Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Oro leder till sjunkande priser

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på sjunkande bostadspriser i stora delar av landet. Vi märker av en tydlig osäkerhet hos bostadskonsumenterna just nu, bland annat kopplat till det skärpta amorteringskravet. Det handlar mer om psykologi än faktiska förändringar på marknaden, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att bostadsrätter i riket sjunkit med 3 % den senaste månaden och med 4 % på tre månaders sikt. På 12 månader ökar bostadsrättspriserna med 1 %. Villapriserna har sjunkit med 1 % både den senaste månaden och på tre månader samt stigit med 6 % på 12 månader.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Vi har märkt av en avmattning under hösten och nu syns den även i statistiken. Till viss del är det här en naturlig prisnedgång. Samtidigt skapar alltid förändringar på marknaden en oro hos konsumenterna som förmodligen är ännu mer prispåverkande. Tyvärr späs den här oron nu på av skärpt amorteringskrav. I praktiken påverkar de nya reglerna inte så många och när oron lagt sig något kommer troligen priserna stabiliseras igen, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Hur utvecklingen kommer att se ut den närmsta tiden är väldigt svårt att förutspå. Vissa kommer vilja göra sin bostadsaffär innan första mars vilket kan ge ökad aktivitet i början på året. Lite mer långsiktigt kommer troligen det skärpta amorteringskravet leda till ökad inlåsningseffekt och lägre utbud, fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Stockholm 

De senaste siffrorna visar på sjunkande bostadsrättspriser med 3-5 % i Stockholmsområdet de senaste månaderna. Även på 12 månader sjunker nu bostadsrättspriserna. I Stor-Stockholm sjunker villapriserna med 2 % på en och tre månader medan de stiger med 2 % på 12 månader.

-På Södermalm har nu utbudet minskat med ca 25 procent jämfört med när vi hade som mest lägenheter till salu under hösten. Det är dock fortfarande stort utbud för att vara december. Försäljningar tar över lag längre tid och vi har färre spekulanter på visningarna. Vidare är priserna lägre vilket de också har varit de senaste 3 månaderna. Det syns nu även i statistiken som släpar efter jämfört med den dagsaktuella verkligheten. I många fall där vi värderar lägenheter som köpts till exempel 2015 får inte kunderna tillbaka sin köpeskilling och deras kontakinsats minskar eller försvinner därmed. Detta, tillsammans med de nya amorteringskraven, kan komma att bidra till inlåsningseffekter framöver då dessa kunder får det svårt att förändra sitt boende, säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

-Nu ser vi lite mer av prisnedgången i statistiken än tidigare. Dock är vår uppfattning fortfarande att det har gått ner mer än vad vi ser i siffrorna. En gissning är att köparna idag är villiga att betala cirka 15 procent mindre än de var i somras. Dock ser vi att antalet avslut nu ökar igen då köpare och säljare har hittat varandra i en gemensam prissyn. Det är naturligt då det har gått några månader från att marknaden började ändras, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.


Göteborg
De senaste månaderna har bostadspriserna i Göteborgsområdet sjunkit med 2-3 %. På 12 månader ser vi dock fortfarande prisuppgångar på 5-8 %.

-Statistiken för bostadspriserna i Göteborg stämmer väl överens med hur fastighetsmäklarna upplever marknaden. Beslutet om att införa ytterligare ett amorteringskrav har en viss psykologisk prisinverkan på marknaden men troligtvis kommer det blåsa över ganska snart. Det som däremot kan bestå är att vissa familjer väljer att inte flytta på grund av de då skulle få ökad amortering. Bostadsspekulanterna är fortsatt ute på visningar och det görs affärer. Dock är det mer ovanligt med vilda budgivningar, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.

Läs mer om hur vi hanterar cookies