Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Nya regler för uppskov – en förändring få känner till

Taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostadsförsäljningar är slopat fram till 2020. Men vad betyder det egentligen för dig och hur påverkar det bostadsmarknaden?

Med de gamla reglerna fanns det ett tak på 1 450 000 kronor för uppskovsbeloppet. Det innebar att du som mest kunde skjuta upp en vinst vid en bostadsförsäljning på 1 450 000 kronor totalt. Men sedan årsskiftet är det taket slopat, nu går det att skjuta upp hela vinsten oavsett hur stor den är.

– Väldigt förenklat innebär det att man helt enkelt skjuter upp vinstskatten när man säljer, tills man säljer nästa gång eller gången där efter. Oavsett sett hur stor vinsten är, säger Petronella Tell, mäklare på Fastighetsbyråns kontor på Värmdö.

Målet med förändringen är att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Taket slopas för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020 och börjar gälla från förste januari i år. Dock gäller fortfarande att en icke avdragsgill skatt på cirka 0,5 procent betalas på det totala beloppet.

– Detta gör att man kan flytta över hela sin vinst till nästa boende vilket innebär att man får en skuld till staten, som är amorteringsfri. Uppskovet blir ett lån till staten, säger Tell.

Inte fått fäste på bostadsmarknaden

Än så länge har svenskarna ingen större koll på regelförändringen. De som framförallt uppmärksammat förändringen är yngre par som har gjort bostadskarriär, alltså sålt ett antal bostäder och samlat ihop en stor vinst.

Pär Gunnarsson har arbetat på Fastighetsbyrån kontor i Bromma sedan 2003. Han är en av de mäklare som sålt flest villor området de senaste åren. Han träffar dagligen spekulanter som ställer frågor om olika riktningar på bostadsmarknaden.

– Än så länge är man är relativt omedveten om att taket försvunnit, men jag märker från kunder att frågorna ökar kring ämnet. De som är mer medvetna resonerar att det kanske är dag att agera på marknaden innan fler gör det, säger Gunnarsson.

Hur tror du att marknaden påverkas av att taket försvinner?

– Det politiska målet var att påverka rörligheten på bostadsmarknaden och det tror jag att man kommer att uppnå. Men jag tror också att priserna kan komma att stiga vilket jag inte tror var tanken med förändringen, säger han.

I en kommentar till Fastighetsbyråns mäklarstatistik i mars, säger vd Lars-Erik Nykvist så här om de nya reglerna:

- På vissa begränsade marknader verkar en del bostadsägare ha fått upp ögonen för de nya uppskovsreglerna för reavinstskatt. Förhoppningsvis kan det leda till fler vill byta bostad framöver.

Reglerna för personer som säljer sin bostad med vinst och sedan köper en billigare bostad har också förändrats. Det är framförallt riktat till äldre personer som kanske lämnar en villa för en mindre bostadsrätt. Då kan de ta vinsten in i den nya bostaden och skjuta upp skatten. Även här är målet att öka rörligheten på bostadsmarknaden.


Fakta: Motsvarar cirka 3 procentig ränta

Uppskovet är en skattekredit, vilket innebär att betalningen skjuts upp till senare. Om man väljer att skjuta upp betalningen måste man betala en schablonskatt på 0,5 procent av det totala beloppet. Eftersom schablonskatten inte är avdragsgill motsvarar 0,5 procent ett banklån på cirka 3 procent.

Läs mer om hur vi hanterar cookies