Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
hållbarhet
Om oss

Vårt hållbarhetsarbete

Som mäklarföretag hjälper vi människor att förverkliga sina bostadsdrömmar i både Sverige, Spanien och Portugal. Det vill vi göra på ett så hållbart sätt som möjligt. Genom ett aktivt hållbarhetsarbete är ambitionen att skapa en mer hållbar miljö, en hållbar bostadssituation för fler och ett mer hållbart mäklarföretag.

Vår vision

Fastighetsbyråns ambition är att vår lönsamhet och tillväxt ska åstadkommas med ett hållbart förhållningssätt genom hela verksamheten. Genom att verka för hållbara franchisebolag och en sund bostadsmarknad kan vi skapa en positiv utveckling för både samhälle och miljö. Vi vill fortsätta utvecklas till ett ännu mer hållbart företag och inspirera vår bransch och våra kunder.

FN:s globala mål

Vårt hållbarhetsarbete har en tydlig förankring i FN:s globala mål för en hållbar värld och vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att bidra till att uppfylla dessa mål och möjliggöra klimatomställning i linje med Parisavtalet. Utifrån vår verksamhet har vi identifierat nio mål som relevanta för oss och där vi kan påverka och göra skillnad på riktigt.

karta-globala-malen-logo-och-ikoner
karta-globala-malen-logo-och-ikoner

Vårt dagliga arbete

Vårt långsiktiga mål för Fastighetsbyrån Utland är att vår verksamhet ska har så liten negativ påverkan på klimat och samhälle som möjligt utifrån våra förutsättningar. Att genomföra en bostadsaffär i Spanien eller Portugal innefattar ofta flygresor för våra köpare, därför klimatkompenserar vi med 15 euro för varje bostadsaffär i utland. Det här ger oss möjligheten att ge tillbaka till vår planet genom att plantera nya träd.

Fastighetsbyrån förmedlar hem till människor i både Sverige, Spanien och Portugal varje dag och förstår vikten av ett tryggt hem. Något som miljontals barn runt om i världen saknar. Idag lever över 220 miljoner barn i världen under extremt utsatta förhållanden på grund av att de helt saknar, eller riskerar att förlora, den grundläggande omsorgen av en förälder. För att fler ska få ett tryggt hem skänker vi 100 kr för varje bostad vi får möjlighet att förmedla till SOS Barnbyar.


Våra lokala kontor arbetar aktivt med att skapa så hållbara kontor som möjligt och vår ambition är att vara ett helt klimatneutralt företag. Hållbarhet ska vara en naturlig del av verksamheten där frågan finns med i det dagliga arbetet och i alla beslut vi tar. Stora som små.


För planeten

Klimatkompensation

För varje bostadsaffär i Spanien eller Portugal klimatkompenserar vi för en del av de utsläpp som det innebär att köpa en bostad utomlands. Det ger oss möjlighet att ge tillbaka till vår planet genom att plantera träd.

Plantering

För samhället

Ett tryggt hem för alla

Att fler människor ska få ett tryggt hem är en del av vårt arbete för en mer hållbar framtid. För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla i Spanien och Portugal bidrar vi med 100 kronor till SOS Barnbyar.

Togo SOS Byar

För oss tillsammans

Fastighetsbyrån Academy

För att säkerställa att alla medarbetare på våra kontor i Spanien och Portugal har rätt kunskaper och håller hög kvalitet har vi en egen utbildning tillsammans med Företagsekonomiska Institutet.

Utbildning

Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB