Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

”Vi vill att varje barn som pratar med oss ska känna hopp”

En trygg bostad är tyvärr ingen självklarhet för alla. Därför stöttar Fastighetsbyrån organisationer som bidrar till att fler får ett tryggt hem, bland annat BRIS. Det ekonomiska bidraget gör att fler kuratorer kan hjälpa barn och unga som behöver stöd, bland annat de som inte känner sig trygga i hemmet.

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla går 100 kronor till organisationer som verkar för att fler ska få ett tryggt hem. För 2018 innebar det totalt 4,47 miljoner kronor varav 1,5 miljoner har gått till BRIS. Pengarna finansierar 2,5 heltidsanställda kuratorer som varje år tillsammans stöttar fler än 3000 barn och unga i behov av stöd. 

En av kuratorerna är Ellen Hedlund som arbetat på Bris sedan september 2017.

Ellen, beskriv övergripande hur arbetet går till?
Som kurator på Bris pratar jag med barn och unga via våra stödkanaler; chatt, mejl och telefon. Vår stödverksamhet har öppet varje dag året om, och Bris erbjuder också gruppstöd till barn i särskilt utsatta situationer, som till exempel familjehemsplacerade barn eller barn vars föräldrar begått självmord. Det Bris får veta i stödverksamheten om barns livsvillkor och utsatthet för vi vidare för att driva opinion och påverkan för ett bättre samhälle för barn. 

Hur många samtal kan det bli på en dag/kväll?
Vi brukar ha ungefär 70 kontakter om dagen. 

Vad handlar de flesta samtal om?
Samtalen handlar om allt vad det innebär att vara människa och ung. Det kan till exempel vara vänner, kärlek och skolan, psykisk ohälsa, otrygghet hemma med våld, missbruk eller omsorgsbrist.

Fastighetsbyrån engagerar sig inom ämnet ”ett tryggt hem för fler”, får ni mycket frågor som handlar om trygghet i hemmet?
Ja, många barn och unga beskriver en känsla av att inte känna sig trygga hemma, av olika anledningar.

Vad kan det röra sig om?
Det kan handla om allt från mer vardagliga familjekonflikter till barn som berättar att de blir utsatta för våld, kränkningar och hot. En del funderar på vilka rättigheter de har hemma, till exempel när det kommer till vad vuxna får bestämma om och inte.  Många barn berättar att de vill bli mer sedda och lyssnade på av de vuxna de bor med. Det kan också handla om att barn känner sig otrygga i sitt bostadsområde, och är oroliga för kriminalitet, våld eller otrygga miljöer.

Hur kan ni hjälpa barn och ungdomar som är otrygga och utsatta hemma? 
Vårt viktigaste uppdrag är att lyssna på vad barn har att berätta och informera om deras rättigheter, och vuxnas skyldigheter. Vår förhoppning är att vi kan fungera som en länkande funktion för barn, där vi kan motivera barn till att ta stöd, både av vuxna hemma men också av samhällets stödinsatser. Vi vill att varje barn som pratar med oss ska känna hopp, att en förändring är möjlig och att de själva har en kraft att förändra sin situation. Men de behöver inte klara det ensamma.

 Läs mer om vad Fastighetsbyrån gör för att fler ska få ett tryggt hem här

Läs mer om hur vi hanterar cookies