Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Energideklaration
Köpa bostad

Vad är en energideklaration?

Vid försäljning av en bostad ska det finnas en energideklaration, som talar om hur energieffektiv byggnaden är.  

Deklarationen registreras hos Boverket och syftar till att minska energibehovet i våra byggnader och ge dig en klar bild av husets totala energiprestanda. Denna bedöms utifrån vilket energislag du använder samt i vilken av Sveriges fyra klimatzoner bostaden ligger. Syftet är att lättare kunna jämföra bostäder på ett mer likvärdigt sätt oavsett var i landet du bor, samt premiera mer effektiva och miljövänliga energikällor. Finns det saker att göra för att minska energiprestandan föreslås även förändringar som är lönsamma att utföra och som inte försämrar inomhusmiljön.

Energideklarationer som upprättats efter 1 januari 2014 ska även innehålla en energiklassning med skalan A-G. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus i dag får klass C.

Säljarens ansvar gällande energideklaration

Det är säljarens ansvar att:

  • Det finns en giltig energideklaration vid försäljningen av bostaden.

  • Om energideklaration är upprättad vid tidpunkten för annonseringen ska uppgifter om energiprestandan finnas med i marknadsföringen.

  • Energideklarationen visas upp för spekulanterna och överlämnas till den slutgiltige köparen i tid innan köpet.

Energideklaration är giltig i 10 år

Om säljaren inte uppfyller lagens krav kan säljaren föreläggas av Boverket att uppfylla dem. Om föreläggandet inte följs kan vite dömas ut. Köparen har dessutom rätt att vid köp av en bostadsfastighet, inom sex månader från tillträdesdagen, låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Det finns olika sätt att hantera en situation om energideklaration saknas. Din mäklare är behjälplig med råd om vägval och hur köpekontraktet ska villkoras angående energideklarationen.

Inte samma regler för bostadsrätter

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att en energideklaration görs innan försäljningen och att spekulanten får information om den. När till exempel en bostadsrätt säljs är det alltså bostadsrättsföreningen som ansvarar för detta, men det är säljaren av bostadsrättens ansvar att energiprestandan anges i annonsen och att energideklarationen visas upp. Det är ovanligt att energideklaration saknas vid försäljning av bostadsrätter, men om så är fallet har köparen ingen möjlighet att låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Vissa typer av byggnader undantas från reglerna om energideklaration, på
Boverkets hemsida kan du läsa mer om dessa.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB