Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Energideklaration
Sälja bostad

Vad är en energideklaration?

Vid försäljning av en bostad i Spanien ska det finnas en energideklaration, som ger en klar bild av bostadens totala energiprestanda.

Vad är energideklarationen?

Det är en beskrivning av byggnadens energiprestanda. Energideklarationen ger även möjlighet till jämförelser med liknande byggnader. Energideklarationen är giltig i 10 år.

Energideklarationen syftar till att ge framtida köpare en klar bild av bostadens totala energiprestanda. En åtgärdsplan med förändringar kommer att presenteras för att minska energibehovet av bostaden.

Vilka krav ställer lagen på dig som säljare? Du som säljare ansvarar för:

  • Att det finns en energideklaration om byggnadens energiprestanda i annonseringen.

  • Att energideklarationen visas upp för spekulanterna och överlämnas till den slutgiltige köparen.

  • Säljaren ska se till att en energideklaration finns upprättad för byggnaden innan tillträdet.

  • Om du trots föreläggandet inte uppfyller ditt ansvar kan påföljden bli vite .

Fastighetsbyrån hjälper dig med ...

  • Att rekommendera en certifierad tekniker med särskilda kunskaper om byggnader och byggnaders energianvändning.

  • Att annonsera och marknadsföra fastigheten med energi prestandan.

  • Att visa upp energideklarationen för spekulanterna.

  • Att överlämna energideklarationen till köparen.

Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB