på mæglerens kontor eller hos køberens bank. Under mødet præsenterer mægleren de endelige dokumenter for sælgeren og køberen. Mægleren har også kontakt med køberens og sælgerens bank, så alting går retmæssigt til. Afslutningsvis overleverer mægleren en journal, som beskriver, hvad mægleren har foretaget sig i løbet af opgaven med salget/købet. I dokumentationen indgår også en liste over deltagere ved en eventuel budgivning.

 • Definitionen af tilbehør til en bolig, og som derfor indgår i et køb, reguleres af loven i Sverige. Eksempel på tilbehør som normalt efterlades i en bolig er garderobeskabe, komfur, køleskab, fryser, vaskemaskine og tørretumbler. Spørg gerne din mægler om nærmere oplysninger. Sælgeren kan gøre undtagelser til disse regler. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at det kommer frem tidligt i processen, gerne inden en fremvisning. Det, der skal udelukkes, reguleres efterfølgende i den aftale, der skrives mellem køber og sælger.

 • I selv den bedste bolighandel kan der opstå spørgsmål hen ad vejen. Hvis der fx opstår en situation, du som køber ikke havde forventet, skal du kontakte sælgeren direkte. I sådanne tilfælde kan mægleren kun vejlede og informere begge parter, men ikke handle på vegne af hverken køber eller sælger. Spørg gerne din mægler, hvilke regler der gælder og hvordan du skal gå til værks for at løse eventuelle problemer.

  Hvis du derimod mener, at mægleren har begået en fejl, så du kontakte mægleren direkte. Hvis du stadig ikke er tilfreds efter denne første kontakt, skal du sende en skriftlig klage til mægleren. Dokumentér processen ved fx at sende klagen via brev eller e-mail. Hvis I ikke opnår enighed, kan du som forbruger få din sag prøvet af Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

 • Sådan køber du en nyproduceret boligret. Her kan du følge de forskellige trin – fra du har meldt din interesse for en bolig til den står klar til indflytning.

  På gång
  På Gång betyder, at boligprojektet er på forberedelsesstadiet før et kommende salg og byggeri. Meld din interesse for projektet allerede nu, så du kan få mere information om planerne for projektet. 

  Du kan også få information om, hvorvidt du skal foretage dig andet end at være forberedt, når salget skydes i gang, hvor det fx hos nogle bygherrer kræves, at du er registreret spekulant hos dem, hvor dette bestemmer din eventuelle plads i køen ved fordeling af boligerne.

   

  Till Salu
  Når behandlingen af eventuelle registre over interesserede købere er færdig, tilbydes de resterende lejligheder via publicering på hjemmesiden. Nye byggeprojekter bliver ofte præsenteret i særlige fremvisningslokaler, enten på mæglerens kontor eller i nærheden af byggepladsen.

  Kontakt den ansvarlige mægler for at få mere information om, hvordan salget for det aktuelle projekt foregår.

   

  Underskriv reservationsaftale/forhåndsaftale
  Hvis du får tilbudt en bolig, du takker ja til, er det tid til at tegne en reservationsaftale eller en forhåndsaftale. På dette trin anbefaler vi, at du har gennemgået din økonomi og indhentet et lånetilsagn via din bank.
  Hvis du har brug for hjælp til en bankkontakt, kan du spørge projektets ansvarlige mægler.

   

  Reservationsaftale
  Reservationsaftalen er en form for interessetilkendegivelse, som indgås med bygherren. Dette sker ofte på et tidligt stadie i projektet, hvor man gerne vil undersøge interessen på markedet. Reservationsaftalen er ikke juridisk bindende og indebærer kort fortalt, at bygherren reserverer en bestemt bolig til dig mod et reservationsgebyr. Gebyret er en del af den samlede købesum og modregnes ved slutbetaling.

  På dette trin kan du som køber stadig fortryde interessen og få det meste af reservationsgebyret tilbage bortset fra et beløb, der dækker bygherrens administrative omkostninger.

   

  Forhåndsaftale
  Forhåndsaftalen er en bindende aftale mellem dig og den nyetablerede boligforening, hvor du binder dig til at købe boligen. På dette trin er der udarbejdet en økonomisk omkostningskalkyle, der gør rede for de beregnede omkostninger for foreningens køb af boligen samt beregnede drifts- og kapitalomkostninger. Omkostningerne er beregnet, og forudsætningerne kan og må ændres efter fx indskud dvs. købesum, månedlig udgift og indflytning. Der findes dog en lovregulering, der beskytter køberen mod urimelige ændringer, der i nogle tilfælde kan få køberen til at trække sig fra at købe boligen.

  Hvis forhåndsaftalen er juridisk bindende, kan køberen ikke trække sig fra købet, med mindre det skyldes urimelige ændringer til den. Det vil betragtes som kontraktbrud og kan medføre skadeserstatning. Hvis foreningen har tilladelse fra Bolagsverket til at modtage forskud, må de aftale, at du skal betale forskud til foreningen ved indgåelse af aftalen. Størrelsen på forskuddet kan variere. Hvis du på et tidligere stadie har betalt et reservationsgebyr, får du godtgjort dette.

  Når forhåndsaftalen tegnes, foretager boligforeningen også en undersøgelse af dig med henblik på din optagelse som medlem, men du bliver dog ikke optaget i foreningen, før overdragelsen af brugsretten er sket.

   

  Indretningsvalg
  I mange, men ikke alle, boligprojekter, får købere tilbudt mulighed for at være med til at påvirke indretningen i den nye bolig. Valgmulighederne og forskelle i pris varierer fra projekt til projekt. Kontakt den ansvarlige mægler for at få mere information om, hvordan det foregår i det aktuelle projekt.

   

  Overdragelsesaftale
  Når boligforeningen har udarbejdet en økonomisk plan og indhentet tilladelse fra Bolagsverket til at overdrage boligretter, tegner du en overdragelsesaftale med boligforeningen, hvilket typisk sker nogle måneder før indflytningsdagen. Du betaler mange gange en delbetaling, som kan variere beløbsmæssigt, og hvor et eventuelt tidligere betalt forskud godtgøres. Det er ved overdragelsesaftalen, at du bliver juridisk ejer af lejligheden.

  Oplysningerne i den økonomiske plan er nu definitive, og de beregnede omkostninger fra forhåndsaftalen er nu fastsat. Køberen kan ikke trække sig fra købet på dette trin, uden at det opfattes som kontraktbrud, der kan medføre erstatning.

  Før foreningen underskriver overdragelsesaftalen, undersøger den, om du kan optages som medlem af foreningen. Hvis du tidligere har tegnet en forhåndsaftale, blev du der undersøgt med henblik på medlemskab i foreningen, men det er først nu, at du formelt bliver optaget som medlem.

   

  Tid til at sælge din nuværende bolig
  Hvis du har tænkt dig at sælge din nuværende bolig, er tiden inde til at forberede salget nu. Vi hjælper dig med at udarbejde en plan for salget, så den passer med indflytningen i din nye bolig.

   

  Din nye bolig er under opførelse
  Mens din nye bolig er under opførelse, modtager du løbende information om, hvordan arbejdet skrider frem, i nogle projekter bliver du også inviteret til at besøge byggepladsen på nærmere aftalte tidspunkter.

   

  Besigtigelse
  Før du overtager din nye bolig, foretages en slutbesigtigelse af en uafhængig synsmand, som vurderer, hvorvidt byggeriet er fagligt og professionelt veludført. Parter er bygherren og boligforeningen.
  I mange tilfælde har du som køber af boligen mulighed for at være til stede, så du kan kontrollere, at dine eventuelle tilvalg er som de skal være, da dette ikke er en del af slutbesigtigelsen.

   

  Endelig klar til overtagelse
  Hvis der ikke er angivet en endelig overtagelsesdag tidligere i overdragelsesaftalen, skal denne meddeles senest tre måneder for din overtagelse. Betalingen af restbeløbet sker ofte nogle dage før overtagelsesdagen, men skal dog ske senest på denne. På overtagelsesdagen får du nøglerne til din nye bolig.
  Eftersom der mange gange er flere, der får adgang til deres nye bolig på samme tid, kan det være fint at aftale et forudbestemt tidspunkt til at bruge elevatoren, så din flytning forløber så smidigt som muligt.

   

  Tillykke med din nye bolig
  At købe en nybygget bolig er som regel en længere proces end at købe en eksisterende bolig, men nu får du muligheden for at være den første til at bo her, og du vil med garanti opleve, at det var hele ventetiden værd.

 • Slik kjøper du en nyprodusert andel i et borettslag. Her kan du følge de ulike stegene – fra du har meldt interesse for en bolig til den står klar for innflytting.

   

  På gang
  På gang betyr at et boligprosjekt er på planleggingsstadiet for senere salg og oppføring. Meld din interesse for prosjektet allerede nå, så kan du få mer informasjon om planene for prosjektet.
  Du kan også få informasjon om hvorvidt du må gjøre noe mer for å være forberedt når salget starter. Hos enkelte boligutbyggere kreves det f.eks. at du er registrert spekulant hos dem, siden det styrer din eventuelle plass i køen ved fordelingen av boligene.

   

  Til salgs
  Når bearbeidelsen av eventuelle interesseregistre er ferdig, tilbys de gjenværende leilighetene gjennom publisering på hjemmesiden. Nye byggeprosjekter blir ofte presentert i spesielle visningslokaler, enten på meglerens kontor eller i nærheten av byggeplassen.

  Ta kontakt med ansvarlig megler for å få informasjon om hvordan salget i det aktuelle prosjektet foregår.

   

  Inngå en bestillingsavtale/forhåndsavtale
  Hvis du får tilbud om en bolig som du takker ja til, så er det tid for å inngå en bestillingsavtale, alternativt en forhåndsavtale. På dette tidspunktet anbefaler vi at du har gått gjennom økonomien din og skaffet deg tilsagn om lån via banken din.
  Vil du ha hjelp til å få en bankkontakt, kan du spørre den ansvarlige megleren i prosjektet.

   

  Bestillingsavtale
  Bestillingsavtalen, som er en måte å melde sin interesse på, inngås med boligutbyggeren. Dette skjer ofte på et tidlig stadium i prosjektet, når man ønsker å sjekke interessen på markedet. Bestillingsavtalen er ikke juridisk bindende. Den innebærer kort fortalt at byggherren reserverer en viss bolig til deg mot en viss bestillingsavgift. Avgiften er en del av totalsummen, og den avregnes når sluttbetalingen foretas.

  På dette tidspunktet kan du som kjøper trekke deg fra kjøpet og få tilbake bestillingsavgiften, bortsett fra en sum som tilsvarer boligutbyggerens administrative kostnader.

   

  Forhåndsavtale
  Forhåndsavtalen er en bindende avtale mellom deg og det nyopprettede borettslaget, der du forplikter deg til å kjøpe boligen. På dette tidspunktet er det laget en økonomisk kostnadskalkyle som viser de beregnede kostnadene for borettslagets kjøp av eiendommen samt beregnede drifts- og kapitalkostnader. Kostnadene er beregnet og forutsetningene kan og skal endres når det gjelder f.eks. innsats, det vil si kjøpeskilling, faste månedlige utgifter og innflytting. Det finnes likevel en lovbestemmelse som beskytter kjøperen mot urimelige endringer og i visse tilfeller gir kjøperen rett til å trekke seg fra kjøpet.

  Siden forhåndsavtalen er juridisk bindende, kan kjøperen ikke trekke seg fra kjøpet av andre grunner enn urimelige endringer. Det regnes som avtalebrudd som kan føre til erstatningsansvar. Hvis borettslaget har tillatelse fra Brønnøysundsregistrene til å ta mot forskudd, har de rett til å avtale at du skal betale forskudd til borettslaget i forbindelse med avtaleinngåelsen. Størrelsen på forskuddet kan variere. Hvis du på et tidligere tidspunkt har betalt en bestillingsavgift, tilgoderegnes dette beløpet.

  I forbindelse med forhåndsavtalen foretar borettslaget også en medlemskapsvurdering av deg, men du blir ikke formelt tatt opp som medlem i borettslaget før innvilgelse av borett har skjedd.

   

  Tilvalg
  I mange, men ikke i alle, boligprosjekter er det mulig å være med på å påvirke innredningen i den nye boligen. Valgmulighetene og forskjellene i kostnad varierer fra prosjekt til prosjekt. Ta kontakt med ansvarlig megler for å få informasjon om hvordan dette er i det aktuelle prosjektet.

   

  Innvilgelsesavtale
  Når borettslaget har laget en økonomisk plan og fått tillatelse fra Brønnøysundregistrene til å innvilge borett, inngår du en avtale med borettslaget. Vanligvis skjer dette noen måneder før innflyttingsdagen. Du betaler i mange tilfeller et delinnskudd som kan variere i størrelse, og eventuelt tidligere betalt forskudd tilgoderegnes. Det er ved inngåelsen av innvilgningsavtalen du blir juridisk eier av leiligheten.

  Opplysningene i den økonomiske planen er nå endelige og de beregnede kostnadene fra forhåndsavtalen er nå fastsatt. Kjøperen kan ikke trekke seg fra kjøpet på dette tidspunktet uten at det regnes som avtalebrudd som kan føres til erstatningsansvar.

  Før borettslaget undertegner avtalen, undersøker de om du kan godkjennes som medlem i borettslaget. Hvis du tidligere har inngått en forhåndsavtale, så ble medlemsvurderingen foretatt i forbindelse med dette, men det er først nå du blir formelt tatt opp som medlem.

   

  På tide å selge din nåværende bolig
  Hvis du har tenkt å selge din nåværende bolig, er det på tide å forberede salget. Vi hjelper deg å lage en plan for salget som passer med innflyttingen i den nye boligen.

   

   

   

  Din nye bolig tar form
  Mens den nye boligen din reiser seg, vil du få løpende informasjon om hvordan arbeidet går. I noen prosjekter blir du også invitert til å besøke byggeplassen på bestemte tidspunkter.

   

  Befaring
  Før du overtar den nye boligen din blir det foretatt en sluttbefaring av en uavhengig takstmann som vurderer om bygget er fagmessig utført. Parter er boligutbyggeren og borettslaget.
  I mange tilfeller får du som kjøper av boligen mulighet til å delta, og da kan du kontrollere at dine eventuelle tilvalg har blitt slik de skal, siden dette ikke omfattes av sluttbefaringen.

   

  Endelig klart for overakelse
  Hvis det ikke tidligere er angitt en bestemt dag for overtakelsen i innvilgelsesavtalen, må dette meddeles senest tre måneder før overtakelsen. Sluttbetaling skjer ofte noen dager før overtakelsen, men skal likevel senest skje på selve dagen for overtakelsen. På dagen for overtakelsen får du nøklene til den nye boligen din.
  Da det i mange tilfeller er flere som får tilgang til den nye boligen sin samtidig, kan det være slik at du får et forhåndsavtalt tidspunkt der du kan benytte heisen for at innflyttingen skal skje så smidig som mulig.

   

  Nyt den nye boligen din
  Å kjøpe en nyoppført bolig er som regel en mye lenger prosess en å kjøpe en eksisterende bolig, men når du får mulighet til å kjenne følelsen av å være den første som bor akkurat her, så komme du til å føle at det var verdt å vente på.

   

Seks hurtige tips på vejen – hjem!

•Skab dig et godt overblik over boligmarkedet og prisniveauet. Sæt dig ind i statistikker og boligannoncer på fx Hemnet.se, Maklarstatistik.se eller se nærmere på mæglernes egne hjemmesider. •Sørg for at indhente et skriftligt lånetilsagn. Tal med flere banker om finansieringen af boligen og hvilke regler, der gælder i Sverige. •Gå til flere boligfremvisninger. Besøg forskellige boligområder og gå til mange fremvisninger for at danne dig et indtryk af, hvor du vil bo og hvilke kriterier du søger i dit fremtidige hjem. •Husk på, at bud ikke er bindende, og at intet er sikkert, før både køber og sælger har underskrevet kontrakten. •Stil mange spørgsmål til mægleren og gør brug af hans/hendes viden. Mæglere i Sverige hyres af sælgene, men skal også varetage køberens interesser. •Glem ikke at undersøge boligen. I Sverige har køberen omfattende undersøgelsespligt. Gennemgå den bolig, du vil købe, omhyggeligt, og benyt eventuelt en synsmand til opgaven. Hvis du har planer om at købe retten til en bolig i en boligforening, er det også vigtigt, at du undersøger foreningens økonomi.

Läs mer om hur vi hanterar cookies