Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Mäklarpanelen: Köparnas marknad och ingen skillnad med ny regering

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att fördelen för köparna på marknaden består men har minskat marginellt jämfört med december. Resultaten visar även att tre av fyra mäklarna inte tror att den nya regeringen kommer att innebära någon skillnad för bostadsmarknaden. Hälften tycker att uppgörelsen mellan regeringspartierna, C och L är positiv - men inte tillräcklig.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 495 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. Denna gång har de även fått uttala sig om den nya regeringen.

Fördel för köpare i hela Sverige
På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,19 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 4,03 när samma fråga ställdes i december och 4,71 i januari förra året. Fördelen för köpare har alltså minskat något sedan december 2018. Fördelen för köparna ökar i Stockholm och större ort medan den minskar i övriga segment.

  • Bostadsmarknaden drar igång 2019 ungefär på samma sätt som 2018 slutade. De flesta mäklare upplever att bostadskonsumenterna är fortsatt avvaktande och osäkra. Det är lite spretigt och efterfrågan varierar mycket från visning till visning. Det finns många osäkerhetsfaktorer och att vi nu har en regering verkar inte ha påverkat hur konsumenterna resonerar och agerar, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Ingen skillnad på bostadsmarknaden med ny regering

Vad tycker då mäklarna om den nya regeringen? På frågan ”Vad tror du att den nya regeringen (med S, MP och stöd av C och L) kommer innebära för bostadsmarknaden?” svarade hela 74 % ”ingen skillnad”. 17 % tror att den nya regeringen kommer att leda till en negativ utveckling och 11 % tror på en positiv utveckling. När det gäller uppgörelsen mellan S, MP, C och L så tycker hälften av mäklarna att det är positivt men inte tillräckligt för bostadsmarknaden.

  • Det som rör bostadsmarknaden i uppgörelsen är ett steg i rätt riktning, om förändringarna blir verklighet. Men som mäklarna säger, inte alls tillräckligt. Som vi sagt många gånger tidigare behöver vi en bostadspolitisk reform som ser över helheten och inte duttar med småförändringar. Jag hoppas verkligen att det påbörjas ett arbete snarats för att få till en heltäckande, långsiktig och blocköverskridande uppgörelse. Svenskarna ska inte behöva vänta längre, fortsätter Johan Engström.

Resultat:

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Nuläge Jan Dec Okt Aug Juni April Jan
Riks 4,19 4,03 4,32 4,57 4,4 4,74 4,71
Stor-Stockholm 3,12 3,32 3,66 3,36 3,08 3,19 3,2
Stor-Göteborg 3,71 3,38 3,91 4,29 3,84 4,3 3,8
Stor-Malmö 4,38 4,22 4,69 4,78 4,82 4,62 4,62
Större ort 4 4,21 4,51 4,87 4,55 4,59 4,6
Mellanstor ort 4,86 4,35 4,7 4,91 5,02 5,28 5,3
Mindre ort 4,75 4,45 4,61 5,27 5,07 5,67 5,7


Vad tror du att den nya regeringen (med S, MP och stöd av C och L) kommer innebära för bostadsmarknaden?

Positiv utveckling 11 %
Ingen skillnad 74 %
Negativ utveckling 17 %


Vad tycker du om uppgörelsen mellan S, MP, C & L när det gäller bostadspolitiken (fri hyressättning vid nyproduktion, avskaffa ränta på uppskov av reavinst, regelförenklingar mm)?

Positiv. 14 %
Positiv, men inte tillräckligt. 50 %
Negativ. 10 %
Varken eller. 26 %


Om Mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 18-25 januari 2019 och totalt svarade 495 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Läs mer om hur vi hanterar cookies