Fastighetsbyrån flyttlådor
Hållbarhet

En hållbar bostadssituation för alla

Vi tycker att alla ska ha en trygg plats att komma hem till. Men så ser tyvärr inte verkligheten ut, vare sig i Sverige eller världen. Vi arbetar för en inkluderande och mer långsiktig bostadsmarknad, öppen för fler, och allas rätt till en trygg bostadsaffär.

Ett tryggt hem för fler 

Ofta förknippas processen att byta boende med glädje, hopp och framtidstro. Men långt ifrån alla i Sverige och övriga världen har förmånen att ha en plats som de kan kalla ett hem. Och alla som har tak över huvudet känner inte en trygghet.  

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla bidrar vi därför med 100 kronor till organisationer som arbetar för att fler ska få ett tryggt hem. 2021 innebar det drygt 49 000 bostadsaffärer och 4,9 miljoner kronor som går till att förbättra situationen för utsatta barn och vuxna. Säljaren väljer själv om bidraget ska gå BRIS, SOS Barnbyar eller Sveriges Stadsmissioner. 

FN:s globala mål 10.2: Främja social, ekonomisk och politisk inkludering.Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Våra kontor runt i landet gör dessutom varje år lokala aktiviteter för att bidra till att fler får ett tryggt hem. Under julen 2020 förmedlades pepparkakshus där det vinnande budet gick direkt till SOS Barnbyar.

Språkstöd 

Vi tyckeratt alla ska ha samma möjligheter till en trygg bostadsaffär. Men att sätta sig in i bostadsmarknaden kan vara knepigt, speciellt om man inte behärskar språket fullt ut. Därför har vi tagit fram stöd av olika slag - på olika språk. Det innebär bland annat att vi visar upp mäklarnas alla språkkunskaper på webben, tolkhjälp i samband med olika moment i bostadsaffären och information om klipp om hur den svenska bostadsmarknaden fungerar på 20 av de vanligaste språken i Sverige.    

Bostadspolitik 

FN:s globala mål 11.1: Säkra bostäder till överkomlig kostnad.Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

Som mäklarföretag möter vi dagligen människor som drabbas av den otillgängliga bostadsmarknad vi har i Sverige idag. Vi jobbar löpande med att få våra politiker att arbeta för en mer hållbar bostadsmarknad, tillgänglig för fler. Vi vet hur svårt det kan vara att ta sig in på bostadsmarknaden och här behöver vår regering göra stora reformer för en mer rörlig marknad.  

Ett öppet brev till bostadsminister Märsta Stenevi. 

Läs vår rapport om unga på bostadsmarknaden.